Českotřebovský deník 45/2019 (14/2)   
Seminář klavírního virtuóza Pavla Zemena pro žáky a pedagogy ZUŠ

Před koncertem se v odpoledních hodinách v Malé scéně uskutečnil klavírní seminář, na kterém klavírista Pavel Zemen předával své zkušenosti a rady žákům a pedagogům klavírního oddělení českotřebovské ZUŠ.  Toto setkání bylo velmi podnětné pro obě strany. Žáci byli výkladem Pavla Zemena velmi zaujati a aktivně se podíleli na zdaru celé akce. Důkazem velké spokojenosti byla pak jejich účast na večerním koncertu. Ze semináře v Malé scéně přináším několik fotografií Jaroslava Plocka.
 

Tradiční malování na sníh v MŠ U koupaliště

Zima a zimní období nám přináší spoustu radovánek, ke kterým nám slouží naše školní zahrada. Různá skupenství sněhu a vody nám přináší vždy jiný stavební materiál. Stavíme sněhuláky, bunkry, kloužeme se na lopatách, bobujeme, koulujeme se, pozorujeme vločky sněhu , sledujeme účinky mrazu a vody, děláme pokusy.
Ve čtvrtek 14.února si naše děti užily tradiční malování na sníh. Do připravených zmrzlých bábovek vstřikovaly barvy a radovaly se z toho, jaké mají barevné dortíky a zákusky. Jiným malířům sloužila zahrada jako velké plátno, na kterém svítila žlutá sluníčka, barevné květy i další obrázky. Svá díla si děti zarámovaly přírodním materiálem,(šišky, klacíky, kaštany, žaludy,) který posbíraly v době, kdy je zahrada nabízela.  Děti a učitelky z MŠ U Koupaliště

Tradiční společné jednání Rady Pardubického kraje a Rady města Pardubic

Mezi témata patřila koordinace obou samospráv v případě investic v areálu Tesla Kyjevská a dopravního napojení Pardubické nemocnice, situace okolo vybudování autobusového terminálu, záležitosti Larischovy vily, Winternitzových mlýnů, Domu hudby či čerpání evropských dotací.
Jedním z klíčových parametrů okolní infrastruktury, který potřebuje Pardubická krajská nemocnice vylepšit, je doprava. V souvislosti s plánem developera investovat v areálu bývalé Tesly, jednají kraj a město o zajištění vhodného napojení celé lokality včetně nutné rekonstrukce silničního nadjezdu nad rychlodráhou a hlavním železničním koridorem. „Problematika rekonstrukce nadjezdu je v nejpokročilejší fázi, jelikož bylo nutné po neradostných zjištěních o stavu mostu začít ihned konat. Nyní musíme pokračovat krok za krokem v jednotlivých realizačních fázích. Musíme najít shodu v linii kraj, město, nemocnice a developer, aby nebyla celá oblast zahlcena stavebními pracemi. V celé lokalitě se připravuje nejen projekt Tesly, ale také naše budování centrálního příjmu, parkovacího domu, ale také rekonstrukce železničního uzlu Pardubice,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Za Pardubický kraj jsou jednáním pověřeni náměstek hejtmana pro investice Roman Línek a radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr. „Co se týká projekčních prací celého nadjezdu a napojení nemocnice, jedná se o místní komunikaci, která je v gesci města. My jsme již potvrdili jednu z nabízených variant s tím, že očekáváme, že právě tato nová křižovatka pro konečnou dopravní obslužnost areálu nemocnice a areálu „Tesla“ bude realizována celá hned v prvním kroku, měla by vlastně být takovou přípravnou fází kompletní rekonstrukce nadjezdu,“ sdělil radní Valtr.
„Byť se jedná o komunikaci ve správě města, je její existence bytostně důležitá pro fungování krajské nemocnice a především její komfortní dostupnost. Nejde nejen o koordinaci prací při opravě nadjezdu v Kyjevské ulici, ale také o napojení areálu bývalé Tesly, kde má velké plány soukromý investor. Naší prioritou je nyní dopracovat projekt rekonstrukce nadjezdu včetně křižovatek, které umožní napojení nemocnice, Tesly  a popřípadě napojení celé lokality na „rychlodráhu“,“ upřesňuje náměstek primátora Petr Kvaš. Více ZDE
Gymnázium Mozartova v Pardubicích

S ředitelem této krajem zřizované školy Petrem Harbichem debatoval nejprve o investicích kraje a dalším rozvoji všeobecného čtyřletého gymnázia, které navštěvuje necelých 370 žáků ve 12 třídách. Následně se setkal se studenty třetího ročníku, se kterými hovořil především o fungování státu, územních samosprávných celků a Pardubického kraje včetně jeho kompetencí.
„Gymnázium v posledních letech prochází poměrně dynamickým rozvojem, který je podpořen také celou řadou krajských investic za přispění evropských fondů. V roce 2015 jsme nechali za 32 milionů korun zateplit budovu školy včetně výměny oken a opravy střechy. O dva roky později se dočkala také školní kuchyně a jídelna. Zde jsme investovali více než 19 milionů korun. V letošním roce jsme dokončili projekt interaktivních učeben za částku přesahující deset milionů korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který zároveň upozornil na další plánovanou krajskou investici. „Pravděpodobně v příštím roce se nám podaří zahájit modernizaci venkovního sportoviště, které je z mého pohledu posledním palčivým problémem školy. V tuto chvíli probíhá zpracování projektové dokumentace. Předpokládané náklady jsou necelých devět milionů korun,“ sdělil hejtman Netolický.
Škola je velmi úspěšná nejen v rámci jednotlivých předmětových olympiád, ale také ve sportu. „V letošním roce bude dívčí atletický tým reprezentovat nejen školu a náš kraj, ale také celou Českou republiku na mistrovství světa školních atletických týmů v chorvatském Splitu. Je to obrovský úspěch, a proto samozřejmě cestu na mistrovství světa podpoříme,“ řekl hejtman Netolický.