Ke jmenování nové ředitelky

Sociálních služeb Česká Třebová

Od 21.února je možnost na stránkách města Česká Třebová nahlédnout do usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 18. února 2019 které obsahuje bod č. 165 Rada města jmenuje ke dni 1. dubna 2019 do funkce ředitelky Sociálních služeb Česká Třebová JUDr. Magdalénu Peterkovou, Ph.D.
Rád bych se k tomuto jmenování vyjádřil jako radní města Česká Třebová. Současný ředitel Sociálních služeb pan Bc. Josef Jurenka 20.prosince 2018 požádal paní starostku o ukončení pracovního poměru, z důvodů odchodu do starobního důchodu. Na základě toho bylo vypsáno výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky.
Toto výběrové řízení bylo Radou města 7.ledna 2019 schváleno a vyvěšeno na úřední desce. Účastníci přihlášky měli možnost předkládat do 24. ledna 2019. Zájem o funkci měli tři uchazeči, jeden z nich byl vyloučen pro nesplnění podmínek zadaných ve výběrovém řízení a to v podmínce ukončeného vysokoškolského vzdělání. 4. února Rada města schválila složení komise pro výběrové řízení. Paní starostka Magdalena Peterková nám sdělila, že v komisi není pro podjatost, protože se do výběrového řízení přihlásila její dcera Magdaléna Peterková a tato informace v Radě města měla kladné ohlasy.
Proběhlo výběrové řízení a pohovory s uchazeči. Komise se na výsledku shodla jednohlasně. Vítězem se pro splnění všech náležitostí výběrového řízení a úspěšném pohovoru před komisí stala JUDr. Magdaléna Peterková, Ph.D. Toto mé vyjádření píši z toho důvodu, aby bylo zřejmé, že ředitelku Sociálních služeb Česká Třebová jmenovala Rada města svým hlasováním 8x PRO, na základě doporučení komise. Velmi rád bych předešel domněnkám, že výběrové řízení bylo ušité na míru vítězi. Výběrové řízení bylo v souladu se zákonem, veřejně dostupné a přihlásit se mohl kdokoliv, kdo má ambice tuto nelehkou funkci vykonávat. Pro možný střet zájmu, se starostka města hlasování v obou případech zdržela. To, že vítěz je právě dcera starostky města, je dle mého názoru pouze velké plus, protože nejen vedení města, ale i celá Rada, která za zvolení do funkce nese zodpovědnost, bude práci ředitelky pozorně sledovat. Já pevně věřím, že Sociální služby Česká Třebová tímto získaly velmi dobrého člověka na post ředitele a jako jeden z členů rady města jí přeji mnoho pracovních úspěchů.
MARTIN FIŠER