Předjaří v Bezděkově                            

Co je hezčí? Zima (foto Martin Šebela) nebo předjaří beze sněhu (foto VV)