Jak bude vyřešen provoz pohřební služby a krematoria v České Třebové od 1. dubna 2019
Ve skříňkách pohřební služby ve městě je od 10. ledna zveřejněno výrazné oznámení o tom, že Soukromá pohřební služba Alice Hurtové provozující českotřebovské městské krematorium ukončí provoz krematoria a poskytování svých služeb ke konci měsíce března 2019 a jsou zde také uvedeny termíny, které je třeba splnit pro sjednávání pohřbů a kremací, vyzvednutí uren s ostatky zemřelých apod.  (Na webu pohřební služby tyto informace zveřejněny nejsou). Občané tuto změnu vnímají s obavami a ptají se, jak bude tato služba zajištěna v dalším období. Pro ně je tedy důležité zveřejnit tuto informaci:
Služby budou od začátku druhého čtvrtletí 2019 poskytovány ve stejném rozsahu tak, že občané města a okolí, kteří dosud pohřební službu využívali a využívají,  ani nic nepoznají. V budově městského krematoria na Hřbitovní ulici čp. 1160 bude dále fungovat kancelář pohřební služby, kde se  budou sjednávat pohřby a rozloučení se zesnulými a poskytovat služby v dosavadním rozsahu. V obřadní síni se budou (po úpravě a novém vybavení) nadále konat rozloučení se zesnulými, tak jako tomu bylo a je dosud. 
Tyto služby budou zajišťovány prostřednictvím městské obchodní společnosti, která si zajistí všechno potřebné. Kremace  však  v českotřebovském městském krematoriu nebudou do odvolání probíhat, jsou smluvně zajištěny v krematoriu Pardubice. Díky operativnosti nově uzavřené spolupráce bude možné vyzvednutí urny s ostatky zemřelého dokonce již druhý den po kremaci.
Městské krematorium projde během roku 2019 některými stavebními a technickými úpravami. Podle nové legislativy musí být  (a tedy bude) vybudována místnost pro úpravu těl zemřelých, která zde dosud chyběla a další nutné opravy např. sociálního zařízení a na základě technické zprávy se rozhodne o způsobu rekonstrukce, obnovy  nebo opravy kremační pece. Tato rekonstrukce / výměna  / oprava je plánována na příští rok 2020. Rozhodnutí o zvoleném postupu bude projednáno v zastupitelstvu města, zdůvodněno a zveřejněno. Záleží sice na odborném a ekonomickém posouzení, je ale možné, že kremace v České Třebové se na stávajícím zařízení  již realizovat nebudou, v tom případě by se čekalo až na instalaci nové moderní pece.
Problémy spojené s ukončením činnosti českotřebovské soukromé pohřební služby v druhé polovině měsíce března je připravena pomoci řešit pohřební služba p. Souška z Ústí nad Orlici, která je připravena také spolupracovat se společností Eko Bi při startu městské pohřební služby od druhého čtvrtletí tak, aby změna provozovatele neznamenala žádné těžkosti a potíže.  Po převzetí také bude třeba vyklizené prostory třeba upravit a znovu vybavit, proto mohou být po přechodnou dobu obřady v Ústí n.O. Všechno bude ještě upřesněno
Rozhodnutí o neprodloužení dosavadní desetileté pachtovní smlouvy se soukromou pohřební službou bylo provedeno v loňském roce minulým zastupitelstvem města. Nové vedení města ještě nabídlo současnému provozovateli možnost prodloužení pachtu do konce roku 2019, pokud by umožnil během roku v objektu za provozu provádět potřebné stavební úpravy. Majitelka pohřební služby na tuto nabídku nepřistoupila a tak současný provozovatel ukončí provoz pohřební služby a krematoria podle platné smlouvy do konce března t.r.   (mm)