Hromnice v Křivolíku, jako předzvěst přicházejícího jara
Konec zimy je na dohled a v Křivolíku se v sobotu 2. února slavili Hromnice, které Keltové nazývali Imbolc. Při příležitosti tohoto prastarého svátku spolek Bacrie připravil komentované prohlídky osadou, kde průvodci vysvětlili, proč byl tento svátek pro naše předky tak významný.
„Hlavní roli při oslavách tohoto svátku ve všech kulturách hrály především ohně a očista domů, neboť oheň byl stále rozhodujícím faktorem v této nepříznivé části roku. A my jsme rádi, že ho s námi přišlo oslavit tolik lidí.“ říká náčelník spolku Bacrie David Maršálek.
Návštěvníci, kteří se nezalekli sněhové nadílky a do osady se vypravili, si vyzkoušeli vyrobit svoji svíčku hromničku a v mrazivém počasí jim jistě přišel vhod slavnostní přípitek na hromovládce. Akci již tradičně oživila i zvířata v ohradách.
V panujícím chladném počasí nám možná připadá, že zima je v plné síle, ale přitom je již dobře patrné, jak se světlejší dny pomalu vrací. Odtud také vzniklo pořekadlo „Na Hromnice o hodinu více". Přelom mezi zimou a jarem měl kdysi velký význam a svátek byl pod různými názvy slaven různými etniky žijícími na našem území. Hlavní roli při oslavách tohoto svátku ve všech kulturách hrály především ohně a očista domů, neboť oheň byl stále rozhodujícím faktorem v této nepříznivé části roku. „Imbolc však především představoval světlou naději blížícího se jara a sílícího slunce, jehož moc vrcholí v den letního slunovratu," dodává náčelník Bacrie David Maršálek.
Další akcí pro veřejnost bude Slunovrat – Festival živého pravěku, který se letos uskuteční 15. června 2019 u příležitosti Evropského dne archeologie a na něj naváže týden školních exkurzí 17. – 21. června 2019.
Více naleznete v kalendáři na http://www.krivolik.cz/ nebo Facebookové stránce Bacrie a Osada Křivolík.
Text a foto: Monika Maršálková