Českotřebovský deník 61/2019 (3/3)   
Drážní kotelnu ve Smetanově ulici zbourali před 10 lety. Mohla zde být rozšířená městská knihovna.

Před deseti lety - v březnu 2009 začala demolice komína již po řadu let nepoužívané tzv. drážní kotelny ve Smetanově ulici. Kotelna od začátku 60. let 20. století, kdy byla vystavěna , „věrně“ sloužila nedaleké mateřské škole a bytovým jednotkám v Riegrově, Litomyšlské a Habrmanově ulici, zkrátka objektům, které dráha tehdy spravovala. Díky tomu, že kotelna zásobovala teplem vzpomenutou mateřskou školu v Habrmanově ulici, měly okolní domy zaručenou dodávku tepla a teplé, užitkové vody i v dobách, kdy jiné kotelny procházely pravidelnou odstávkou. Někteří z obyvatel  blízkých domů také do kotelny docházeli na brigádu, když zdejší pásový dopravník paliva vypověděl službu. To vše je již minulostí.  Kotelna před několika lety přestala sloužit svému účelu. Poté, co došlo k jejímu poslednímu prodeji, byla zahájena celková přestavba objektu pro potřeby nového vlastníka. Demolice 10 metrů vysokého komína započala rozebíráním  vrcholu s deponováním stavební suti do jeho vnitřní části, odkud byla nově vytvořeným otvorem odebírána. Ve čtvrtek dne 12. března 2009 nastoupila stavební technika, která osud komína zcela zpečetila.

Po deseti letech místo vypadá jinak, je upraveno a slouží tak, jak se před lety možná ani nepředpokládalo. Nicméně připomeňme i to,  kolikrát jsme litovali, že město neprojevilo o odkoupení kotelny zájem, protože jsme tím přišli o strategický prostor pro rozšíření městské knihovny. Pro její lokalizaci jsme ve stejné době měli "maxizáměr" na Hrdličáku, kde se měla městská knihovna stát součástí rozšířeného Kulturního centra. Byl to však jenom nerealizovatelný sen. 
Uplynulo deset let a zatím místo pro knihovnu vybráno nemáme.  Město sice nakvap a nestandardním způsobem vykoupilo pro tento účel  (dle záměru pro "regionální" knihovnu) objekt bývalé Svářečské školy, neboli Dislokovaného pracoviště Univerzity Pardubice a draze zaplatilo i projekt na  přestavbu objektu (v době vypracování za cenu 42 mil. Kč). Toto místo pro knihovnu mnoho lidí  neoslovilo. K tomu ještě nutné napsat že "Regionální knihovnu" v pravém slova smyslu v České Třebové nemáme, z podhledu Pardubického kraje jsou krajem podporované regionální knihovny pouze v bývalých okresních městech, které díky tomu mají určitě povinnosti navíc.
 
Vzpomeňme na časopis "Technické zprávy StEG" vydávaný v České Třebové

Od roku 1992 vzcházel v České Třebové odborný časopis Technické zprávy StEG, který se zabýval konstrukcemi parních lokomotiv Severní státní dráhy a Společnosti státní dráhy (StEG). První čísla byla vydávána vlastním nákladem autorského kolektivu, později přešlo vzdávání pod Dopravní fakultu Jana Pernera, Dislokovaného pracoviště Česká Třebová. Do roku 2001, kdy časopis z ekonomických důvodů přestal vycházet, vyšlo celkem 21 čísel. Autorský kolektiv se díky tomu rozpadl. Přesto však zůstalo mnoho lokomotiv společnosti StEG nezpracováno, některé řady byly připravené k předání do tisku. Malý návrat se poté podařil v roce 2009 v časopise Svět velké a malé železnice. Zde vyšlo  pokračování Technických zpráv StEG, které tak navázalo na předchozí časopis vzdávaný DFJP. V kapitole „Lokomotivy StEG soustavy Engerth“ na desíti  stranách o lokomotivách o uspořádání náprav B 3´kategorie IVg´a IVe. Pro toto pokračování Technických zpráv část původního autorského kolektivu dala znovu dohromady a byla i posílena o nové spolupracovníky. Obrázek: První a poslední číslo Technických zpráv StEG.

 


Regenerace volejbalových kurtů na Skále proběhla před deseti lety

Na základě spolupráce  T.J.Sokol Česká Třebová a T.J.Sokol Česká Třebová II započala v březnu 2009 regenerace areálu volejbalových kurtů Na Skále vykácením náletových dřevin a křovin. Na základě povolení příslušného odboru M.Ú., které si vyžádal T.J.Sokol Česká Třebová byl upraven především prostoru nad volejbalovými kurty po hranici pozemků ve T.J.Sokol Česká Třebová. Důvodem bylo především zvýšení bezpečnosti tohoto prostoru, kdy se zde mládež z okolních domů a škol scházela a skryta pod zelení páchala různé nepřístojnosti.
Po odklizení pokácených dřevin a křovin z tohoto prostoru byl vyspraven plot na vlastnické hranici a tak zamezen vstup na pozemek Sokola  Současně došlo na ploše volejbalových kurtů k opravě plotů, tribun a dalších součástí hřišť.
-----------------------------
Další informace o regeneraci kurtů na Skále najdeme v kronice českotřebovského volejbalu.
V dvoudílné  kronice českotřebovského volejbalu, kterou psal až do roku 1971 zapálený volejbalista a kronikář Karel Chrastil st.  se dočteme, že první regenerace prostoru letního cvičiště Sokola a úprava pro volejbal proběhla již po roce 1970.  Volejbalisté zde na Skále budovali svoje vlastní středisko od šedesátých let  postupně. měli pro svou činnost tehdy velmi špatné podmínky. Zajímavé je, že se nikde v kronice nedočteme, že by si volejbalisté na svoje skromné možnosti a poměry stěžovali. 
Volejbal se v České Třebové  hrál od roku 1925, po válce byla obnovena činnost volejbalového oddílu v České Třebové v roce 1947, kdy se opět objevil v mistrovských soutěžích na úrovni tehdejšího Pardubického kraje.  V roce 1959 se podařil v té době největší úspěch - 1. místo v krajském přeboru znamenalo účast v kvalifikaci pro II. ligu. V padesátých letech najdeme výsledky českotřebovských volejbalistů spojené s názvem oddílu  Jiskra Česká Třebová.  Ke sloučení  TJ Jiskra a Lokomotiva,došlo 7. září 1961. Potom  je českotřebovský volejbal spojen se značkou "Lokomotiva" a to až do obnovení. Sokola.  Místo Pardubického kraje byl v té době již větší kraj Východočeský s 11 velkými okresy. V šedesátých letech se v České Třebové navíc objevuje oddíl Dukla Česká Třebová. Nehrál špatně, pral se o první příčky v tabulce. Oddíl  ovšem skončil poté. co českotřebovská kasárna zabrala sovětská armáda. Podmínky pro činnost byly zcela amatérské, hrálo se především na venkovních kurtech, v tělocvičnách byly zimní turnaje vlastně navíc.  Volejbalová hala v České Třebové byla v té době nedosažitelným snem.... 
V kronice najdeme spoustu tabulek a výsledků mistrovských i přátelských zápasů a turnajů. Jistě hodně znamenají především pro samotné aktéry. Připomenutí historie by ale nebylo správné bez fotografií a jmen zúčastněných.  I ty se dají v kronice českotřebovského volejbalu najít. A tak uvedu alespoň ty ze šedesátých let, z éry Lokomotivy Česká Třebová, která tehdy hrála krajský přebor, B tým potom přebor okresní.