PERCEPCE                                              

V Kulturním centru vystavuje Lukáš Kania   (* 1991, Orlová)

Lukáš Kania (1991) je absolventem ateliéru Užité malby Aleše Hudečka na SUŠ v Ostravě, nyní žije v Praze. Již v roce 2014 již vytavoval cyklus obrazů s expresivním gestem zvýrazněným zvukovou smyčkou. Má několik rovin působení, které můžeme vystopovat na internetu ve virtuálních galériích.  Jako příklad lze uvést  cyklus JINUDY, kde prezentuje cyklus potemnělých obrazů zasazených do tichých výhledů městského prostředí (periferií, osamělých ulic, zákoutí v bezčasí aj.). Experesivní gesto se u Kanii dostalo do pozadí současná zklidněná forma upřednostňuje soustředěnost a vnitřní koncentraci meditativní podoby. Absence figury či živého objektu zdůrazňuje přítomnost situace obrazu i její nevratnost.
V České Třebové Lukáš Kania vystavuje 11 obrazů se společným tématem Percepce = vnímání. "Vnímám, tedy jsem", tak uvedla výstavu ve své vernisážové řeči PhDr.- Ludmila Kesselgruberová, Ph.D. a zabývala se právě percepcí  na příkladech obrazů Lukáše Kanii.  Mgr. Josef Kopecký pak vysvětlil, jak se obrazová kolekce  Percepce Lukáše Kanii dostala do České Třebové (z Prahy). Lukáš byl vystavováním v naší galerii potěšen a dojat, při vernisáži  řekl jen stručné "děkuji".
Obrázky je třeba prohlédnout osobně a nelze je ani jednoduše prezentovat na fotografiích, je třeba k tomu mít odstup, dojem z barevnosti, osvětlení a také rozměru vystavených prací.  Poznáte, že Lukáš Kania si rád ve své tvorbě pohrává s existenciálními a melancholickými tématy a snaží se o navázání intenzivního vztahu mezi divákem a námětem, se kterým jej konfrontuje. Toho se pokouší docílit prostřednictvím rafinované barevnosti, nezřetelnosti zobrazených objektů a jednoduchou, byť promyšlenou kompozicí.  Na českotřebovské kolekci chybí  jinde prezentované agresivních tahy štětcem, souhry světel.  Obrazy však přesto mají schopnost vyjádřit osobní pocity a vzpomínky autora i vyvolat rozvinuté asociace a reflexe u pozorovatele.
 
Výstava je otevřena denně od 9 - 12 a od 14 - 17 hodin, k dispozici je opět dobře připravený výstavní katalog. Věřme, že zájem o výstavu bude větší, než byl v pondělí 4. února na její vernisáži.

Fotografie z vernisáže výstavy