INFORMACE PRO RODIČE                                              

ZÁPIS DĚTÍ DO ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL V ČESKÉ TŘEBOVÉ

Termín zápisu dětí do 1. ročníků základních škol

Pro školní rok 2019/2020 se zápis dětí do ZŠ Habrmanova, ZŠ Nádražní – budova Komenského ulice a ZŠ Ústecká uskuteční v pátek 5. dubna 2019 od 14:00 do 17:00 hodin a v sobotu 6. dubna 2019 od 9:00 do 11:00 hodin.

K zápisu je nutné vzít s sebou občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Předem také můžete vyplnit zápisový list. Ten získáte minimálně měsíc před termínem zápisu ve Vámi vybrané základní škole, v mateřské škole, na městském úřadu (odbor školství, kultury a tělovýchovy), nebo si ho můžete stáhnout na webových stránkách města.

Termín zápisu do mateřských škol

Přihlášku si rodiče mohou vyzvednout v úterý 2. dubna 2019 od 8:00 do 15:00 hodin a ve středu 3. dubna 2019 od 8:00 do 12:00 hodin v příslušné mateřské škole, ve které chtějí své dítě umístit.

Zápis do MŠ proběhne ve čtvrtek 2. května 2019 od 8:00 do 15:00 hodin a v pátek 3. května 2019 od 8:00 do 12:00 hodin, v těchto dnech rodiče odevzdají vyplněnou přihlášku v příslušné mateřské škole.

K zápisu je nutné vzít s sebou vyplněnou přihlášku, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, rodný list dítěte a potvrzení lékaře o očkování dítěte.

 

UPOZORNĚNÍ na povinné předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání je povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte. Od 1. září 2019 mají tedy povinnost předškolního vzdělávání děti narozené v období od 1. září 2013 – 31. srpna 2014 a děti starší, kterým byl povolen odklad školní docházky.

Na povinnost předškolního vzdělávání logicky navazuje povinnost zákonného zástupce dítěte přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, a to v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Více informací o zápisech, o povinném předškolním vzdělávání a zápisový list do základní školy naleznete na webových stránkách města.

 

Ing. Alica Hudečeková
vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ