Českotřebovská MO KDU-ČSL  má nového předsedu Bc. Martina Voleského

Jednou z tradičních politických stran, která má své zastoupení i v našem městě, je již pěknou řádku let i KDU-ČSL. Od jejího založení totiž právě v tomto měsíci uplynulo přesně 100 let. Kromě období mezi lety 1948 až 1968, kdy místní ČSL odmítla komunistickou totalitu a rozpustila se, máme i u nás v České Třebové fungující městskou organizaci. Ta v současnosti čítá 72 členů, kteří se vždy na začátku každého kalendářního roku scházejí, hodnotí své loňské aktivity, plánují nové a tajnou volbou volí své zástupce a představitelé.
A s jakými výsledky skončilo jednání 10. února 2019? Novým předsedou třebovské KDU se stal Bc.Martin Voleský, radní našeho města, obchodní ředitel firmy Unipark. Místopředsedy jsou Bc. Hana Johnová, MgA.Bohuslav Mimra a Miloslav Tesař. Výbor MO, který se schází jednou měsíčně,  se sestává z dalších 13 ochotných lidí. Všichni dohromady jsou připraveni pokračovat v činnostech ve prospěch našeho města nejen prací v zastupitelstvu a radě MÚ, ale i v pořádání oblíbených Lidových plesů, koncertů v Javorce, přednášek a zájezdů.¨
Za měst.org. KDU-ČSL Miloslav Tesař

Ještě pár slov našeho nově zvoleného předsedy Martina Voleského 

“Vážení a milí Českotřebováci, vážím si důvěry, kterou do mě vložili nejen kolegové z KDU, ale i vy v nedávných komunálních volbách. Rád bych přispěl k rozvoji našeho města tak, aby bylo dobrým místem pro život. Naším cílem je podporovat rodiny a mezigenerační soužití a nabízet pro všechny v našem městě kvalitní kulturní, rekreační a sportovní vyžití. Nejsme pouze politickou stranou, ale organizací, které záleží na našem městě a věřím, že se nám i nadále bude dařit nabízet zajímavé aktivity pro vás. Rád bych vás i touto cestou pozval k možnosti mě oslovit s vašimi nápady a přáními, co byste v České Třebové uvítali, nebo naopak s tím, co vám vadí a chtěli byste změnit. Rád je všechny vyslechnu a budu s nimi dále pracovat. Zároveň bych také rád pozval všechny, kteří by se chtěli spolu s námi podílet na organizaci aktivit v našem městě, aby mě rovněž kontaktovali a společně bychom probrali možnosti spolupráce. Věřím, že společně posuneme Českou Třebovou zase o kousek dál.”

Martin Voleský předseda MO KDU-ČSL Česká Třebová
m.volesky.ct@gmail.com