Českotřebovský deník 57/2019 (27/2)  
Vzpomínka na Michala Tučného

Dne 9. 3. 2019 pořádá hospůdka Kozlov
vzpomínku na Michala Tučného, začátek v 19 hodin.
Hraje: Ponny Expres
 
Hosté:
Janíček quartet a taneční skupina Modrá Růže.
Srdečně zvou pořadatelé.

 
Hokejisté vyrovnali semifinálovou sérii

Kohouti využili výhody domácího prostředí a ve druhém semifinálové utkání zdolali Moravskou Třebovou 5:4, stav série je nyní 1:1 na zápasy. Branky stříleli Martin Filip, Marek Hemský, Radek Velinský a dvakrát se trefil Tomáš Prachař. Napínavý středeční duel navštívilo 771 diváků. Děkujeme!!
 
PRODÁM BYT 2+1
Zateplená fasáda, plastová okna, částečně rekonstruovaný, všude zatepleno ORSILEM, palubkové stropy, 3 roky starý plynový kotel, vyvložkovaný komín, 5 let stará kuchyňská linka. Ihned k nastěhování.  Nejsem realitka.  Nutné vidět.  Informace na telefonu 722 949  643
 
Provozní budova u tvrze Bouda by měla stát ještě letos. Pomůže rozvoji expozic a návštěvnickému komfortu

Mezi nejnavštěvovanější muzea na území Pardubického kraje patří dlouhodobě tvrz Bouda, která je součástí Králické pevnostní oblasti. V rámci záměru vylepšit komfort pro návštěvníky, ale i obslužný personál, připravil kraj projekt na výstavbu provozní budovy, což umožní vystěhování provozu ze vstupního objektu. Krajští radní na svém pondělním jednání schválili výběr dodavatele, který by měl celou stavbu dokončit ještě v letošním roce. Celková částka výstavby činí necelých 21 milionů korun bez DPH. Kraj znovu v rámci výběrového řízení uplatnil kromě ceny také kritérium doby realizace stavby.
 „O potřebě vybudovat provozní budovu hovoříme již dlouho, avšak bohužel došlo k několika dílčím problémům. Prvním bylo nastavení operačního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, ze kterého jsme celou aktivitu chtěli spolufinancovat. Následně jsme se potýkali s problémy v rámci projektování stavby, a proto zahájíme dílo až v letošním roce. Pokud vše půjde podle našich představ, tak by ještě před vánočními svátky měla být budova dokončena. Díky novému zázemí se jednoznačně zvýší úroveň kvality služeb poskytovaným návštěvníkům muzea. Dojde totiž k přesunu stávajícího provozního zázemí z nevyhovujících prostor tvrze, k prodloužení provozní doby a vytvoření potřebného pobytového zázemí pro dobrovolníky. Poté, co jsme dokončili elektrifikaci tvrze, se jedná o další nezbytný krok k jejímu rozvoji včetně nových expozic pro návštěvníky,“ sdělil hejtman Netolický.
Provozní budova je plánována jako třípodlažní. V prvním podzemním podlaží bude umístěna technická místnost pro provoz budovy a sklad. „V prvním nadzemním podlaží je plánována pokladna se skladem, sociální zařízení a čekárna pro návštěvníky, dílna, garáž, sklad, společenská místnost pro personál, kuchyně a venkovní sklad dřeva. V podkroví pak budou vytvořeny ubytovací kapacity pro dobrovolníky, kteří zajišťují chod muzea,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.
Na veletrhu Holiday World zůstalo z kraje jen jediné město - Ústí nad Orlicí

Od roku 2003 do loňska zde byla zastoupena také Česká Třebová, loni po nástupu nového vedení města  byla účast našeho města v samostatném stánku zrušena  Náklady nebyly malé a efekt z expozice neměřitelný.  Na našeho krtaje nyní  vystavovalo  samostatné expozici jen město Ústí nad orlicí. Ale anik to není čistá pravda, protože se jednalo opět s polečnou prezentaci města Ustí n .O. a Bystrzica Klodska treadičně s dotací  EU, snižující náklady.. Naši expozici   takto dotovat nešlo. Ústí letos představilo graficky upravený stánek aktuálními fotografiemi města a okolí. Dále byly představeny nové propagační materiály včetně kalendáře akcí na letošní rok a nové vícejazyčné brožury o městě. Stánek dále doplnila video prezentace města na velkoformátové obrazovce a  také pozvánka na 61. ročník Kocianovy houslové soutěže a 14. ročník hudebního festivalu Kocianovo Ústí.
 
Před 10 lety vznikl záměr: Úprava Třebovky  v úseku Česká Třebová, Bezděkov - Třebovice 

Záměr b yl veden v seznamu projektů, na které se provádí zjišťovací řízení v procesu EIA. Dosud se z této stavby nic nerealizovalo, snad jen kácení stromů pod hrází rybníka Hvězdy v posledních dnech....
Stavba měla řešit úpravu koryta toku Třebovky v úseku Česká Třebová město a v katastrálních územích Třebovice a Rybník. Úprava koryta toku Třebovky v úseku Česká Třebová město je řešena v říčním kilometru 11,904 – 12,659.  Dále je v rámci této stavby řešena úprava koryta Třebovky v úseku Rybník, Třebovice, a to v říčním kilometru 13,225 až 16,806 a v říčním kilometru 19,880 až 23,800. V úseku  říčního kilometru 11,904 – 12,659 v České Třebové (Bezděkov - Podhorka) se uvažuje s návrhovou kapacitou koryta 43 m3.s-1, což zhruba odpovídá současnému průtoku Q20, přičemž zároveň úprava koresponduje svojí kapacitou s dříve upraveným korytem v České Třebové. V říčním kilometru 13,225 až 16,806 (Rybník) a v říčním kilometru 19,880 až 23,800 (Třebovice) se v projektové dokumentaci uvažuje s návrhovou kapacitou koryta 40,0 m3.s-1, což zhruba odpovídá  současnému průtoku Q100.
 Ve městě v posuzovaném úseku koryto Třebovky prochází zástavbou města, kde dominantním profilem je stávající nekapacitní jez. V tomto úseku variantní řešení nepřichází v úvahu, neboť současná zástavba je umístěna do levostranné inundace a řešení v zásadě odpovídá předchozímu návrhu. Po realizaci plánovaných opatření v povodí Třebovky, to je zvýšení retenčního prostoru nádrže Hvězda a provedení poldrů v horní části povodí, by pak všechna tato opatření zajistila ochranu zájmového území na Q50. Součástí úpravy koryta Třebovky je i přemístění, respektive znovu uložení ocelové lávky u konce úpravy, kamenný klenbový most u areálu Böhm plast-Technik s.r.o. v úseku se ponechává, provede se demolice respektive přestavba stavidlového jezu na pohyblivý vakový jez u  domova důchodců. U stávajících mostů je dodrženo převýšení dolní mostní hrany konstrukce nad stoletou hladinou 0,5m.
 
Krajská galerie nakoupila díla za tři miliony korun

Pardubický kraj od roku 2017 umožňuje Východočeské galerii významně rozšiřovat její sbírky. Zřídil pravidelný akviziční příspěvek, díky kterému může galerie spolufinancovat i státní dotace a postupně doplňovat mezery ve sbírkách. Rok 2018 byl z tohoto pohledu mimořádně úspěšný. Východočeská galerie rozšířila sbírky celkem o 21 děl za téměř tři miliony korun.
„Úlohou našich profesionálních kulturních institucí není jen péče o současné sbírky, ale také jejich další budování, jako svědectví o dnešní době pro příští generace. Rozšiřujeme tím společný majetek Pardubického kraje i naše kulturní bohatství,“ řekl Roman Línek, 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu s tím, že Pardubický kraj investoval v loňském roce do nákupu děl opět jeden milion korun a galerii se k tomu podařilo získat ve výběrovém řízení Ministerstva kultury 1,7 milionu korun. Další tři díla získala galerie darem.
„Při výběru děl jsme se soustředili na zaplnění citelné mezery v některých generačních celcích a na doplnění zastoupení výjimečných individualit,“ uvedla ředitelka Východočeské galerie Hana Řeháková.  Výběr již probíhal s ohledem na přípravu expozic do nových prostor galerie ve Winternitzových mlýnech. Sbírky galerie se obohatily o díla klasiků s vazbou na pardubický region a o práce výtvarníků střední a mladší generace. Starší generaci tvůrců zastupují dvě rozměrná figurální díla sochařky Ludmily Seefried-Matějkové, rodačky z nedalekého Heřmanova Městce, nebo skelet z bambusových špejlí, dílo již zesnulého Františka Kyncla, pardubického rodáka a jednoho z předních stoupenců konstruktivních tendencí, který stejně jako Ludmila Seefried-Matějková strávil část tvůrčího života v exilu.
Tři plátna zakoupila galerie od malíře Daniela Balabána, jehož dílo představila ve výstavním projektu Tanec života a dvě malby získala od Petra Nikla, výtvarníka, hudebníka, ilustrátora a jednoho ze zakládajících členů legendární skupiny Tvrdohlaví. Střední generaci výtvarníků reprezentují tři díla Jana Šerých a plastika Roberta Palúcha. Z výstavy nejmladší krajinářské generace Rozbřesk byly do sbírky vybrány a zakoupeny tři grafiky mladých autorek – dva lepty absolventky pražské Akademie Lenky Falušiové a sítotisk Alpy studentky AVU Aleny Kožené, která za toto dílo obdržela letos ocenění Grafika roku. Galerii daroval své dílo známy pardubický umělec Josef Procházka. 
Akviziční politika se soustřeďuje jak na díla prověřených osobností, tak i na díla experimentální povahy od umělců nejmladší generace. „Uměním je rozpoznat jejich kvalitu s určitým předvídavým rozhledem. Vzhledem k tomu, že naše nákupní komise je složená z renomovaných odborníků z celé České republiky, věřím, že stejně jako v minulosti bude výběr nových děl dostatečně zhodnocen jejich trvalou kvalitou i rostoucí odhadní cenou v budoucích letech,“ dodal Roman Línek.
Sbírkový fond Východočeské galerie v Pardubicích patří v rámci České republiky mezi významné kolekce výtvarného umění. O tom svědčí i široká spolupráce na výstavních a badatelských projektech, do které je galerie zapojená, a to jak na úrovni regionálních a státních sbírek, tak i ve spolupráci se zahraničními institucemi. Častá frekvence zápůjček klíčových souborů sbírky vypovídá o jejich mimořádné kvalitě a nezastupitelnosti v kontextu českého umění 19. - 21. století.
(Foto akvizice - práce Fr. Kyncla)
 
Plán údržby a rozvoje nemovitého majetku Pardubického kraje

Jen v letošním roce proinvestuje kraj na svém majetku více než dvě miliardy korun. „PUR zahrnuje všechny připravované i do budoucna potřebné investice na majetku Pardubického kraje, jehož účetní hodnota se odhaduje k 25 miliardám korun,“ říká garant plánu, 1. náměstek hejtmana Roman Línek a pokračuje: „Letos jsme nově vytvořili průřezový aktuální materiál nazvaný Investiční plán 2019, ve kterém jsou uvedeny všechny živé stavby, které budou zahájeny nebo dokončeny v letošním roce. Jejich celková hodnota je 2 121 milionů korun. Pomocí průběžné aktualizace a sledování tohoto plánu se chceme vyhnout možným rizikům a komplikacím, které stavby často provázejí.“
Při financování aktuálních staveb z Investičního plánu 2019 počítáme s dotacemi z Evropské unie ve výši přibližně 825 milionů korun, zbytek budeme hradit z krajského rozpočtu,“ upřesňuje hejtman Martin Netolický.
V oblasti dopravy se na plánu významně podílejí stavby zajišťované Správou a údržbou silnic Pardubického kraje a spolufinancované Evropskou unií. Oblast zdravotnictví je zastoupena zejména centrálním urgentní příjmem v orlickoústecké nemocnici a stavbou nových základem zdravotnické záchranné služby. Ve školství se bude investovat do zateplování budov. Kultura a památková péče se soustředí na obnovu Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii a obnovu interiérů pro Zámek Pardubice. V budově Krajského úřadu bude dokončena rekonstrukce sálu zastupitelstva.
 
Dance World Cup 2019 v Jihlavě  

Ve dnech 2. – 3. března 2019 se v Jihlavě uskuteční kvalifikační soutěž ke světové taneční soutěži Dance World Cup 2019. Soutěž pro tanečníky ve věku 4 – 25 let se uskuteční se v prostorách Domu kultury Jihlava, Tolstého 1455/2. Soutěž se koná v České republice historicky poprvé, v předešlých ročnících musely děti na kvalifikaci cestovat do německého Selbu.  Do soutěže se přihlásilo na 600 tanečníků z 31 škol z celé ČR. 
Dance World Cup je jedinečná světová taneční soutěž pro amatérské tanečníky, které se každoročně účastní na 12.000 dětí z celého světa. Je určená pro tanečníky od 4 do 25 let, kteří soutěží v různých tanečních žánrech: v klasickém baletu, moderním tanci, jazz dance, show dance, stepu, street dance/hip hop, národním tanci a tanci se zpěvem.
Taneční školy i jednotlivci z celkem 55 zemí světa se mohou přihlásit do národních kvalifikačních soutěží, kde odborná porota posoudí jejich taneční umění a vybere ty nejlepší k účasti ve finále. Toto se každý rok koná na jiném místě, v předešlých letech ve Španělsku, Německu, Jersey, Rumunsku, Anglii, Sardinii, Rakousku atd. 
V roce 2019 se finále DWC uskuteční v Portugalsku, ve městě Braga, v termínu 28.6.-6.7.2019
Více informací na www.dwcworld.com 
„Rádi bychom v České republice založili novou tradici, která důstojně otevírá město Jihlava mladému tanečnímu světu. Jsem velice ráda, že se nám po letech podařilo dostat kvalifikační závod této soutěže přímo do České republiky a již nemusíme cestovat do Německa. Zvolili jsme Jihlavu, které se nachází v pomyslném středu naší republiky a věříme, že to byla správná volba. Dům kultury Jihlava nám připravil pro soutěž skvělé podmínky. Soutěž nabízí účastníkům možnost získání a předání nových zkušeností jak mezi žáky, tak i mezi pedagogy včetně navázání kontaktů ve společném tanečním oboru.Ti, kteří postoupí do finále soutěže DWC v portugalském městě Braga, se mohou těšit na neskutečnou atmosféru světové soutěže, skvělé tanečníky a choreografy, zdokonalit se v komunikaci v cizích jazycích – prostě dokonale si užít velký taneční happening. Našim tanečníkům se na soutěži tradičně velice daří, úspěšné bývají hromadné choreografie i sóloví tanečníci. Například brněnská baletka, sedmnáctiletá Nela Polášková, která se bude účastnit i letošní kvalifikace, se stala už 3x světovou šampionkou, a to v kategorii klasický balet, moderní balet a jazz dance. Pro všechny tanečníky je to obrovská výzva a motivace k tréninku“   říká ředitelka soutěže Romana Petkovská.
Do letošní kvalifikace se přihlášilo na 600 tanečních nadšenců, mezi nimiž jsou jednotlivci, neprofesionální baletní školy, taneční oddělení ZUŠ a amatérské soubory. Dle věku je soutěž rozdělena do čtyř kategorií, žánrově do mnoha kategorií, např. klasický balet, moderní balet, současný tanec, jazz a show dance atd. Vystoupení bude hodnotit odborná porota složená z významných osobností baletního světa. Mezi pozvanými v porotě uvítáme například italské tanečníky a choreografy Catiu Brandoli a Carla Scardovi a pedagogy z brněnské taneční konzervatoře Ivu Musilovou a Jana Fouska. Hodnotit se budou technické předpoklady, obtížnost choreografie, technické a umělecké předvedení