Českotřebovský deník 31/2019 (1/2)  
Česká Třebová prožije v dubnu slavnostně čtyři dny se železnicí

Naše město samozřejmě žije společně se železnicí 365 dnů v roce, tedy nic divného. V příštím roce tomu bude právě 175 let, kdy zde 20. srpna projel první oficiální vlak z Olomouce do Prahy. Proto je Česká Třebová se železnicí za tuto dobu jistě již dokonale spojena. Letos prvního ledna jsme si připomněli 170. výročí připojení "zkratky" - tedy dnešní trati 260 do Brna a letos 1. prosince si můžeme ještě připomenou 95 let od postavení nové  budovy železničního nádraží a telegrafního úřadu. Právě tato dvě posledně uvedená výročí si budeme moci připomenout v dubnu letošního roku, kdy bude  ve čtvrtek 4. dubna v městském muzeu slavnostně zahájena "Výtvarná výstava se zaměřením na železnici". Její obsah bude velmi zajímavý a zájemce o železnici určitě překvapí.  Výstava jistě nebude jen čtyřdenní, ale navštívil ji budeme moci po celý duben i květen. V dalších dnech po zahájení výstavy je připravován zajímavý a náročný doprovodný program. Uskuteční se projekce filmů o železnici, ve kterých bude mít nezastupitelnou roli právě naše železniční stanice a město, a také komentovaná prohlídka  budovy železniční stanice Česká Třebová, která letos společně s vedlejším "poštovním a telegrafním úřadem" slaví svoje pětadevadesátiny.   A navíc Město Česká Třebová zajišťuje také nostalgickou jízdu parního vlaku také po letošní jubilantce, tedy trati č. 260 Česká Třebová - Brno.
Trať na Brno je stále významnější a tak není divu, že se její výročí bude připomínat ještě znovu v červnu letošního roku, kdy bude organizátorem oslav město Svitavy. Vždyť právě tato trať spojila Svitavy se světem po železných kolejích. Městské muzeum Svitavy uspořádá výstavu a ve spolupráci s městem, ale i dalšími městy na železniční trati pořádá další nostalgickou jízdu parního vlaku. Připomeňme také to, že město Svitavy bylo již před 20 lety centrem oslav 150. výročí této trati a ve svitavské restauraci Slavia se tehdy (9. prosince 1998) konal slavnostní banket k výročí za účasti ministra dopravy A. Peltráma, který do Svitav přijel parním vlakem z Brna. Tehdy to byla právě dokončená nejmodernější koridorová čerstvě elektrifikovaná trať. (mm)
 
EC 173 Hungaria 1. února u čtvrtého nástupiště

Bylo třeba odbavit slovenskou delegaci ŽSR, nelze ji přece nutit přestupovat v Brně, zvláště, nyní, když je zde taková  problémová železniční situace. A tak se v grafikonu a na vývěsní informační tabuli ve vestibulu českotřebovského nádraží našel dokonce i čas pro "pravidelný odjezd" v 15:21, i když není vůbec v jízdním řádu vyznačen.  Je to jistě podnět k dalšímu jednání, aby takových zastávek bylo víc a aby byly skutečně pravidelné.... (mm)
 
Česká Třebová a její okolí v zimním provozu v Toulavé kameře 

Dne 27. ledna byl v Toulavé kameře uveden příspěvek, kterým můžeme shlédnout na webu na tomto odkazu zde.  
Příspěvek je uveden na webové stránce Toulavé kamery České televize tímto textem:
Česká Třebová: Česká Třebová leží v podhůří Orlických hor na pomezí Čech a Moravy. Velkého rozkvětu se město s necelými šestnácti tisícovkami obyvatel dočkalo v 19. století, kdy se stalo významnou železniční křižovatkou. Pyšní se dokonce jedním z největších nádraží v zemi. Ještě na konci téhož věku se ale díky kopcům, které ho obklopují, začalo těšit taky zájmu turistů a lyžařů. Především milovníci bílé stopy si tu přijdou na své dodnes. Na výlet na běžkách se vydáme i my. Zavedeme vás kupříkladu ke studánce, k níž se váže zajímavá pověst o potrestaném zlodějíčkovi, který se ovšem po nápravě dočkal odpuštění. A užijeme si rovněž nádherných výhledů do kraje.
Turistické informační centrum Klácelova 11 560 02 Česká Třebová 2 telefon: 465 322 634 ic@mmct.cz
 
Podpora studia technických oborů v regionu je prioritou

Přehlídky regionálních strojírenských firem a škol s technickým zaměřením se uskutečnily v Domě kultury v Ústí nad Orlicí (24. ledna) a v centru Fabrika ve Svitavách (29. ledna), obě za účasti Bohumila Bernáška, radního odpovědného za školství. 
„Přehlídky představují platformu, na kterých je možné získat informace o technickém vzdělání a zároveň i poznatky o uplatnitelnosti absolventů středních škol a učilišť v konkrétních firmách. Je potěšitelné, že i některé řemeslné učební obory, například nástrojař nebo obráběč kovů, se v současné době těší poměrně slušnému zájmu ze strany vycházejících žáků či jejich rodičů. Souvisí to samozřejmě hlavně s poptávkou firem po kvalifikovaných odbornících a jejich odměňováním. Pardubický kraj investoval v loňském roce výrazné částky do rozvoje středních škol poskytujících technické a přírodovědné vzdělání. Na vysoké úrovni je i spolupráce regionálních firem a škol,“ sdělil radní Bohumil Bernášek.  
Během přehlídky ve Svitavách se uskutečnilo krajské kolo odborné soutěže T-PROFI. Týmy tvořené ze žáků základních a středních škol měly za úkol postavit ze stavebnice funkční model lanovky. Se stavbou jim radou pomáhali učitelé. Vedoucími týmů byli zástupci odborných firem. Nejlépe se úkolu zhostily týmy ze SPŠE Pardubice a ZŠ Polabiny. Přehlídky pořádala Krajská hospodářská komora ve spolupráci s Úřadem práce.
 
Unikátní budovou se skleníkem pro chov vzácných živočichů v Litomyšli

Na Střední škole zahradnické a technické v Litomyšli byla ve čtvrtek dopoledne za přítomnosti hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a radního pro oblast školství Bohumila Bernáška slavnostně otevřena nová budova školy pro odbornou výuku včetně moderního skleníku, který umožní díky svým technologiím chov vzácných živočichů a rostlin. Krajská investice za 47,5 milionu korun byla podpořena z prostředků Evropské unie.
„V rámci Integrovaného regionálního operačního programu se jedná o další velkou investici do našich středních škol, která má za cíl pomoci v rozvoji technického a přírodovědného školství. V minulosti se nám podařilo dokončit zateplení šesti objektů v areálu školy, což spoří především provozní náklady školy, které je možné následně využít jiným způsobem. Touto investicí se nám podařilo využít opuštěný objekt, který nebyl nikdy dostavěný. Budova je navíc z architektonického hlediska velmi cenná, a proto zvažujeme i s přihlédnutím k tomu, jak je využíváno zbytkové teplo a dešťová voda, že ji přihlásíme do soutěže Stavba roku,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který se v rámci debaty s ředitelem školy Ivo Jiránkem zajímal o její současné fungování. „Před několika lety nebyla situace tehdy ještě samostatných škol jednoduchá a řešilo se jejich další fungování. Sloučení do jednoho subjektu považuji zpětně za velmi úspěšné, protože dnes je škola po všech stránkách stabilní, čemuž pomáhají nejen investice spolufinancované z evropských fondů, ale také z rozpočtu kraje. Otázkou do budoucna zůstává hlavní budova školy, která by si zasloužila také rekonstruovat, avšak jedná se o kulturní památku.
V rámci investice došlo k rekonstrukci budovy na okraji areálu školy včetně přístavby skleníku. „Objekt byl původně zamýšlen jako závodní jídelna. Jedná se o dvoupodlažní samostatnou, částečně podsklepenou budovu, která bude sloužit pro odbornou výuku žáků. Jedná se o unikátní objekt, hlavně díky realizaci automatického zavlažovacího systému a vzduchotechniky, aby byl objekt vhodný pro chov vzácných živočichů a rostlin,“ uvedl krajský radní Bohumil Bernášek.
 
Co se změní ve Vysokém Mýtě

Město Vysoké Mýto je v současné době silně zatíženo kamionovou dopravou, a proto bylo jedním z témat nejen vybudování obchvatu města v souvislosti se stavbou D35 a přivaděče na silnici II/312 směrem na Choceň a Žamberk. „Stále opakujeme, že dálnice nesmí skončit před Vysokým Mýtem či Hrušovou, protože by to pro celou lokalitu znamenalo katastrofální nárůst dopravy i oproti současné neutěšené situaci. Zároveň pokračujeme v přípravě napojení silnice II/312 směrem na Choceň a Žamberk jako součást memoranda se státem. Naše Správa a údržba silnic má jasné zadání, jak má v rámci těchto staveb postupovat, aby nedocházelo ke zbytečným průtahům v rámci jednotlivých etap,“ řekl hejtman Martin Netolický s tím, že budou organizovány pravidelné a detailní kontrolní dny.
Výjezdová stanice zdravotnické záchranné služby
Mezi výjezdové stanice krajské zdravotnické záchranné služby, které kraj plánuje v příštích letech vybudovat, patří také Vysoké Mýto. Prvním krokem je však bourání starých objektů v areálu nemocnice, na čemž kraj spolupracuje s městem, které ve svém rozpočtu vyčlenilo finanční prostředky. „Do konce února bychom měli mít dokončené práce na projektu s tím, že v letošním roce by měl být pozemek připravený. Vedle stanic na Seči, Starých Čívicích, Holicích či Moravské Třebové se jedná o další z řady připravovaných projektů, které mají za cíl zkvalitnit prostředí našich záchranářů, ale také přiblížit zdravotnickou péči občanům,“ sdělil hejtman.
Gymnázium Vysoké Mýto
Pardubický kraj ve městě kromě nemocnice následné péče zřizuje také střední školy včetně gymnázia, na kterém kraj připravuje investici do zateplení budovy včetně oken za necelých 30 milionů korun. Budovu gymnázia chtěl kraj zateplit již v minulosti, ale kvůli její památkové ochraně to nebylo možné v rámci dotačních titulů realizovat. „Stav objektu gymnázia investici jednoznačně vyžaduje. Čekali jsme na vhodné dotační příležitosti. Bohužel však nebylo možné na realizace úsporných energetických opatření čerpat evropské prostředky. To nyní lze, a proto jsme k tomuto kroku přistoupili,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že díky investici budou šetřeny provozní prostředky školy.
Muzeum českého karosářství
Město je dlouhodobě spjaté s automobilním průmyslem a karosářstvím. Pro další rozvoj unikátního muzea jedná kraj o vhodných prostorech. Ty se nabízejí v bývalém školním areálu v ulici kpt. Popplera. „V tuto chvíli se jedná o logický záměr, jak využít vyprazdňované prostory, které naše školy již nepotřebují. Pakliže tímto můžeme pomoci dalšímu rozvoji karosářského muzea, tak budeme připravovat další kroky,“ sdělil hejtman.
Pobočka České pošty
Vysoké Mýto čeká v dohledné době stěhování pobočky České pošty z prostor nedaleko náměstí, jelikož se budova nachází v soukromém vlastnictví a vysoké nájemné provoz pošty zatěžuje. V této souvislosti nabízí radnice přízemní prostory městského úřadu v Jiráskově ulici, kde bývala restaurace. Hejtman, jakožto člen dozorčí rady České pošty nabídl zprostředkování jednání tak, aby bylo umístění nové pobočky pro občany co nejdostupnější.