Šatny a zařízení pro atletický stadion

(za 43 milionů korun) musí zatím počkat

Na prosincovém jednání zastupitelstva města se projednával projekt pro grantový program MŠMT, tedy žádost o dotaci pro investiční akci "Šatny a tribuna pro atletický stadion Skalka Česká Třebová".  Investice obsahuje výstavbu objektu tribuny s šatnami pro sportovce využívající  stadion, a provozní objekt  se sklady sportovního zařízení a se sociálním zařízením pro veřejnost. Předpokládalo se využití vyhlášeného dotačního programu MŠMT "Podpora materiálně technické základny sportu" , která umožňuje využít grantové prostředky do výše 50% způsobilých nákladů investice, nejmenší výše dotace byla stanovena na 15 mil. Kč a nejvyšší 40 mil. Kč. Cílem výzvy je mimo jiné podpora sportovní organizovaných sportovců všech věkových kategorií s důrazem na sportování dětí a mládeže, rozvíjení parametrů sportovišť, zhodnocení stávajících sportovišť, které povede ke zvýšení jejich hygienické úrovně atd., v podstatě přesně "sedí" na účel výstavby II. etapy atletického stadionu na Skalce.  Preferovány mají být navíc projekty zaměřené na obnovu a výstavbu městských sportovních hal a stadionů.
Termín podání žádosti byl 31.12. 2019, všechno vypadalo slibně. Při podrobném prozkoumání podmínek dotace však vznikl problém, město nemělo projekt pro vydání stavebního povolení připraven tak, aby jej bylo možné ještě do stanoveného termínu získat. Dotace tedy nebude. Budeme muset počkat na další vyhlášenou výzvu tohoto programu a to do závěru tohoto roku 2019. Všechno se tedy minimálně o rok zpozdí proti předpokladům,  řečeným na prosincové schůzi zastupitelstva.
Je třeba se s tím smířit a současně využít tento vzniklý časový prostor k tomu, aby se předložený projekt ještě upravil a zdokonalil. Nejen mně, ale řadě dalších lidí se celková cena investice 43 mil. korun zdá zbytečně vysoká a někteří sportovci také namítají, že velikost projektovaných šatnových prostor není optimální. Zdá se mi také, že tento projekt ještě nese punc určitého megalomanství  z nedávné doby, kdy se všechno především v projektech  předpokládalo mnohem větší, než bylo skutečně zapotřebí, že se na úspornost projektu nebral tak velký zřetel. Vždyť se přece počítá s velkou dotací...  Připomeňme např. původní objem investice pro "Bikerezort Orlicko-Třebovsko a to co z něho nakonec zbylo.  I tak vedle dotovaného projektu vznikají další nemalé vynucené investice, o kterých se při prosazování projektu zpravidla nemluvilo. Nějak mi také nesedí to, že Pardubický kraj dokázal postavit v sousedství  na Skalce největší tělocvičnu ve městě s šatnami (se započtením demolice kotelny a komína) za cca 60 mil. Kč a zde "na zelené louce" budou stát pouhé šatny a tribuna letního stadionu za 3/4 této hodnoty. Bez dotace je takový projekt nerealizovatelný. A to zde ještě měla být součástí dříve i restaurace, což by jistě nebyl v žádosti o dotaci uznatelný náklad.
Problém se již začal řešit. Sešla se k němu sportovní komise města společně s místostarostou Josefem Kopeckým a vytvořili pracovní skupinu, která se bude optimalizací projektu zabývat. Je to první krok k tomu, aby se budoucí stavba přizpůsobila požadavkům sportovců a aby se alespoň z části podařilo také připravit úsporný projekt. Naprojektovat se dá leccos, horší je potom  zajistit prostředky na realizaci.
Tím by se investice stala více reálnou. Ale i tak  bude třeba čekat na další výzvu grantového programu MŠMT. Bylo by chybou takovou dotaci, která přesně "sedí" pro připravovaný účel stavby, nevyužít. Jak měla investice podle nyní platného projektu vypadat představují připojené obrázky.   (mm)