ČESKOTŘEBOVSKÉ  KALENDÁRIUM 

NA ÚNOR  2019


95 let od narození Jaroslava KRÁSY (7.2. 1924 – 17.12. 1995)

Narodil se v České Třebové a tomuto městu zůstal věrný po celý život. Vyrůstal v domku čp. 185 Na Splavě. Když se oženil, bydlel v ulici Felixova 1729. Do domku rodičů se později s rodinou vrátil a bydlel zde do konce života. Studoval na místním gymnáziu a také na mistrovské škole v Litomyšli, kam denně dojížděl na kole. Potom až do odchodu do důchodu byl zaměstnán v Tesle Lanškroun jako konstruktér nástrojů. Ve volném čase sportoval. Aktivně hrál fotbal, hokej a tenis. Řadu let byl i trenérem. A to jak dorostenců, tak dospělých. Právě on přivedl mužstvo dospělých v roce 1958 do divize. Jako trenér také působil v okresní a krajské radě. Od raného mládí se také věnoval skautskému hnutí, kde byl znám pod jménem Jim. Během let absolvoval Ústřední lesní školu a stal se instruktorem v rádcovských kurzech. Při druhé a třetí obnově Junáka v letech 1968 a 1990 byl iniciátorem vzniku střediska Javor a stal se jeho střediskovým vedoucím. Od roku 1991 pracoval v okresní radě Junáka. Je nositelem řady skautských vyznamenání, např. Řádu junácké lilie v trojlístku za mimořádné zásluhy a obětavou práci ve službě vlasti a ve skautském hnutí. Byl také vášnivým fotografem, čtenářem a sběratelem knih. Měl rád, stejně tak jako jeho manželka, výtvarné umění. Jezdil na trampské srazy po celé republice. Byl v kontaktu s trampy – řezbáři, jejichž výstavy každoročně navštěvoval a fotograficky dokumentoval.
 
115 let od narození a 30 let od úmrtí Františka NAVARY (27.5. 1904 – 16.2. 1989)

Byl známým českotřebovským knihařem. Nejraději pracoval s kůží a zlatem. Vedle vazby knih byla jeho specialitou výroba šperkovnic a paspart, kterých měl vždy v zásobě několik druhů a velikostí. Jejich odběrateli byli mimo jiných , výtvarníci zvučných jmen – Ludmila Jiřincová, Vojtěch Sedláček, Alois Moravec, Jaroslav Grus, František Emler, Karel Jan Sigmund a jeho syn Zdeněk Sigmund, Jan Zrzavý a další. Většina z nich byla také jeho blízkými přáteli. V mládí hrál ochotnické divadlo, odkud přešel na divadlo loutkové. Kdo by ze starší generace neznal kašpárka Javorníčka a dřevěné divadélko, které bylo současně skautským domovem v zadní části parku Javorka. Protože divadélko nebylo nikým dotováno, organizoval vydávání českotřebovských kalendářů a výtěžek plynul na vybavení loutkové scény, která prošla mnoha změnami. Po jeho zrušení založil nový soubor při Komunálních službách s novými mladými členy. Pomáhal také organizačně při výstavbě Malé scény, která měla původně sloužit převážně loutkohercům. Měl ještě další zájmy. Miloval zpěv a hudbu, patřil mezi pravidelné návštěvníky koncertů vážné hudby. Od roku 1927 byl vydavatelem prvních čtyř ročníků regionálního čtrnáctideníku Náš kraj, který vycházel v České Třebové v letech 1927 až 1938. Pracoval v komisi pro výstavbu památníku obětem fašismu (sousoší Sbratření), z vlastní iniciativy obohatil park Javorku o drobná kamenosochařská díla z Hořic. Od mládí miloval přírodu a s tím související skauting. Za svoji junáckou činnost byl 1. srpna 1970 v Praze jmenován doživotním členem legendárního Svojsíkova oddílu a bylo po něm pojmenováno nově dobudované skautské středisko při Farské cestě pod Horami ve svém rodišti.
Jeho matka Cecílie Záleská byla porodní asistentkou, která pomáhala na svět několika generacím českotřebovských rodáků. Sestra Eliška, provdaná za Ing. Bartáka, pracovala téměř celý život jako dětská lékařka. Po absolvování nižší reálky se František Navara vyučil uměleckým knihařem. Měl dvě děti. Syn Radovan vystudoval konzervatoř a pracoval jako hudební redaktor v Českém rozhlase v Hradci Králové. Jeho dcera Zuzana Navarová (vnučka F.N.) je známou zpěvačkou. Bohužel, oba již nežijí. Dcera Františka Navary Daniela vystudovala přírodovědeckou fakultu, obor mikrobiologie a pracovala ve zdravotnictví.
 
50 let od úmrtí Jindřicha PRAVEČKA staršího (1.3. 1885 – 11.2. 1969)

Pedagog, hudebník, skladatel, publicista a organizátor kulturních akcí na Ústeckoorlicku, zejména pak v České Třebové. Narodil se jako nejmladší ze šesti dětí v rodině Matěje Pravečka a jeho ženy Anny, rozené Vackové v obci Hroby u Tábora. Od mládí se věnoval hudbě. Hrál na housle, violu, byl výborný  klavírista a varhaník.
Již od patnácti let působil ve studentském smyčcovém orchestru a řídil orchestr. Po studiu na učitelském ústavu v Soběslavi se stal učitelem. Učil na školách v Osíku, Čermné, Bystrci, Výprachticích a od roku 1920 v České Třebové. Zde působil jako řídící učitel obecné školy a při tom vyučoval zpěv a hudební výchovu na státním reálném gymnáziu. Tam také řídil studentský sbor, který čítal až 250 členů a třicetičlenný orchestr.
Ve městě založil a řídil smíšený pěvecký sbor Bendl, hudební spolek Smetana a krátce pěvecký sbor železničářů. Těžiště jeho skladatelské činnosti bylo ve sborové tvorbě. Mimo to napsal řadu skladeb komorních, církevních, orchestrálních i k tělocvičným vystoupením. Upravil řadu národních písní, je i autorem hudby k dětským divadlům. Byl členem Svazu českých skladatelů a držitel Čestného granátového odznaku a historické medaile Pěvecké obce československé.
Neméně významná byla i jeho činnost publikační. Přispíval do Hudebního zpravodaje, Východočeského obzoru, Východu …. Je spoluautorem publikace Česká Třebová, kterou vydala M. Ondříčková v Pardubicích roku 1934. Se svoji manželkou Annou, rozenou Chaloupkovou z Výprachtic, vychovali tři děti – Jindřicha, Blaženu a Libuši. Nejznámější je syn Jindřich, hudební skladatel, pedagog a dirigent v jedné osobě. Poslední roky svého života prožil u dcery v Hradci Králové, kde také zemřel. Je pochován se svoji manželkou Annou v rodinném hrobě ve Výprachticích.
 
80 let od úmrtí Rudolfa VEJRYCHA mladšího (18.1. 1882 – 18.2. 1939)

Akademický malíř a výtvarný pedagog se narodil v Podmoklech nad Labem v rodině železničního zaměstnance. Po dvou letech se rodina přestěhovala do Prahy. Rudolf měl dva starší sourozence. Nejstarší Karel byl uznávaným pianistou a pedagogem, sestra Ela se stala známou po sňatku s malířem Maxem Švabinským. Po ukončení nižšího gymnázia v Truhlářské ulici v Praze odešel na Uměleckoprůmyslovou školu, kterou ale nedokončil. Ze třetího ročníku přestoupil do speciálky prof. M. Pirnera na Akademii výtvarných umění. Maloval portréty, akty, zátiší, městské veduty i krajiny. Ilustroval dětské i odborné knihy. Obdivoval a sbíral folklor. Pracoval jako výtvarný redaktor časopisu Topičův sborník, později si otevřel v Mánesově ulici čp. 30 malířskou školu. K nejznámějším jeho žákům patřili např. Martin Benka, Václav Bartovský, Ludmila Jiřincová, Jan a Adolf Wenigové, sochař Jan Kodet, Emil Kotrba. Jeho žákyní byla i Božena Solarová, se kterou R. Vejrych později uzavřel svůj druhý sňatek. První manželkou byla Anna Procházková. Přestože na svých výpravách za uměním a krásou přírody procestoval téměř celé Čechy i Slovensko a byl i v řadě cizích zemí, nejraději se vracel do Kozlova, vesničky u České Třebové. Zajížděl sem od roku 1891, plných 48 let. Namaloval zde mnoho obrazů a kreseb. O místě vzniku výtvarných děl vypovídají názvy: U nás v Kozlově, Jaro v Kozlově, Bílý pokoj v Kozlově, Chalupa v Kozlově, Kozlovská kaplička, Kozlovská náves, Rozcestí v Kozlově, Kozlovská silnice ….Zemřel nečekaně v den zahájení výstavy svých kreseb ve Feiglově galerii. Pochován je na malém hřbitůvku v milovaném Kozlově.
                                                                                                                                                                        Jan Skalický