NEJDE JEN O STŘET ZÁJMŮ,

ALE I O POKUS OVLIVNIT ROZHODNUTÍ ZASTUPITELŮ

Exekuce je následek insolvence, kterou eviduje insolvenční rejstřík, který je veřejnou službou. Exekutor tedy nezaklepe na dveře jen tak. Je to následek delšího procesu.
 
Něco takového se bohužel stalo  ve čtvrtek 21.2. dopoledne, kdy proběhla (za policejní asistence) exekuce v bytě bývalého starosty města. Exekuci provedl na základě usnesení Okresního soudu v Ústí nad Orlicí z 30.11. 2018 soudní exekutor Mgr. Petr Polanský z Liberce. Jaroslav Zedník sice již starostou není, ale je zastupitelem města a navíc byl na sklonku minulého roku 2018 jmenován jednatelem Vodárenské společnosti, s.r.o., která je jednou ze tří významných městských společností s obratem ve výši desítek milionů korun, navíc 100% mimorozpočtových, zadává řadu veřejných zakázek.  O problémech bývalého starosty s dnešní s exekucí se můžeme přesvědčit na veřejném výpise exekucí. Celková hodnota exekuce je 1400 tis. Kč + úrok od 28.7. do 31. 10.  ve výši 0,1% denně + náklady právního zastoupení v exekučním řízení. 
Výpis z exekučního rejstříku najdete ZDE
 
Je to samozřejmě velká patálie zvláště po zjištění, že se jednalo o poměrně velkou částku 1,54  mil. Kč. O exekuci požádal majitel společnosti Zelený sport  zabývající se prodejem zbraní a střeliva. Pan Rudolf také potvrdil, že Jaroslavu Zedníkovi půjčil "větší sumu peněz".¨
Právě loni  na jaře se ovšem p. Rudolf ucházel o zakoupení protiatomového krytu v České Třebové v Javorce v ulici Boženy Němcové 104. (Kryt patřil státu, ale město na něho mělo předkupní právo, stojí na městském pozemku).  Starosta byl jednoznačným zastáncem přenechání krytu, pro který město podle něho nemělo žádné uplatnění (a nikdy jej také nehledalo). Byl jsem iniciátorem toho, aby ÚZSVM zastupitelům prohlídku tohoto krytu umožnil. Zde bylo zjištěno, že jde o velký prostor v použitelném stavu, byť bez připojení na energie. Nejsou zde stopy vlhkosti, jak nám bylo uváděno. Definitivní rozhodnutí padlo na jednání ZM v červnu. Proti návrhu starosty (a tehdejší rady města)  podala protinávrh Mgr. Magdaléna Peterková a s návrhem uspěla, hlasovalo pro něho tehdy 14 zastupitelů, 3 byli proti a 9 se zdrželo hlasování. Předkupní právo města bylo uplatněno. Stojí za připomenutí, že klub Nestraníků (díky starostovi) požádal před projednáváním tohoto bodu o mimořádnou patnáctiminutovou  přestávku.

K červnovému jednání zastupitelů ještě malou poznámku. Jednání předcházel před zastupitelstvem neveřejný seminář, na kterém zastupitel Martin Netolický prezentoval veškerou dokumentaci týkající se problému se zbrojařskou firmou, která se o zakoupení krytu ucházela. Šlo o nijak neupravenou dokumentaci Pardubického kraje a Policie ČR. Martin Netolický byl jako představitel kraje nechutně napadán, vše šetřila Policie ČR a konalo se i soudní jednání, ve kterém hejtman svůj spor vyhrál.   Seminář měl sloužit jednak k osvětlení vazeb Netolický - Rudolf a také k vysvětlení toho, jaké objektivní zjištěné chyby byly při skladování munice ve Slatině u Vysokého Mýta. Někteří zastupitelé považovali totiž spor pouze za osobní záležitost a to mohla být "voda na mlýn" pro podporovatele Zedníkova návrhu nechat v krytu v Javorce působit zbrojařskou firmu. Jak se ovšem ukázalo, osobní zájem na předání krytu měl především tehdejší starosta města Jaroslav Zedník

Je na pováženou, má-li starosta tak velký dluh právě u zájemce o odkoupení nemovitosti, o kterém se rozhoduje právě v zastupitelstvu, kde má starosta hlasovací většinu. Ale uplatnit se mu ji  nepodařilo. Jeho radniční koalice měla už v té době trhliny. Jaroslav Zedník jej poté komentoval na facebookovém profilu Nestraníků jako rozhodnutí, ze kterého mu je velmi smutno.... 
Neznám pravý důvod finančních problémů pana bývalého starosty,  měl po léta jistě nadprůměrný plat a žádné velké finanční povinnosti. Ale leccos napovídá i to, že nemusí jít o jedinou půjčku. Je na pováženou, když má sám starosta města tak velké finanční problémy s vlastními finančními prostředky a současně se má s rozvahou starat o společné finanční prostředky celého města, tedy nás všech. Bude to tedy vážnější.
 
Předpokládám, že provedení exekuce a výše uvedené souvislosti budou mít další následky. Nedovedu si představit, že by za těchto okolností mohl Jaroslav Zedník nadále působit ve funkci jednatele Vodárenské společnosti, Česká Třebová s.r.o., ve funkci s tak velkým významem pro naše město. Navíc byl jmenován (a to bez výběrového řízení) do této funkce  již v době, kdy bylo usnesení soudu o exekuci v platnosti. Byla to tehdy jistě chyba. Důvěřuj, ale prověřuj. Pravomoc rozhodnout o odvolání má rada města jako valná hromada Vodárenské společnosti a jistě by se k tomu měla vyslovit také dozorčí rada. Její zasedání se uskuteční až začátkem března.
 
Všechny výše uvedené patálie potvrzují snahu Koalice pro Českou Třebovou o co největší transparentnost dění na radnici při přidělování dotací, výběrovém řízení zadaných veřejných zakázek: Zveřejňovat co nejvíce informací a nespokojit se s tím, že vše je uvedeno v příloze, kterou nikdy nikdo neuvidí. Právě tak to bylo dosud a bylo to špatně.  Současně se potvrzuje, že není dobré, aby v radě města byla sestava složená z nadřízených a podřízených. Potom mohou vznikat předvídatelná rozhodnutí. Podřízený nebude proti starostovi nikdy hlasovat a přitom ani nemusí hlásit podjatost.
 
MILAN MIKOLECKÝ