Před 10 lety navštívili Českou Třebovou potomci slavné Rybičkovy rodiny


Z Rybičkova rodu byli 4 starostové města

 

Před deseti lety, v neděli 1. února 2009 navštívila naše město skupinka potomků kdysi význačné českotřebovské rodiny Rybičkovy, k níž náležel např. Dr. František Rybička, zdejší lékař, v roce 1848 zvolený prvním konstitučním starostou města. Jeho jméno je spojeno s řadou místních spolků, vznikem místního pivovaru. Známý je také přátelskými vztahy k Boženě Němcové.
Františkův synovec, pláteník Hynek Rybička mladší, který v pozdějších letech tragicky zahynul při požáru Okružního divadla ve Vídni, kde pobýval na služební cestě, byl dalším členem rodiny, který vykonával funkci starosty města.
Jeho bratr, kupec Jan Rybička, zakládajícího člen Sokola, žil v domě čp. 74 u kostela. Také on byl, jako již třetí člen rodiny, zvolen starostou  města. Jeho syn Otto Rybička převzal otcův obchod, provozoval též výrobu likérů a po nedlouhý čas také tkalcovnu bavlny. V letech I. světové války se jako čtvrtý rodinný příslušník stal starostou města. Jeho manželkou se stala Eugenie Zora Hausmannová, dcera hudebního skladatele V. V. Hausmanna.
 
Ve Třebové jsme přivítali  pravnučku manželů Otto a E. Z. Rybičkových, paní RNDr. Veroniku Bartůňkovou s manželem Michalem a dcerou Hanou. Rodina žije v Praze. Maminka paní Veroniky, Zora Jelenová, rozená Heidlerová, byla dcerou nejstaršího dítěte manželů Rybičkových, dcery Eugenie mladší, od roku 1919 manželky tehdejšího ministra obchodu dr. Ferdinanda Heidlera.
S rodinou Bartůňkovou do Třebové zavítala i jejich neteř Alison Eugenie Tandy, žijící v Austrálii, kam její babička Eugenie, provdaná Dean, dcera, manželů Heidlerových, odešla v roce 1948.
Alison Eugenie Tandy (* 7. 12. 1989) žijící v Canbeře, kde  v loňském roce ukončila středoškolská studia, je jedním z nejmladších potomků Rybičkova rodu. V létě 2008 sama prvně v životě odcestovala do Evropy, kde navštívila řadu zemí. Nejprve zavítala do Polska (Vroclav a Varšava), kde pracovala jako lektor anglického jazyka. Odtud zamířila na Slovensko (Poprad a Bratislava), poznala Kodaň a Stockholm a nakonec Německo. Posledním místem jejího putování se stala Praha. Doma má Alison dva starší bratry, Michaela (21) a Alexandra (23).
K nejmladším potomkům rodu se řadí i Hana Bartůňková (* 17. 1. 1989), studující 1. ročníku FF UK Praha. Její mladší sestra Zuzana (* 9. 2. 1991), studentka septimy gymnázia v Praze 6, se bohužel ze zdravotních důvodů návštěvy Třebové nemohla zúčastnit.
Za průvodce  městem byl vzhledem k přátelskému vztahu k oběma rodinám požádám Martin Šebela (foto Martin Šebela)