Dalších 100 tisíc z Rieteru putuje do vybavení Orlickoústecké nemocnice
Společnost Rieter z Ústí nad Orlicí patří dlouhodobě mezi výrazné podporovatele Orlickoústecké nemocnice. Stejně jako v minulých letech uvolnila společnost Nadačnímu fondu „“S námi je tu lépe!“ částku 100 tisíc korun. Z rukou generálního ředitele společnosti Rieter CZ Jana Lustyka šek převzali předseda dozorčí rady Nemocnice Pardubického kraje a primář ORL nemocnice v Ústí nad Orlicí Josef Hájek a hejtman Martinem Netolickým.
„Díky nadačnímu fondu se nám postupně daří obnovovat technologie, na které bychom patrně z vlastních prostředků nedosáhli. Je pro mne velmi důležité, že úspěšní podnikatelé vnímají nemocnici jako součást města a celého regionu a snaží se ji tímto způsobem podporovat. Je mým přáním, aby podobné fondy se zapojením společensky odpovědných podniků v daném místě fungovaly také v ostatních nemocnicích v našem kraji,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který také připomněl, že díky obnově technologií se daří vyřazený, ale stále funkční materiál nabízet do zdravotnických zařízení na Zakarpatí.
Nadační fond "S námi je tu lépe!" byl založen na začátku roku 2013 a slouží k podpoře projektů vedoucích ke zvýšení kvality a bezpečnosti poskytované péče a ke zlepšení prostředí pro pacienty naší nemocnice.
Rieter CZ s.r.o. se sídlem v Ústí nad Orlicí je součástí švýcarského koncernu Rieter, který je předním světovým výrobcem strojních zařízení pro textilní průmysl. Vedení orlickoústecké společnosti v čele s Ing. Janem Lustykem, generálním ředitelem se na prahu roku 2019 opět rozhodlo podpořit nadační fond při Orlickoústecké nemocnici. Orlickoústecká strojírenská firma, která aktuálně zaměstnává 600 pracovníků a patří tak k významným zaměstnavatelům regionu patří mezi pravidelné donátory. Na chod nemocnice v Ústí nad Orlicí firma přispěla již celkem desetkrát.
Finanční dar ve výši 100.000 Kč byl předán při setkání uspořádaném v prostorách firmy Rieter CZ dne 31. 1. 2019. Z rukou Jana Lustyka šek přijal Josef Hájek, primář ORL a člen představenstva nadačního fondu „S námi je tu lépe!“ Slavnostního předání šeku se zúčastnili také Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje, Petr Hájek, starosta města Ústí nad Orlicí a dále zástupci médií.
Účastníci měli letos možnost shlédnout výrobní a vývojové prostory donátora. Jan Lustyk v rámci svého vystoupení sdělil důvody, které vedou orlickoústeckého výrobce textilních strojů k dlouhodobé podpoře místního zdravotnického zařízení. Josef Hájek se ve svém poděkování věnoval především historii finanční podpory věnované pravidelně na rozvoj Orlickoústecké nemocnice ze strany firmy. Martin Netolický poté mj. zmínil i využití vyřazené zdravotnické techniky v nemocnicích na Ukrajině. Jan Lustyk zakončil setkání probíhající ve velmi příjemné atmosféře sdělením, že společnost hodlá i v budoucích obdobích v této důležité části sponzorských aktivit společnosti Rieter CZ pokračovat.            
Foto: Předání šeku Nemocnici UO zleva: M. Netolický, MUDr. Josef Hájek (Nem UO), ing. Jan Lustyk (Rieter)

O Rieter CZ s.r.o.
Společnost Rieter CZ s.r.o. se sídlem v Ústí nad Orlicí je součástí švýcarského koncernu Rieter, který je předním světovým výrobcem strojních zařízení a ucelených systémových řešení pro textilní průmysl.
Společnost Rieter CZ s.r.o. charakterizuje silný důraz na inovace, které jsou realizovány ve vlastním vývojovém centru. Dalšími charakteristickými rysy jsou zaměření na přesnou strojírenskou výrobu textilních strojů a strojírenských komponentů při použití moderních technologií a procesů.
Společnost klade důraz na vysoký stupeň zákaznické orientace a budování dlouhodobých vztahů se svými zákazníky. Plná integrace do struktur koncernu Rieter, využití zahraničního know-how a zaměření na stabilní růst dávají Rieter CZ s.r.o. velmi dobrou perspektivu dalšího rozvoje.


Prohlídka testovacích prostor, zprava: ing. Karel Boněk (Rieter), Petr Hájek (starosta UO), MUDr. Josef Hájek (Nem.UO)
Představení montážních provozů Rieter CZ s.r.o.
 
 
Návštěva výrobních prostor, zprava:  Petr Hájek, ing. Kvido Štěpánek, Pavel Kubíček, Martin Netolický
Martin Netolický se seznamuje se základního principem rotorového předení