Úspěchy jedenáctiletých sester Škodových                          
Dvě malé, nenápadné,  jedenáctileté dívky. Jedna zrzavá, druhá blondýna. Jsou to sestry, dvojčata. Možná je potkáváte v ulicích města. Jmenují se Denisa a Kristýna Škodovy. Již řadu let obě děvčata sklízí řadu úspěchů v oblasti kulturního života našeho města,  ale i za jeho hranicemi. Vynikají na poli hudebním, pěveckém a dokonce i hereckém.  
Ač poměrně mladé, právem se pyšní řadou úspěchů. Vezměme to však hezky po pořádku. Na mnoha hudebních produkcích zdejší ZUŠ, jako jsou tradiční besídky, vánoční koncerty apod. můžeme obě dívky vidět jako hráčky na zobcové flétny. Za to, že dnes sklízí ony zmíněné úspěchy, může vlastně jeden z litomyšlských lékařů. Kristýna totiž od dětství trpěla onemocněním dýchacích cest a s tím spojenými dalšími neduhy. Střídala jednu ordinaci za druhou a lékaři si již nevěděli rady. Až  pan doktor poradil dobrou věc. Aby zkusila hrát na flétnu, že to v léčbě mnohdy pomáhá. Maminka rady poslechla. Vzhledem k představě, že to dceru nebude bavit a do nástroje třikrát foukne a odloží jej, koupila tu nejlacinější zobcovou flétnu, co v obchodě  měli. A Kristýnu hraní začalo bavit a rozhodla se mu věnovat i nadále.
A jak to vlastně tehdy bylo? To nám pověděla sama děvčata. Kristýna na  své  začátky zavzpomínala: „Na flétnu jsem začala hrát v  necelých čtyřech letech, kdy jsem začala chodit do přípravky zdejší ZUŠ. Tam jsem chodila rok. Pak jsem nastoupila do prvního ročníku školy k paní učitelce Tereze Červinkové, dnes Haiflerové.  Prošla jsem mnoha soutěžemi, na nichž jsem skončila na prvním místě, až jsem se dostala k mému největšímu  dosavadnímu úspěchu. Získala jsem 2. cenu v ústředním (tj. celostátním) kole soutěže ZUŠ, kde jsem uspěla společně se sestrou Denisou. Vystupovaly jsme pod jménem La Dentýna“. Své vzpomínky pochopitelně přidala i druhá z děvčat, Denisa: „Hrát na flétnu jsem začala asi o půl roku později než sestra. Původně jsem totiž chodila na tancování, ale flétna mě lákala víc. Po přípravce jsem nastoupila do prvního ročníku ZUŠ, do třídy, kde už byla Kristýna“.
Obě sestry prošly mnoha   soutěžemi, v  nichž skončily na prvních místech a s postupy do krajských soutěžních  kol. Jejich největší úspěch byl v Orlové, kde získaly druhé místo v  kategorii I. B v ústředním kole soutěže ZUŠ komorní hra s převahou dechových nástrojů. V našem městě hrály na besídkách ZUŠ v Malé scéně, na vánočních koncertech v KC, při vystoupeních v domě s pečovatelkou službou, tzv. „žluťáku“ a v kostele  sv. Jakuba. S odchodem učitelky Terezy Haiflerové děvčata na rok přerušila hru na flétnu. Od nového školního roku, pokud jim to bude umožněno, by ráda ve výuce pokračovala.
Další oblastí kultury, v níž dívky  sklízí  úspěchy,  je sólový a sborový zpěv. Tomu se ve zdejší ZUŠ  Denisa začala věnovat v roce 2017. Svá sóla zpívala např. na besídkách ZUŠ (kde zpívala i sestra Kristýna) a  vánočních koncertech. Od roku 2017 se Denisa věnuje také sborovému zpěvu a o rok později se přidala i Kristýna. Své schopnosti rozvíjejí pod vedením paní učitelky Petry Kotyzové. Spolu s pěveckým sborem Kajetánek, jehož jsou členky,  vystoupily např.  na rozsvěcení vánočního stromu na Starém náměstí a na vánočních koncertech ZUŠ. Denisa v prvním ročníku v roce 2018 spolu s Kajetánkem  zpívala na hudebním festivalu Smetanova Litomyšl. Vystoupila též na celostátní akci ZUŠ Open v roce 2018 před zdejším nádražím.
Od roku 2013, tedy od svých šesti let, jsou obě děvčata členkami  dramatického kroužku ZUŠ. Vystupovaly na besídkách v Malé scéně, kde hrály a zpívaly muzikálové písně.
Poslední jejich aktivitou, o níž asi mnoho lidí neví, je skutečnost, že  před děvčaty se otevřely také brány filmových ateliérů a v průběhu času jsme je mohli vidět a ještě uvidíme na televizní obrazovce i filmovém plátně. Vše začalo v červenci 2017, kdy byly obě dívky zaregistrovány jako modelky v jedné pražské modelingové agentuře. Odtud byl jen krůček před kameru. První věcí, kterou děvčata natočila byl videoklip „Přijela k nám pouť“. Poté následovaly reklamy (např. na auta), další videoklipy, a pak přišel první film - The‘ Diary, kde se dívky objevily mezi komparzem po boku Jackie Chana, následovaly další roličky v seriálech Ordinace v růžové zahradě, Krejzovi, Specialisté,  Záchranáři atd. Další role přišly a stále přicházejí v nových, právě natáčených filmech, které na své uvedení teprve čekají.  Sestry Škodovy také   dostaly  nabídku se uplatnit v herním, grafickém a filmovém průmyslu. V roce 2018 se obě děvčata zúčastnila soutěže  Tvář Scarlett mini 2018, kde obdržela titul vicemiss. A v roce letošním jdou do finále. Držme jim palce!
Denisa a Kristýna se ve svém mladém věku  právem pyšní řadou úspěchů. To vše by nebylo možné bez velké podpory  maminky a hlavně pochopení  pedagogů, kteří umožňují jejich pravidelné uvolňování z výuky. Dodejme ještě, že obě děvčata ke spokojenosti všech skvěle zvládají  i školu. Při svém vytížení prospívají s výborným prospěchem.  Popřejme   jim v dalších letech mnoho podobných úspěchů a také úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek na gymnázium, které je letos čekají. .
Martin Šebela