Valná hromada vodárenské společnosti bude 15. března 2019

Odvolá nedávno jmenovaného jednatele společnosti  Jaroslava Zedníka? 

V pondělí 25. února odpoledne se konala první a hned mimořádná schůze dozorčí rady Vodárenské společnosti  Česká Třebová, s.r.o. a to za plné účasti pozvaných pěti členů DR. Jednání zahájil a vedl předseda dozorčí rady RNDr. Vlastimil Hruška. Podnět ke schůzi byl dán událostmi minulého týdne, kdy se informace o exekučním řízení proti jednateli společnosti stala veřejnou informací. 

Schůze se zúčastnil také Jaroslav Zedník, kterýž se o víkendu vrátil z dovolené. Seznámil se s názorem dozorčí rady, podle něhož je nyní nejdůležitější svolat v co nejkratším možném termínu valnou hromadu společnosti, kde bude rozhodnuto o  další vývoji v této společnosti . Vodárenská společnost není totéž co např. Eko Bi, nebo Teza, valnou hromadu této společnosti netvoří přímo rada města, které se může sejít prakticky kdykoliv.  Sice malým, ale jasně určeným procentem se na majetku a hospodaření Vodárenské společnosti podílí  také Obec Přívrat a Obec Němčice (Zhoř má vodovod i vodojem ve vlastnictví  Vodárenské společnosti a je součástí Němčic. Proto pro svolání valné hromady je třeba dodržet  stanovená pravidla. Svolat valnou hromadu může jednak sám jednatel společnosti nebo i dozorčí rada. Na pondělním jednání došlo k dohodě, že valnou hromadu svolá na pátek 15. března 2019 sám jednatel společnosti. . Hlavním bodem program valné hromady bude projednání situace jednatele společnosti  včetně případného odvolání a jmenování jednatele.  Společníci  jsou: město Česká Třebová , které zastupuje starostka města Mgr. Magdaléna Peterková), dále Obec Přívrat (starosta Ing. Jan Stránský) a Obec Němčice (starosta Ing. Josef Racek). Každý společník má váhu hlasu určenou podle majetkového podílu obce ve společnosti. Na valnou hromadu jsou pozváni všichni členové rady města.  Zatím se řádné jednání rady města, kde by byla oficiálně problematika situace ve Vodárenské společnosti zařazena, nekonala. Nejbližší jednání rady města bude 4. března. Lze očekávat, že zde bude vytvořen jednotný názor  rady města k situaci ve Vodárenské společnosti a navrženo i řešení pro nadcházející valnou hromadu.