ZAMYŠLENÍ NA BŘEZEN 2019       
 
Moudrost krále Šalomouna
Víte, že přísloví „pýcha předchází pád“ bylo zapsáno už před 3 000 lety? Nacházíme je ve sbírce Přísloví izraelského krále Šalomouna a celé zní: „Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí. (Př 16,18) Jeho moudrý postřeh zlidověl právě proto, jak geniálně a vtipně to vystihl. V každé generaci si znovu a znovu potvrzujeme, že to tak je. Můžu potvrdit. Dost si zakládám na tom, že se umím orientovat v přírodě. Vždyť jsem dělal profesionálně lesnické mapy. Na jednom společném výletu s přáteli jsem si dobíral kamarádku, že bych na její schopnost orientace nedal. A hádejte, kdo měl na rozcestí pravdu?... Akorát jsem se ztrapnil. Malý pád mého pyšného já. Jsou však i horší pády. A dobře nám tak!  
Ano, pýcha předchází pád. Šalomoun tím vystihl jistou zákonitost podle vzorce: povyšování se → ponížení. Současně si ale všiml i jiné zákonitosti, a to podle vzorce: pokora → povýšení. Řekl: „Srdce člověka bývá před pádem zpupné, kdežto slávu předchází pokora. (Př 18,12) Máme tedy dva vzorce na výběr. Tak ať si každý zvolí… Šalomounův slavnější potomek Ježíš si vybral ten druhý.  
Rostislav Staněk