ANKETA: ČESKOTŘEBOVSKÁ MÉDIA                       

V našem městě se v posledním roce rozšířila diskuse o tom, jestli je nutné vydávat dvě obsahově téměř shodné tiskoviny - Českotřebovský zpravodaj a Českotřebovské noviny. V posledních měsících se také rozhořela (hlavně v Českotřebovském zpravodaji na internetu) diskuse o kvalitě vysílání a výši dotací pro soukromý Orlický infokanál, což je vysílání místní (dnes už spíše regionální) televize, které dnes vysílá pro tři města. A čtvrtým médiem (vychází jen jednou za rok) je Ročenka Českotřebovsko, a jak píšu níže, mám samozřejmě na názorech na ni eminentní zájem.
Tyto důvody nás vedly k tomu, že jsem vytvořil takovou anketu, jakýsi třebovský výzkum veřejného mínění o českotřebovských médiích. Nabízíme vám všem (nebo alespoň většině možnost vyplnění připraveného dotazníku, který je věnován třebovským médiím. Dovolte, abych vás poprosil o 5-7 minut vašeho času. To je čas, který je k vyplnění tohoto dotazníku potřeba. Anketu najdete na této internetové adrese:
 
https://www.survio.com/survey/d/M0X0G5L9P7G5B0T8V.
 
Stačí pouhé prokliknutí a jste přímo v dotazníku. Pokud by to nešlo, adresu najdete také na facebooku na stránce Ročenka Českotřebovsko. I tam je tato adresa k prokliknutí a do dotazníku se dostanete jediným kliknutím!!! Pokud se ankety zúčastní více než 300 lidí, výsledky budou zveřejněny na internetu tamtéž. Další možností získání adresy dotazníku je napsat mi o ni na moji e-mailovou adresu (najdete ji v ročence). Další podrobnosti o anketě najdete v Ročence Českotřebovsko.
Ta v letošním roce vychází vzhledem k volbám a pozdějšímu vyhlášení výběrového řízení stejně jako každé čtyři roky později. Do schránek bude roznášena od čtvrtka 7. března a další dny. Kdo náhodou ročenku do schránky nedostane, může si ji vyzvednout v Informačním centru (muzeum) nebo v pobočce knihovny na Parníku od 12. března 2019.           
 
Karel Kubišta