Českotřebovský deník 38/2019 (8/2)    
Městský rozpočet na rok 2019 je připraven ke schválení

S přípravou rozpočtu města na letošní rok se začalo již před vánočními svátky. Celá příprava byla provedena v několika etapách. Rozpočet se nejdříve probírá se správci jednotlivých kapitol, s příspěvkovými organizacemi města a městskými společnostmi, aby byl zajištěn soulad  mezi rozpočtem města a nutnými požadavky jednotlivých složek. Všechny požadavky nebylo logicky možné akceptovat, bylo třeba škrtat a hledat kompromisy. Skladba rozpočtu města byla projednána také s předsedy osadních výborů v Kozlově, Svinné, na Lhotce a ve  Skuhrově, částka o které rozhodují jednotlivé osadní výbory byla proti loňsku zvýšena o 25% na 500 tisíc korun. Návrh rozpočtu města byl  v souladu s předpisy 24. ledna zveřejněn na úřední desce a na webové stránce města a v pondělí 28. ledna byl po skupinách projednán se zastupiteli jednotlivých zastupitelských klubů, byly vysvětleny nejasnosti a vyslechnuty připomínky, některé potom byly zapracovány do nového upraveného návrhu. Ten projednal právě dnes 8. února 2019 finanční výbor zastupitelstva města  a doporučil rozpočet ke schválení. Projednání rozpočtu bude zařazeno jako 3. bod jednání zastupitelstva města v pondělí 11. 2. 2019. Po tak komplikovaném projednání a připomínkování je předpoklad, že bude schválen. Dosud platí pro hospodaření města rozpočtové provizórium, které by mělo  pondělkem 11. února skončit. Je to téměř o měsíc dříve než v loňském roce. Bude tak daleko více času na přípravu investic, které  jsou na letošní rok plánovány. (mm)
 
Kriminalita v našem Pardubickém kraji loni klesla o 4%

V roce 2018 policie v Pardubickém kraji vyšetřovala 5 558 trestných činů, což představuje ve srovnání s rokem 2017 pokles o 250. Podařilo se objasnit 66,12 procenta případů, výsledek je tak o 1,3 procentního budu lepší než rok předtím.
Přitom ještě v roce 2014 policie vyšetřovala přes devět tisíc porušení zákona. 
„Loni bylo stíháno 3 072 lidí, z toho pro obecnou kriminalitu 1 756, pro hospodářskou kriminalitu 396 a 1 013 pro zbývající kriminalitu,“ vyplývá ze zprávy, kterou médiím poskytla mluvčí krajské policie Markéta Janovská.
V roce 2018 policisté v kraji objasnili 3 675 případů. Dodatečně, tedy skutků z minulých let, objasnili 356 případů. Recidivisté se na kriminalitě podíleli ve 45 procentech případů. Krajští policisté loni vyšetřovali čtyři vraždy, dvě dokonané a dva vražedné pokusy, rok předtím jich bylo osm. „Jedna loňská vražda zůstala zatím neobjasněna. Další, pátou vraždu, v současné době prověřují policisté celorepublikového útvaru,“ uvedla Markéta Janovská.
Nejvíce trestných činů vykázalo loni Pardubicko, celkem 2 330. Naopak nejméně na Chrudimsku, které s počtem 975 nedosahuje ani poloviny případů na Pardubicku. V přepočtu na počet obyvatel je na tom ještě lépe Orlickoústecko.


Galerie Ještěr před dvaceti lety

Díky píli velkého obdivovatele (nejen) výtvarného kumštu Milana Richtera  se podařilo přesně popsat výstavní činnost v českotřebovské Galerii Ještěr Karla Šillera v devadesátých letech, přesněji v období prosinec 1996 - červen 1999. V těchto letech byl neocenitelným rádcem a pomocníkem Karla Šillera rektor Akademie výtvarných umění Doc. PhDr. Jiří Kotalík. Byly to úžasné výstavy. Jak velké nasazení měl galerista Karel Šiller s Jiřím Kotalíkem zejména v roce 19978, kdy zde uspořádali 9 výstav skutečně mistrů kumštu, kteří nevystavovali jinde daleko široko! Vždyť Jiří Kolář přihel v listopadu 1997 dio České Třebové  na vernisáž přímo z Paříže! .  Připomeňme si výstavy v Galerii  Ještěr podle poctivě připraveného přehledu Milana Richtera:
 
Josef Liesler  9.12. 96 - 3.1. 97
František Hodonský 7.1. 97 - 1.2. 97
Oldřich Kulhánek 3.2. 97 1.3. 97
Aleš Ogoun 10.3. 97 - 4.4. 97
Michael Rittstein 5.5. 97 - 31.5. 97
Boris Jirků 9.6. 97 5.7. 97
Erik Bornová 7.7. 97 - 2.8. 97
Jiří Kaloč 6.10. 97 - 2. 11. 97
Jiří Kolář 1.12. 97 - 15.1. 98
Miloslav Moucha 15.2. 98 - 31.3.98
Wilfried Prager 3.43. 98 - 16.5. 98
Annegret Heinl 22. 5. 98 - 26.6. 98
Karel Nepraš + Jan Steklík 4.9. 98 - 3. 10. 98
Tomáš Paul 10. 12. 98 - 22.1. 99
Kamila Ženatá 2.4. 99 - 2. 5. 99
Pavel Horák 2.6. 99 - 28.8. 99
 
Potom vznikla v činnosti galerie několikaletá přestávka. Karel Šiller byl malým zájmem českotřebovského publika, ale také i ze strany vedení města zklamán, na činnost galerie více než dva roky doplácel a nenašel se nikdo kdo by pomohl. Takové nasazení se nedá dlouhodobě vydržet. Karel Šiller se pak věnoval podnikatelské činnosti reklamní agentury, avšak doufal, že se ke svému koníčku zase vrátí. Jako znamenitý fotograf neměl k výtvarnému kumštu daleko, mezi umělci měl spoustu přátel ..
A tak téměř pop deseti letech, přesně 6. prosince 2008 byla činnost Galerie Ještěr opět obnovena, ale na poněkud jiném principu. Nešlo o jednotlivé výstavy, ale prodejní galerii, kde se mněly pořádat také promo akce dražby nových obrazů, setkání s autory apod.  V roce 2009 však s úmrtím Karla Šillera  činnost této galerie končí. V galerii se konaly ještě i další výstavy, např. v červnu 2009 k 100. výročí založení českotřebovského gymnázia, (neboli c.k. reálky...).  Několik výstav v tomto prostoru potom ještě uspořádalo českotřebovské městské muzeum, protože ještě nemělo vlastní výstavní prostory a Galerie Karla Šilera v centru města a vchodem přímo z ulice se pro výstavní účely přímo nabízela....
Galerii Ještěr si nyní připomínáme právě v souvislosti s desátým výročím úmrtí Karla Šillera, které připadá na letošní rok.

Kraj zná dodavatele stavby výjezdové základny v Holicích

Rada Pardubického kraje schválila na svém posledním zasedání dodavatele stavby nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje v Holicích. Oproti původním odhadům se podařilo ušetřit.
„Výjezdová základna vyřeší stávající problémy zdravotnické záchranné služby. Posouváme zdravotnictví v kraji do jednadvacátého století a to nejen v nemocnicích. V letošním roce dokončíme základny v Chrudimi a Čívicích,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
 „Současné umístění v provizorních a pronajatých prostorách objektu města svým členěním a velikostí už neodpovídá rostoucím nárokům na práci našich záchranářů, ani současné legislativě. Výstavba nových základen zdravotnické záchranné služby v regionu je z hlediska kvality pokrytí celého území velmi potřebná.  V nově budovaném objektu v Holicích je navržena garáž pro dvě výjezdová vozidla, která je situována směrem k silnici I/36. Samozřejmostí je moderní technické zázemí pro personál,“ připomenul Ladislav Valtr, radní pro zdravotnictví. „Vítězná nabídková cena činí 14,8 milionů korun. Oproti odhadům se jedná o 1,7 milionů korun nižší částku. Stavět se začne na jaře letošního roku a hotovo bude v červnu 2020,“ dodal Roman Línek náměstek hejtmana odpovědný za investice.