EkoBi, s.r.o. Semanínská 2050, 560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ
IČ: 648 275 00    DIČ: CZ 648 275 00
Zápis v  obchodním rejstříku u Krajského soudu v  Hradci Králové pod sp. zn. C 9386
 
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
 
Eko Bi s. r. o, Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová,
zastoupená jednatelem společnosti – panem Zdeňkem Řehákem
 
Vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa Vedoucí střediska hřbitovy
 
Požadavky na uchazeče:
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
b) způsobilost k právním úkonům
c) bezúhonnost
 
Další požadavky:
Požadované vzdělání:
Středoškolské s maturitní zkouškou
Vysokoškolské - výhodou
 
Požadované znalosti:
Znalost práce na PC, MS Office, Word, Excel
Řidičské oprávnění skupiny „B“
Zkouška zvláštní odborné způsobilosti na „provozování pohřební služby“
a „ provozování krematoria“ – výhodou
Tříletá praxe v oblasti pohřebnictví – výhodou
 
Další dovednosti a schopnosti:
Velmi dobré komunikační a organizační schopnosti, samostatnost, odpovědnost, časové flexibilita, rozhodnost
 
Náplň pracovního místa:
Vedení pohřební služby, vedení krematoria, správy hřbitovů
 
Místo výkonu práce:  Česká Třebová
Trvání pracovního poměru: pracovní poměr na dobu neurčitou
Mzda: odpovídající mzdové ohodnocení
Datum nástupu:  01. 03. 2019
 
Výčet dokladů, které připojí uchazeč o volné pracovní místo k přihlášce:
Profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání a současné pracovní zařazení
Ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních, doklad o zkoušce odborné způsobilosti
Výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce
Přihlášky s požadovanými doklady je nutno zaslat nebo podat na personálním oddělení společnost tak, aby byly doručeny nejpozději do 13. 02. 2019 do 14,00 hodin na adresu:
 
Eko Bi s. r. o. Semanínská 2050  560 02 Česká Třebová
Obálku označit slovy: „Výběrové řízení – vedoucí střediska hřbitovy“
 
Výběrové řízení se bude konat dne 18. 02. 2019 od 13,00 hodin v sídle společnosti
Eko Bi s. r. o, Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová.
Vybraní uchazeči obdrží pozvánky s časovým harmonogramem výběrového řízení.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
 
V České Třebové dne: 28. 01. 2019
 
Valachová Iva
Personalista společnosti
 
Tel: +420 731 449 801                                                        e-mail: iva.valachova@ekobi.cz
                                                                                            www.ekobi.cz