Českotřebovský deník 51/2019 (20/2)  
Exekutor u bývalého starosty města Jaroslava Zedníka

Proběhne-li exekuce v nějaké domácnosti,. je to smutná událost, následek nějaké příčiny. Obvykle probíhá jen za povšimnutí sousedů nebo příbuzných, nikdo se takovou situací nechce nikomu chlubit.  Je to následek insolvence, kterou eviduje insolvenční rejstřík, který je veřejnou službou. Exekutor tedy nezaklepe na dveře jen tak. Je to následek delšího procesu. Něco takového se bohužel stalo dnes 21.2. dopoledne, kdy proběhla (za policejní asistence) exekuce v bytě bývalého starosty města. Exekuci provedl na základě usnesení Okresního soudu v Ústí nad Orlicí z 30.11. 2018 soudní exekutor Mgr. Petr Polanský z Liberce. Jaroslav Zedník sice již starostou není, ale je zastupitelem města a navíc byl na sklonku minulého roku 2018 jmenován jednatelem Vodárenské společnosti, s.r.o., která je jednou ze tří významných městských společností s obratem ve výši desítek milionů korun, navíc 100% mimorozpočtových, zadává řadu veřejných zakázek.  O problémech bývalého starosty s dnešní s exekucí se můžeme přesvědčit na veřejném výpise exekucí z dnešního dne. Celková hodnota exekuce je 1400 tis. Kč + úrok od 28.7. do 31. 10.  ve výši 0,1% denně + náklady právního zastoupení v exekučním řízení. 
Je to samozřejmě velká patálie zvláště po zjištění, že se jednalo o poměrně velkou částku 1,54  mil. Kč. O exekuci požádal majitel společnosti Zelený sport  zabývající se prodejem zbraní a střeliva. Právě loni  na jaře se ucházel o zakoupení protiatomového krytu v České Třebové v Javorce v ulici Boženy Němcové 104. (Kryt patřil státu, ale město na něho mělo předkupní právo, stojí na městském pozemku). Zastupitelstvo města tehdy s prodejem krytu nesouhlasilo a uplatnilo na něho předkupní právo. Těžko spekulovat, zda  exekuce s tímto souvisí, ovšem je na pováženou, má-li starosta tak velký dluh právě u zájemce o odkoupení nemovitosti, o kterém se rozhoduje právě v zastupitelstvu, kde má starosta svou hlasovací většinu. Ale uplatnit se mu ji nepodařilo. Starosta byl jednoznačným zastáncem přenechání krytu, pro který město nemělo uplatnění (aniž jsme ho hledali). Definitivní rozhodnutí padlo na jednání ZM v červnu. Jaroslav Zedník jej poté komentoval na facebookovém profilu Nestraníků jako rozhodnutí, ze kterého mu je velmi smutno.... 
Předpokládám, že provedení exekuce a výše uvedené souvislosti budou mít další následky. Nedovedu si představit, že by za těchto okolností mohl Jaroslav Zedník nadále působit ve funkci jednatele Vodárenské společnosti, Česká Třebová s.r.o., ve funkci s tak velkým významem pro naše město. Navíc byl jmenován do této funkce  již v době, kdy bylo usnesení soudu o exekuci v platnosti. Pravomoc rozhodnout v této věci má rada města jako valná hromada Vodárenské společnosti a jistě by se k tomu měla vyslovit také dozorčí rada. Jako první tuto novou skutečnost posoudí porada koaličních stran. (mm)
 
Peklák hlásí: v sobotu i v neděli pojedeme od 8 hodin 

Na třebovském ledovci máme stále dostatek sněhu na parádní lyžovačku. Na víkend se nám vrátí zima a sluníčko.
Takže na to půjdeme hned od rána a v sobotu i v neděli pojedeme na hlavním svahu od 8:00
Tradiční karneval v Mateřské škole U Koupaliště

Dneska máme velký bál, hurá je tu karneval.....
 
Dne 19. února se v naší MŠ konal tradiční karneval. Od rána se děti scházely ve svých třídách  a důležitě předváděly své kostýmy. Po focení a svačině přišel karnevalový rej. Maminky opět nezklamaly a dětem připravily opravdu krásné masky. Po různých soutěžích přišla diskotéka a sladká odměna formou zákusku a šampíčka .Všichni jsme si karnevalové veselí užili a kromě diplomu a drobných dárečků si děti  odnesly spoustu nových zážitků.  Děti a učitelky z MŠ U Koupaliště  

Pardubický kraj se představuje cykloturisticky

Od čtvrtka do neděle se prezentuje Pardubický kraj spolu s krajem Královéhradeckým na významném veletrhu cestovního ruchu Holiday World Praha. Společná expozice pod značkou Východní Čechy je věnována aktivní turistice a cykloturistice.
Nová expozice představuje návštěvníkům veletrhu a potenciálním turistům veškeré možnosti aktivního trávení volného času. Jednotlivé turistické oblasti obou krajů jsou připraveny na svých pultech informovat o novinkách roku 2019 a zároveň upozornit na výjimečné akce ve Východních Čechách. Každoročně je ze strany návštěvníků velká poptávka po poznávací turistice, návštěvníci se hlavně zajímají o hrady, zámky, rozhledny a muzea. Pro všechny je připraveno velké množství propagačních materiálů, bedekrů a map.
Pro zpestření jsou připraveny i kvízy a soutěže s možností různorodých výher včetně cyklo trenažeru, na kterém si návštěvníci mohou zkusit zdolat kopce z celého světa. Rovněž si lze vyzkoušet jízdu na historickém kole, případně se na něm vyfotografovat.
„Tento veletrh cestovního ruchu patří mezi nejnavštěvovanější u nás, a proto je ideálním místem pro prezentaci a doporučení všech zajímavostí v našem kraji i propagaci novinek, které přinese letošní sezóna,“ řekl radní Pardubického kraje pro cestovní ruch a sport René Živný.


Za zkušenostmi sociálních podniků ve  Francii 

Pardubice - V posledních letech čerpá Pardubický kraj řadu zkušeností v podpoře sociálního podnikání i dobrovolnictví ve francouzském partnerském Regionu Centre. Konkrétní spolupráci na další dva roky tu v minulých dnech domluvili radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola a vedoucí sociálního odboru Helena Zahálková.
Navštívili jsme například družstevní sociální podnik v Orleans, kde všichni zaměstnanci jsou zároveň členy družstva, a tak jsou přímo zainteresováni na celkových výsledcích podniku i na nakládání se ziskem,“ říká Pavel Šotola.
Další spolupráce byla navázána se školou sociální práce, která vzdělává Francouze formou řady kurzů. V říjnu přijede do Pardubického kraje 12 studentů této školy, kteří navštíví některé sociální služby a sociální podniky.
V dalším období chceme pokračovat i ve výměně dobrovolníků, kterou jsme zahájili v  roce 2017.   První dobrovolník, který je z Dětského domova z Dolní Čermné, by měl odjet do Francie už v polovině března. Po prázdninách dojde k výměně ještě dvou dobrovolníků z našeho kraje i Regionu Centre. Dobrovolnická činnost je v každé zemi vykonávána po dobu šesti měsíců,“ pokračuje Pavel Šotola.
Zástupci sociálních podniků a neziskového sektoru z Pardubického kraje se vydají do partnerského regionu v září. Hlavním cílem cesty bude praktické seznámení se s legislativním prostředím sociálních podniků ve Francii, s formami spolupráce speciálních škol se sociálními podniky a s oblastmi, kde sociální podniky působí. „Dále by se zástupci z našeho kraje měli seznámit s projektem CAP ASSO a jeho rolí v neziskovém sektoru. Projekt je zaměřen na postupnou profesionalizaci neziskovek, a to vytvářením pracovních míst v tomto sektoru,“ uzavírá čerstvé zkušenosti z Francie Pavel Šotola.
 
Obnova lávky přes Labe a těžba manganu 

To byla témata jednání hejtmana Martina Netolického se starostkou Chvaletic Zdeňkou Markovou, která po loňských podzimních volbách ve funkci nahradila dlouholetou starostku Blanku Zaklovou. V rámci rekonstrukce lávky spojující Chvaletice a okolní obce nabízí hejtman krajskou pomoc.
„Jedná se o jedinou spojnici mezi Chvaleticemi a okolními obcemi. Nejbližší most je až v Řečanech nad Labem nebo v Týnci nad Labem. Lávku proto využívají lidé, kteří do města chodí na vlak nebo do školy a zaměstnání a frekvence jejího využití není úplně malá, pokud k tomu připočítáme také cyklisty či pěší turisty,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který také nastínil další možný postup. „Byl zpracován statický posudek, který ukazuje, že lávka naštěstí není v havarijním stavu a v tuto chvíli nehrozí její uzavření. Nicméně je nutné v co nejbližší době řešit rekonstrukci a údržbu tak, aby nepokračovalo její chátrání. Prvotní předpoklady hovoří o částce okolo 20 milionů korun, avšak lze řešit i dílčí rekonstrukce za částky nižší. V momentě, kdy bude vyřešeno vlastnictví lávky, která je nyní v soukromých rukách, jsme připraveni finančně pomoci, protože vnímáme důležitost objektu pro široké okolí,“ řekl hejtman Netolický.
Těžba manganu
Druhým tématem společného setkání byl záměr soukromé společnosti těžit v okolí města mangan. Starostka informovala hejtmana o náležitostech, které jsou s tímto záměrem spojené. „Společnost by chtěla do čtyř let zahájit těžbu, která je plánována na přibližně 25 let. Jednalo by se o dalších 400 pracovních míst. Celým záměrem se zabývají zastupitelé města a občané jsou a nadále budou informováni o průběhu jednání, což považuji za velmi důležité,“ sdělil hejtman Netolický.
Dům U Jonáše obsadili současní umělci z regionu

Pardubice - Východočeská galerie v Pardubicích tradičně nabídla výstavní prostory v Domě U Jonáše Unii výtvarných umělců pardubického regionu. Autoři byli vyzváni, aby představili výběr své tvorby z posledních let.
„Jedním z poslání z poslání krajské galerie je také spolupráce se současnými umělci, kteří v regionu tvoří a žijí. Naposledy jsme jejich díla viděli ve Východočeské galerii v roce 2013 a nyní se můžeme přesvědčit, kam se posunula jejich tvorba za posledních pět let a jaká nová témata oscilují v současné umělecké společnosti,“ řekl za zřizovatele galerie 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje pro kulturu Roman Línek.
Unie výtvarných umělců pardubického regionu sdružuje profesionální výtvarné umělce několika generací, jejichž činnost je spjatá s výtvarným životem pardubického regionu. Umělci  svojí  tvorbou z oblasti malířství, sochařství, uměleckého řemesla, výstavami  členskými i autorskými přispívají ke kulturnímu životu města a oblasti. V současnosti  tvoří členskou základnu spolku 20 umělců.
Kulturní veřejnost, návštěvníci galerie si mohou prohlédnout díla širokého spektra postupů, přístupů a technik, od těch klasických až po další formy reagující na tendence současného uměleckého provozu. Navíc se mohou osobně seznámit s účastníky Unie na doprovodných programech připravených v průběhu výstavy.
Webové stránky UVU: www.uvupce.cz
Seznam vystavujících:  Ivan Baborák, Vít Bouček, Lenka Dobešová, Štěpán Doležal, Alena Dvořáková, Eva Francová, Renata Hans, Filip Hortenský, Šárka Hrouzková, Miloslav Chaloupka, Karel Kafka, Václava Macků, Štěpán Málek, Petr Miláček, Lubomír Netušil, Jana Salfická, Jiří Vašica, Eva Víšková, Věra Zahradníková,
Hosté, bývalí členové UVU:  Josef Procházka, Jaroslav Jebavý
Doprovodné programy:
12. 3., 26. 3. v 17: 00 hodin  komentované prohlídky výstavy –  Štěpán Málek
19. 3. v 17:00 hodin  autorské čtení s hudbou – Štěpán Málek, Ivan Baborák