POLITIKA JE KRUTÁ.

OMEZUJE VEŘEJNÉHO FUNKCIONÁŘE I JEHO RODINU.

V uplynulých dnech veřejnost debatuje na téma jmenování nové ředitelky Sociálních služeb radou města. Bylo vyhlášeno a řádně zveřejněno výběrové řízení, komise zasedla, vybrala jednu z uchazeček a rada města ji ve své kompetenci jmenovala do funkce.  Na tom by nebylo nic zvláštního. Pokud by se ovšem nejednalo o dceru starostky města. Těžko se pak čelí kritice či různým podezřením. Rada města i starostka je ve funkci tři měsíce a již se konají diskutabilní personální změny. Jsme přesvědčeni, že všechno proběhlo v souladu se zákonem a samotný konkurz je platný. Jak ale zabránit spekulacím? No přece zdrženlivostí veřejného funkcionáře (starosty, místostarosty, člena rady) i jeho rodiny k vypisovaným veřejným zakázkám, výběrovým řízením či dalším obdobným aktivitám.  Proč? Protože se pak musí vše velmi složitě vysvětlovat, že se nejedná o klientelismus a argumenty často nestačí k tomu, aby jim veřejné mínění uvěřilo a přijalo je s respektem.
Politika a vůbec veřejná činnost je v tomto velmi krutá a možná i nespravedlivá. Omezuje totiž nás politiky výrazně více nežli ostatní. Jsme ovšem přesvědčeni, že to tak je správné. Zrovna v těchto dnech zažíváme ve Třebové kolosální střet zájmů, možná největší v našem městě za posledních třicet let (starostova půjčka peněz od zbrojaře, který se ucházel ve Třebové o kryt pro svoje podnikání). Není dobré, aby si veřejnost myslela, že nové vedení jde vlastně ve šlépějích předchozího. Minulou sestavu na radnici jsme kritizovali především proto, že radní a zastupitelé byli často přímo či nepřímo podřízení tehdejšího starosty (formálně rady města, kde ovšem byli sami členy) nebo se často podíleli na veřejných zakázkách města. Je pak rozhodování takových lidí skutečně nezávislé?
Myslíme si, že nové vedení města má šanci dělat věci jinak. Více diskutovat, hledat společná řešení a hlavně zapojit do práce pro město všechny, kteří o to mají zájem. Nechovat se ovšem zbrkle a nepromyšleně. Možná nezkušenost vedla k tomu, že na počátku volebního období musíme řešit i tyto nepříjemné věci. Pokud by kolegyně JUDr. Magdalena Peterková Ph.D. všechny aspekty své přihlášky zvážila, mohli jsme se vyhnout trapné situaci a debatě. Chyba tedy určitě nebyla ve vyhlášeném konkurzu, ale jednoduše ve špatném odhadu toho, co si může byť komunální politik a zároveň rodinný příslušník starostky všechno dovolit.
 
Tyto řádky neznamenají pochybnosti o tom, že nově jmenovaná ředitelka nemá mít pro nově získanou funkci předpoklady a nezpochybňuje nijak rozhodnutí konkurzní komise. Pevně také věříme, že žádné problémové situace, kde by mohlo dojít k získání neoprávněných výhod a vztahovým problémům nenastanou. Chceme ovšem garantovat, že jsme nadále přesvědčeni, že i ve světle posledních dní, sestavená koalice byla nejlepší z nabízených variant. A přestože jsme jejími členy, budeme pečlivě sledovat všechny její kroky, abychom se příště vyvarovali obdobným situacím. Nově jmenované ředitelce Sociálních služeb přejeme v její práci hodně úspěchů!
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
Mgr. Milan Mikolecký