Českotřebovský deník 54/2019 (24/2)  
Zemřela nejstarší občanka města paní Anna Vydrová                                       

Dnes v neděli 24. února zemřela v českotřebovském Domově pro seniory ve věku 105 let nejstarší občanka města paní Anna Vydrová. Ještě včera v sobotu měla při návštěvě své dcery velmi dobrou náladu a těšila se brzké jaro.  Dnes dopoledne se  však její zdravotní stav rychle zhoršil a zdravotníci již nestihli dojet včas. 
Žila dlouhý spokojený život , rodinu své dcera Marty Demelové měla vždy po ruce. Dlouhá léta pracovala na zahrádce a  ráda se sem vždy vracela.  Ještě v prosinci v den svých jubilejních 105. narozenin byla v dobré formě a pohodě a přivítala ve svém domě  početné návštěvy, také z vedení města. Svědčí o tom i následující fotografie. Byla to pracovitá a milá žena, čest její památce!

 • Skutečně přesná cena bez konkurence
  Fotografii z prodejny Astur &Qanto poslal Ladislav Breburda
 •  
  Zdejdovou stopou se letos šlo pěšky  

  Na tradiční běhu Zdejdovou stopou se v neděli 24. února sešla zhruba padesátka členů a přátel 5. oddílu vodních skautů střediska Javor, který akci každoročně pořádá. Tentokráte sněhové podmínky nebyly ideální a na přemrzlých zledovatělých zbytcích sněhu se s obtížemi člověk udržel v botách, natož na běžkách. Nicméně v mírně mrazivém počasí bez srážek se všichni značenou trasou statečně bez úrazu proklouzali.
  Takže tentokráte pěší pochod Zdejdovou stopou začal cestou autobusem ze zastávky U pivovaru na rozcestí do Svinné a pak se všichni odebrali k pomníku Zdeňka "Zdejdy" Langa, bývalého starosty České Třebové, které 25. února 2001 na tomto místě zemřel. Jeho památku zde krátce připomněli starší skauti a všichni přítomní pak zapálili a položili k jeho pomníčku svíčku. Poté se všichni vydali směrem na Kozlovskou chatu. Starší skauti připravili pro ty menší hru, ve které měli na čtyřech stanovištích plnit různé zajímavé úkoly a luštit šifry. Tématem hry byla také, jak jinak, památka Zdejdy Langa. Po teplém občerstvení na chatě se všichni pak vydali lesem přes Hory ke středisku Javor, kde se střediskovým pokřikem všichni rozloučili.  Společnosti REMA podporují sběrné dvory i v malých obcích.

  Svoz elektroodpadu zajišťují již od 150 kilogramů

  Množství zpětně odebraných elektrozařízení a baterií v České republice, podle dat Ministerstva životního prostředí, resp. kolektivních systémů, v posledních letech značně narůstá. Aby bylo možno zabezpečit recyklaci elektroodpadu a odpadních baterií v co nejvyšší možné míře, je třeba zajistit dostatečný počet sběrných míst, včetně sběrných dvorů. Občané by tak měli mít možnost vysloužilé výrobky odevzdat k ekologickému zpracování na celém území republiky. Společnosti REMA jsou proto otevřeny spolupráci i s těmi nejmenšími obcemi. Nabízí jim finanční příspěvek na zajištění zpětného odběru elektrozařízení na sběrném dvoře, ale i pravidelný poradenský servis.
  Na sběrných dvorech nejčastěji končí velké domácí elektrospotřebiče jako jsou pračky, sušičky, lednice, a spotřební elektronika, zejména televizory a rádia. Kolektivní systém REMA ovšem zajišťuje sběr, svoz a zpracování všech šesti skupin elektrozařízení stanovených v příloze číslo 7 zákona o odpadech včetně baterií, výbojek a zářivek, a to na své náklady. „Provozovatele sběrných dvorů nechceme zatěžovat zbytečnou administrativou. Proto zpětný odběr všech elektrozařízení, baterií a akumulátorů zabezpečujeme na základě jedné smlouvy. Bez zbytečných podmínek či limitů na polohu nebo velikost obce a množství sebraného elektrozařízení. Jednoduchost a průhlednost systému je podpořena také jednotným měřítkem pro všechna elektrozařízení. Odebíráme je, aniž bychom některému materiálu dávali přednost,“ doplňuje David Vandrovec, generální ředitel společností REMA. Vysloužilé elektrospotřebiče i další elektroodpad jsou posléze ekologicky zpracovány. Míra materiálového využití, včetně opětovného použití, se pohybuje nad 95 procent.
  Do spolupráce s kolektivním systémem se může zapojit jakákoliv obec nebo svazek obcí z celé České republiky. „Nabízíme služby i pro ty, kteří disponují pouze malým sběrným dvorem s omezenými skladovacími prostory. Překážkou není ani úplná absence sběrného dvora. V takovém případě stačí, aby se v obci ve spolupráci s naším kolektivním systémem zřídilo místo zpětného odběru,“ vysvětluje Vandrovec.
  Komplikací není ani malá hmotnost objednávky. REMA zajišťuje svoz již od 150 kg nasbíraného elektroodpadu. Po dosažení této hmotnosti lze objednávku snadno uskutečnit prostřednictvím online aplikace. „V okamžiku založení je objednávka přenesena do našeho informačního systému, kde právě začal běžet čas jejího odbavení. Naše společnosti deklarují, že svoz objednávky zrealizujeme maximálně do deseti pracovních dnů od jejího založení. Dlouhodobé sledování však ukazuje, že průměrná doba svozu je kolem šesti dnů,“ dodává David Vandrovec.