Českotřebovský deník 50/2019 (19/2) 
Pochvala pro českotřebovskou firmu

Dnes bych nechtěla hanět a kritizovat, ale naopak velmi chválit. Nevím, jestli se tím nedopustím  reklamy, ale přesto to zkusím, sám, prosím, uvažte, zda zveřejnit, nebo ne.
Nedávno jsme s manželem koupili družstevní byt, který byl ve velmi špatném stavu. Bylo nutné udělat v něm kompletní rekonstrukci, od podlah počínaje, přes vystěrkování stěn a stropu, přestavbu bytového jádra a samozřejmě novou instalaci elektrického rozvodu. Nesmím zapomenout ani na novou kuchyňskou linku a instalaci všech spotřebičů. Prostě v bytě nezůstalo nic v původním stavu (kromě oken).
Práci jsme zadali firmě H-komplet a tuto firmu bychom chtěli touto cestou velmi pochválit.  Již při výběru všech materiálů, jak na nábytek v kuchyni, vestavěné skříně i na podlahovou krytinu, nám byla velkou rádkyní a pomocnicí paní Hájková. Probrala s námi nesčíslné možnosti, kombinace, udělala i možné vizualizace, jak by mohlo konečné řešení vypadat. Vše s námi probírala viditelně na základě svých dlouholetých zkušeností a vždy s velkým respektem k našim představám.
Druhou fází pak byla realizace vytvořených plánů, kterou prováděl pan Hájek se svými zaměstnanci. I tady k ní přistoupili s velkou profesionalitou a výsledek byl naprosto bezchybný, plně odpovídající našim představám. Velkou třešničkou na dortu bylo pak předání nejen skvěle rekonstruovaného bytu, ale i bytu krásně uklizeného. Úklid provedla paní Hájková, a to i včetně mytí oken, která podle stupně znečištění nebyla zřejmě myta již několik let. V konečném vyúčtování jsme ale cenu za úklid nenašli.
Pan Hájek s námi rekonstrukci tak, jak probíhala, plynule konzultoval, radil nám s problémy, které během ní nastaly a vždy je rychle řešil. Chtěli bychom touto cestou firmě H-komplet poděkovat za perfektně odvedenou práci i za krásný, lidsky chápavý přístup k nám, již starým lidem. Stolínovi.
 
Nemít přímý přístup na dálnici by bylo absurdní 

Vážený pane Mikolecký, se zájmem sleduji Vaši snahu zachránit připojení na dálnici pro Českou Třebovou. Stále nechápu a nechápal jsem už v roce 2014, co vedlo zastupitelstvo k přijetí tak absurdního usnesení. Kdyby nebylo přijato žádné usnesení, pravděpodobně by nájezd v plánech i přes odpor Litomyšle zůstal. Takhle bylo možné ze strany ŘSD jednoduše vyhovět všem a ještě ušetřit, to pochopit lze. Bylo by možné pochopit také to, že nikdo nemůže rozumět všemu, tedy ani pan bývalý starosta. Pamatuji si, že v několika rozhovorech říkal, že na dálnici budeme jezdit do Opatova a připojení u Litomyšle nepotřebujeme. Dokonce říkal, že pravděpodobně nebudeme potřebovat ani obchvat města, protože po dokončení  D35 budou i kamiony z jihu a východu do Kvasin jezdit po této dálnici a České Třebové se vyhnou. Většině rozumných lidí asi bylo jasné, že z České Třebové nikdo nevyrazí na Opatov a Svitavy, aby tam najel na dálnici, po které se přes Litomyšl dostane třeba do Vysokého Mýta, Hradce Králové nebo Prahy. Představa o kamionech jedoucích od Brna nebo Olomouce do Kvasin přes Litomyšl a dále snad ještě Vysoké Mýto, Dašice a Opatovice je ještě humornější. Pan starosta tomu ale asi skutečně věřil, stát se to může. Co ale těch zbývajících 26 zastupitelů? Pokud skutečně o všem rozhodoval pan starosta, nepotřebujeme jich 27, ale stačilo by nám 5 nebo 7 jako mají v nejmenších obcích. Nechce se mně tomu ale moc věřit. V zastupitelstvu bylo tehdy mnoho lidí, které znám a jsou to lidé rozumní. Nedalo by se alespoň některých z nich (řada z nich je členy i současného zastupitelstva) zeptat, co je k tomu tehdy vedlo? Opravdu si 20 zvolených lidí myslelo nebo dokonce ještě myslí, že cesta z České Třebové do Vysokého Mýta vede přes Svitavy? Nebo že cesta z Brna do Kvasin vede přes Opatovice? Předpokládám, že v tom to nebylo.
Ve Vaší snaze Vám fandím. Dokonce bych si dovolil polemizovat i s Vaším dnešním vyjádřením, že je to ztracené, protože nová EIA by stavbu zdržela o 3 roky. Nemyslím si, že by se mělo reálně začít stavět třeba do 5 let (takových termínů už tu bylo hodně i před 15 lety, možná ještě dříve). Spíše to bude 8-10 let, možná ještě více. Tam by se 3 roky na EIA určitě ještě minimálně jednou schovaly.
Petr Dobroucký
 
Tak už je tam máme

Barevně ladí a to je všechno. Sedět se na tom pohodlně nedá, starší osoba se sama nezvedne. Takže opět jenom na parádu. Na lidi se vůbec nemyslí. Hlavně když to dizajnově ladí. Že to je k ničemu autory nezajímá. Neznám v okolí žádné město, kde by měli tolik pryčen. Všude pohodlné lavičky s opěradly, jen Třebová musí mít něco extra, ale na ...
Jeden ohlas za všechny: "Nelíbí se mi to taky - na dlouhé sezení to není, ani pro mladšího člověka. Na starší lidi, kteří by si rádi v parčíku poseděli, se nemyslelo."  Ostatně i na lavici naproti Tetě u Starého náměstí sedávají lidé jen tam kde je opěradlo. I to o něčem vypovídá.  Jen by mě zajímalo, jestli autor, který pryčny všude cpe,  má doma místo židlí stoličky. Tak ať se mu na nich dobře sedí ! A lidem nezbude, než si sebou nosit skládací židle.  VV
 
Taneční škola Knířovi informuje – březen 2019

15. 3. 2019 začínají Taneční večery pro páry („dospělácké“ taneční) – začátečníky i pokročilé.
Poskytujeme individuální výuku tance dle Vašich přání. Zároveň Vám nabízíme taneční obuv. Těšíme se na Vás.
Aktuální informace a podrobnosti k akcím se dozvíte na www.knirovi.cz nebo telefonu 702 292 351.
 
Na silnice v kraji půjde letos miliarda

Pondělní odpoledne patřilo v Sezemickém domě v Sezemicích setkání Krajského shromáždění Sdružení místních samospráv ČR v Pardubickém kraji. Zástupci jednoho ze sdružení, které zastupuje zájmy měst a obcí, jednali mimo jiné také o záležitostech dopravní infrastruktury se zaměřením na D35, aktuálních otázkách týkajících se legislativy či zákonu o svobodném přístupu k informacím. V rámci programu vystoupili před starosty také hejtman Martin Netolický a krajská radní pro regionální rozvoj Hana Štěpánová. Hejtman Netolický v rámci svého úvodního slova seznámil starosty s některými otázkami dotačních titulů Pardubického kraje, které jsou v letošním roce pro starosty k dispozici. Hejtman hovořil o podpoře sportu, dotacím pro hasiče na výstroj a výzbroj, ale také krajském Programu obnovy venkovy. „V letošním roce máme v rámci krajského Programu obnovy venkova vyčleněno navíc sedm milionů korun na individuální dotace. Celkově se znovu dostáváme ve všech oblastech na velmi vysoká čísla, kterých jsme schopni dosáhnout především díky dobrému hospodaření s krajskými financemi. Je však nutné si uvědomit, že v momentě, kdy nastane pokles výběru sdíleného inkasa daní, tak budou dotační tituly první položkou, která bude muset být ponížena,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který také připomněl, že kraj podporuje činnost krajského shromáždění částkou 168 tisíc korun na fungování kanceláře, která je starostům k dispozici jakožto konzultační a servisní místo.
Stěžejním tématem setkání krajského shromáždění byly otázky dopravy a dopravní obslužnosti v rámci celého kraje. Proto také v rámci debaty vystoupili krajský ředitel Ředitelství silnic a dálnic Bohumil Vebr a ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. Hejtman v rámci dopravní problematiky zmínil krajské investice do silnic II. a III. tříd. „Krajské zastupitelstvo bude na svém úterním jednání jednat o posílení rozpočtu v oblasti dopravy o čtvrt miliardy korun. Celkově tak v letošním roce budeme realizovat projekty z různých zdrojů za jednu miliardu korun. Zároveň pokračujeme v přípravě přivaděčů na D35,“ sdělil hejtman, který se dotkl také problematiky dopravní obslužnosti, a to jak železniční, tak autobusové. Součástí dopravního bloku byl také podpis memoranda mezi ŘSD a SMS ČR, které se týká především prohloubení spolupráce s obcemi a městy, výměny informací či koordinace stanovisek k legislativnímu procesu.
Společně s hejtmanem před starosty vystoupila také krajská radní pro oblast regionálního rozvoje Hana Štěpánová. „V Pardubickém kraji je členem SMS celkem 158 obcí a měst napříč všemi okresy. Krajské předsednictvo je pro nás jednoznačným partnerem pro řadu otázek týkajících se územních samospráv. Mezi významná témata, která řešíme, patří například budoucnost odpadového hospodářství, otázka pošt, ale také různé krajské dotační programy včetně dotací pro problémové mikroregiony, kterými jsou Králicko, Hlinecko, Svitavsko, Českotřebovsko a Moravskotřebovsko,“ uvedla krajská radní pro oblast regionálního rozvoje Hana Štěpánová, která byla také dlouholetou starostkou Morašic nedaleko Litomyšle. Radní Štěpánová informovala starosty například o pravidelných školeních, kotlíkových dotacích či dalších možnostech spolupráce mezi krajem a obcemi.
Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR.
 
Z hlukové mapy kolem železnice a trasy I/14 v České Třebové (2017)

 
Definitivní konec Východočeského kraje se blíží

Novely zákona o Státním fondu rozvoje bydlení a zákona o provozu na pozemních komunikacích představujeme níže. Novým zákonem se ruší krajské členění, které dělilo Českou republiku na sedm krajů a hlavní město Prahu, odstraní se tak dvojí krajské členění. Definitivně tím zmizí např. Západočeský, Východočeský nebo Severomoravský kraj, které dnes nemají z hlediska veřejné správy již žádné využití a opodstatnění. Jedinými kraji tak nadále bude 13 samosprávných krajů ustavených v roce 1997 a hl. město Praha. Kompetence těchto krajů se nemění. Základem pro členění státu budou nově správní obvody obcí s rozšířenou působností, kterých bude i nadále 205 a představují základní mikroregionální strukturu veřejné správy. Okresy zůstávají i do budoucna zachovány, zejména z evidenčních důvodů, ale budou nově vymezeny obvody obcí třetího typu.
Zákon dále řeší zbývající neskladebnost územně správních jednotek, tedy rozdílné začlenění 33 obcí mezi obce s rozšířenou působností a okresy. Tu zapříčinila právě existence dvou rozdílných systémů územně správního členění státu. Přijetím zákona dochází k zajištění vzájemné skladebnosti, a tím dokončení sjednocení systému územně správního členění státu a celkovému završení reforem z let 1997 až 2003. Jednotné územně správní členění státu přispěje i budoucí koordinaci výkonu veřejné správy v území, což v důsledku povede k efektivnějším a přehlednějším službám pro občany. V některých oblastech by tento zákon měl přispět ke snížení počtu míst, kam si občané jezdí vyřizovat své věci, např. na Holýšovsku v Plzeňském kraji. Jednotlivé resorty by pro své vnitřní členění měly zvolit právě úroveň vycházející ze všeobecného členění státu a nevytvářet tak nové struktury, které nebudou souladné s obecným principem členění. Obce a veřejnost nyní mají možnost podávat do 12. března písemné připomínky. 

 

Novela zákona o Státním fondu rozvoje bydlení


Novela zákona o Státním fondu rozvoje bydlení a souvisejících zákonů, jejíž návrh dnes vláda odsouhlasila, má za cíl rozšířit působnost stávajícího Státního fondu rozvoje bydlení o další aktivity, které se vztahují k podpoře regionálního rozvoje. Jde například o podporu cestovního ruchu a dalších investic, které souvisejí s udržitelným rozvojem obcí, měst a regionů. Současně s ohledem na skutečnost, že fond už nadále nebude podporovat jen projekty související s bydlením, navrhla vláda i změnu jeho názvu na Státní fond podpory investic. Nově nazývaný Státní fond podpory investic (SFPI) bude podporovat investice související s udržitelným rozvojem obcí, měst a regionů, bydlením a cestovním ruchem, a to v souladu s koncepcemi, strategickými dokumenty, programy a jinými dokumenty schválenými vládou České republiky a v souladu s veřejným zájmem.  
 
Budoucí tvář Kocianova Ústí vzniká v ateliérech umprumky

Přesně před deseti lety začala spolupráce Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí s nejvýznamnější hudební akcí ve městě - festivalem Kocianovo Ústí, v jehož rámci se koná také prestižní mezinárodní Kocianova houslová soutěž. V loňském ruce již umprumka zajišťovala nejen festivalový a soutěžní zpravodaj, ale její pedagogové vytvořili také scénografii jednotlivých koncertů. Rozmanitý záběr uměleckých oborů však umožňuje ještě širší zapojení a jeho dalším konkrétním výstupem jsou návrhy grafické podoby Kocianova Ústí v budoucích letech. Ty byly nyní prezentovány.
Grafické manuály vznikaly v rámci klauzurních prací 3. a 4. ročníků, jejich výstupy odevzdávali studenti na začátku nového roku. “Spolu s kolegy jsme provedli jejich hodnocení a sestavili výběr nejlepších prací, které jsme představili vedení města a soutěže," uvedl vyučující Bohuslav Špaček, vedoucí oboru grafický design.
V úterý 19. února pak učitelé uměleckých oborů v budově ateliérů na "Špindlu" přivítali vzácnou návštěvu - starostu města Ústí nad Orlicí Petra Hájka a ředitelku Kocianovy houslové soutěže Lenku Lipenskou. "Oběma hostům jsme s příslušným komentářem prezentovali klauzurní práce, z jejich užšího výběru by mohla vzejít budoucí grafická podoba festivalu Kocianovo Ústí," přiblížil průběh setkání vedoucí uměleckých oborů školy Jaroslav Habrman a dodal: "Potěšilo nás, že se pan starosta i paní ředitelka aktivně zapojili a přišli se zajímavými nápady, které můžeme dále rozvíjet." 
Kocianův hudební svátek by mohl svoji novou tvář získat již příští rok, tedy v rámci 62. ročníku soutěže a 15. festivalu. “Pro letošek ještě grafiku soutěže ani festivalu nebudeme měnit, přeci jen na školu i pořadatele by to kladlo velké nároky," upozornil starosta Petr Hájek.