Investice pro bikery: Singletrack Glacensis                          
Cena za projekt bude mnohem vyšší, než se kdy uvádělo
Získaná dotace se Třebovákům prodraží
O projektu na Bikerezort Orlicko-Třebovsko, nyní Bikerezort Peklák Česká Třebová se mluví a píše již více než 5 let. Projekt to byl (jak jinak, že) velkolepý, velikánský, zahrnoval neuvěřitelné množství tratí pro bikery v širokém okolí měst Česká Třebová, Litomyšl a Ústí nad Orlicí, dále zahrnoval tratě v okolí Chocně, Moravské Třebové a v osmi polských lokalitách. Nevyšlo to, Poláci zklamali a bylo po dotaci. Byl prosazen nový menší projekt, odstoupila Choceň i Moravská Třebová. I ten měl určité mouchy a tak se ve zmenšování  pokračovalo, od projektu odstoupilo i město Ústí nad Orlicí a z celého záměru zbyla jen lokalita Peklák, Zdobnice a na polské straně Bystrzyca Klodzka. Loni byla konečně potvrzena dotace ve výši 14506 tis. Kč. Do konce loňského roku však již za přípravné a projektové práce město zaplatilo 1303 tis. Kč. Dotace činí 85% projektu, 5% je státní příspěvek a 10%  budeme muset vydat z městské pokladny. Vypadá to jako slušný výsledek.
 Jenže ono to je o mnoho složitější.  Když v minulém roce předkládalo staré vedení města k odsouhlasení projekt pro dotaci, tak se už o žádných dalších nutných a vynucených investicích nemluvilo, a to ani na přímý dotaz zastupitelů Koalice pro Českou Třebovou, kteří si dokonce vynutili k tématu zvláštní seminář.  A nyní se ukazuje, že je všechno jinak !
Při zmenšování projektu byly z dotované části projektu vyčleněny důležité stavby, které nelze neudělat, bez nich by celý projekt nebyl dokončen a jsou podmínkou proplacení dotace. Jde především o úpravu nástupního místa Peklák - viz mapa. Všechno co je v mapce vybarvené bude třeba zaplatit navíc z rozpočtu města: tedy 2/3 parkoviště + odvodnění této plochy a zelenou plochu, která vznikne po terénních úpravách a bude sloužit pro kempování návštěvníků - bikerů. K tomu je ještě třeba přičíst kanalizaci která odvede dešťové vody z nástupního místa až dolů na Kubelkovu ulici, bez které  nebude projekt zkolaudován.
 
Jaké náklady tím pro město vzniknou?   Celkem, kdybychom vše provedli tak, jak je na mapce provedeno, tak bude muset město zaplatit ze svého  (letos a napřesrok) částku 20, 8 mil. Kč.  Když to za těchto podmínek porovnáme z přidělenou dotací, tak spoluúčast města není 10% na projektu ale  mnohem, mnohem více. Tato "lahůdka pro bikery" by byla při plné realizaci financována ze strany města ze 70% a dotace by byla jen třicetiprocentní! Co myslíte,  kývli by na takovou alternativu zastupitelé, kdyby jim byla takto předložena? Byly nám předloženy polopravdy, lze říci i lži. Přitom to bude projekt, který osloví jen malou část občanů našeho města, představuje nadstavbu, tedy "třešničku na dortu".
A to ještě není všechno. V plánu úprav "nástupního místa Peklák" je ještě navíc zahrnuto nahrazení stávajících  stavebních buněk u parkoviště zděnou budovou pro poskytování služeb na vyšší úrovni se sociálním zařízením. (V plánku není nakresleno.) Tato tzv. "stavba 4" také není v dotaci zahrnuta, ani ve výše uvedeném dvacetimilionovém podílu města. Pokud bychom chtěli ještě stavět tuto budovu, bude to dalších skoro 20 milionů navíc a podíl dotace na investici se tím dále scvrkne na minimum. A připomeňme si k tomu naštěstí již opuštěný záměr starého vedení města postavit na Pekláku další atrakci - dobrodužnou věž za dalších (našich) 7 milionů korun. Zde jsme ovšem museli odepsat cca 500 tis. Kč na projekt, který nyní není k ničemu. Prostě bychom mohli podle původního záměru na Pekláku utratit celou část rozpočtu města vyčleněnou na investice.  A za co pak opravíme ve městě školy, chodníky a komunikace?
Letos má být realizace tohoto projektu zahájena, na příští rok je v plánu dokončení. Abychom mohli akci zahájit,  bylo zapotřebí v zastupitelstvu města schválit  financování investice. Zastupitelstvo města v usnesení schválilo financování projektu Singletrack Glacensis + nástupní místo Peklák  v plné výši 20.8 mil. Kč.  Je to podmínka proto, aby se mohla zahájit stavební příprava a vypsat výběrové řízení na zhotovitele.  Jde o dotovanou akci, bude tedy přísné a složité.
Je ještě nějaká možnost na projektu ušetřit a část odložit NEBO NEREALIZOVAT?
Tato možnost pořád existuje.  Nespoléhejme na úspory ve výběrovém řízení. Existuje možnost projekt rozdělit na část "povinnou",  zahrnující akce, bez kterých nebude  Bikerezort Peklák pro účely vyúčtování dotace zkolaudován, a zbývající část projektu by na realizaci musela "chvíli počkat". Pak  by bylo možné v plné míře věnovat dalším potřebnějším investicím ve městě. V tomto případě by byla vybudována (s využitím dotace) jen odkanalizovaná asfaltová plocha jen na 1/3 parkoviště pod Peklákem a k tomu kapacitní kanalizace, která by odvedla dešťové vody z celého areálu do kmenové stoky v Kubelkově ulici.  Tyto práce by nestály již 20,8 milionu Kč, ale jenom cca 8 mil. Kč! Na zbývající části parkoviště by byl prozatím štěrk a nebylo by zde sloupové veřejné osvětlení.  Pro plné využití  Singletrackových tratí bikery, přijíždějícími z větších dálek, by však bylo výhodné umožnit  kempování. Provést  terénní úpravy a vybudovat (na plánku zelenou) travnatou plochu pro kemp, třeba i s přípojnými místy energie. To by byl pak podle propočtu ještě asi milion korun navíc.  Za těchto podmínek bychom vybudovali Singletrack Glacesis  dle požadavků donátora a navíc ušetřili významnou částku cca 11 milionů korun!
Proto je potřebné se k projektu během roku vrátit a znovu vše posoudit třeba v kontextu s dalšími rozpracovanými investicemi ve městě v rámci posouzení priorit.
Do letošního rozpočtu města byla pro Peklák odsouhlasena vysoká částka celkem 14.3 milionu korun jednak na spoluúčast v dotovaném projektu Singletrack Glacensis a také proto, aby bylo možné podle stávajících pravidel vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele dalších úprav nástupního místa Peklák, včetně povinné kanalizace. Tyto peníze zatím jinde v rozpočtu investic nechybí, neboť město stejně nemá další projekty připravené tak, aby se rychle "mohly pustit míchačky". Při dalších rozpočtových změnách během roku však bude možné uvažovat i tak, že se část finančních prostředků z této položky přesune na potřebnější investice.
Připomeňme si např. odloženou žádost o dotaci na "Park s hřištěm na Trávníku". Zde město loni neuspělo, nebylo vše dokončeno dle požadavku FRB, jak mělo být. Letos se o dotaci znovu hlásíme, termín je konec dubna. V rozpočtu na to zatím nemáme ani korunu, ale v případě získání dotace bychom měli kde vzít peníze.
Proto se i já připojuji k doporučení radního Ing. Petra Skopala: postavme tu variantu úspornější, ušetřených 11 milionů je dost peněz. Dejme je na užitečnější projekty a připravme je rychle k realizaci. V tomto případě neplatí pravidlo o tom, že při realizaci "všeho najednou" ušetříme: Jde o nadstavbu, nelze porovnávat potřebnost drahého parkoviště pod Peklákem např. s investicemi do škol, chodníků a komunikací ve městě.   MILAN MIKOLECKÝ

Ještě si prohlédněme tratě v areálu Peklák, i jejichž úprava je předmětem dotace (ty slabé čáry). Silně vytažené  úseky tratí se upravovat nemají. Modré trasy jsou snadnější, červené jsou sjezdy pro zdatné sportovce.


A na závěr ještě přidám celkovou mapu  projektu Singletrack Glacensis Česká Třebová. Červeně značené singletracky se od centra na Pekláku rozbíhají i do větších vzdáleností mimo běžné cesty, ovšem jen na pozemcích, na kterých dostali od jejich majitelů potřebné svolení. Jedna z biketras vede také přes silnici II/358 a dovede bikery až k rybníčku Utopeňák nad Techplastem.