Kardio klub informuje                        

Kardio klub při ZO Svazu postižených civilizačními chorobami v České Třebové (SPCCH) nabízí 7 denní rehabilitačně rekondiční pobyt s plnou penzí pro kardiaky v termínu od 24.8.2019 v Hotelu ZEMSKÁ BRÁNA v Bartošovicích v OH. Nabídka platí pouze pro osoby s diagnostikovanou srdečně cévní chorobou. Na tuto akci přispívá Ministerstvo zdravotnictví. Náplň rekondice je zaměřena na sportovní vyžití, cvičení, vycházky, drobné ruční práce, přednášky a osobní volno. Celý pobyt je zajištěn odborným personálem včetně lékaře. Účast na rekondici není vázána členstvím v ZO SPCCH. Předpokládaný účastnický poplatek činí 4100,- Kč. Informace Vám rádi podáme na členské schůzi Kardio klubu dne 25.4.2019 ve 14,30 hod., která se koná v Penzionu s pečovatelskou službou, Masarykova 2100 v České Třebové (Žluťák), zde bude také vybírána, od přihlášených účastníků, záloha ve výši 2000,- Kč, nebo na telefonu 739085034 – paní Miloslava Hniličková. Telefonovat můžete denně od 18,00 do 20,00 hod.

Těšíme se na setkání s Vámi.                                                                 Kardio klub Česká Třebová