Českotřebovský deník 62/2019 (4/3)   
V úterý na Pekláku na lyžích naposledy

Dobrý den z Pekláku.
Letošní sezóna dospěla ke svému závěru, poslední den kdy se na Pekláku svezeme bude úterý 5.3.
Děkujeme Vám za návštěvy a těšíme se v květnu na Pekláku na shledanou.
 
Oznámení

Dne 18. 02. 2019 proběhlo výběrové řízení na novou pozici Vedoucí střediska hřbitovy.
Ve výběrovém řízení uspěla  Ing. Veronika Cinková
Pozici Vedoucí střediska hřbitovy začne vykonávat od:  03. 2019
Valachová Iva, personalista společnosti

Prodám urnový hrob na městském hřbitově v České Třebové, kontakt: 723770482                              

Rádi chválíme  

českotřebovské městské strážníky, kteří nedávno s pochopením odstěhovali naši nepohyblivou maminku ze sanitky do prvního patra rodinného domku. Mohli to, co jiní nemohli! Děkujeme!  Gluchovovi.
 
Poděkování za lyžařský výcvik

Ve dnech 17. – 22. 2 2019 proběhl lyžařský výcvik 7. tříd - ZŠ Nádražní ve Ski areálu Čenkovice. Tohoto výcviku se mohla zúčastnit i naše dcera Eliška, která má tělesný handicap a je na vozíčku. Od první třídy je integrována na ZŠ Nádražní a moc si přála mít možnost se lyžařského výcviku zúčastnit a zalyžovat si na monoski.  Ve spolupráci školy s centrem APA Olomouc (centrum aplikovaných pohybových aktivit) se podařilo zajistit monoski a instruktorku Mgr. Lucií Kutheilovou, která s Eliškou celý týden lyžovala. Já bych chtěla touto cestou poděkovat panu řediteli Mgr. Radimu Kolářovi, který se nebál nové zkušenosti i všech bariérových překážek ubytování a rád souhlasil s Elišky účastí. Společně s asistentkou a ostatními pedagogy – Mgr. Radkou Vernerovou, Mgr. Miroslavem Báchorem a Mgr. Monikou Rybkovou, každý den pomáhali Elišku vynést do schodů na ubytování. Eliška tak měla možnost poprvé strávit pět dní bez rodičů a společně se svými spolužáky prožít celý týden na horách. Dále bych chtěla moc poděkovat Elišky asistence Markétě Šmídové, která celý týden Elišce pomáhala a bez sebemenšího problému všechno společně zvládli. Moc si vážíme tvojí pomoci.  Uvědomuji si, že jsme měli obrovské štěstí na volbu základní školy i pedagogů, kteří nemají vůbec žádný problém s integrací tělesně handicapovaných dětí a zdolávání bariér.  Eliška díky Vám zažila adrenalin z jízdy na monoski, pocit nezávislosti a celá rozkvetla. Moc děkujeme  rodiče Elišky Honlové
 
Dovolím si menší připomínku ...

Pan ex starosta by si zasloužil za svoje rozumy a díla vystavět pomník a přejmenovat Metrans na Zedtrans. Devastaci města a okolí kamiony na dlouhá léta, odmítnutí vhodného přivaděče v Litomyšli na D 35, blábolení že dálnice vyřeší zatížení dopravy průjezdu městem a tím obchvat, narkomanské  iluze o zatížení kamiony 500 kousků týdně / lze hodnotit denně /, volných pracovních míst 1000 / možná 1500 /, kouzla s bunkrem a.p. a to vše za pomocí většiny apoštolů v zastupitelstvu. Proto dostal  solidní trafiku ve Vodárenské společnosti / možná je to odkoukáno  z Parlamentu /, ještě by mělo být solidní odstupné, zlatý padák. Částečně to lze pochopit pokud si dal občas ionta, ovšem odborné zastupitelstvo má tam i svůj velký podíl. Vlastimil Válek
Rezignace ředitelky Rehabilitačního ústavu Brandýs n.O. Michaely Tomanové

Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání vzala na vědomí rezignaci ředitelky Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí Michaely Tomanové. Ta rezignuje na svoji funkci k 31. březnu a v ústavu bude pokračovat nadále pouze v roli primářky. Krajští radní zároveň vyhlásili výběrové řízení na jejího nástupce.
„Krajské samosprávě záleží na tom, aby všechny příspěvkové organizace fungovaly pokud možno v klidné atmosféře a poskytovaly kvalitní zdravotní péči. Orientace na pacienta je důležitá i u všech našich rehabilitačních ústavů, které poskytují následnou péči. Vítám proto rozhodnutí paní ředitelky Tomanové jako vstřícný krok k nastolení normální pracovní atmosféry. Za 19 let vtiskla rehabilitačnímu ústavu nesmazatelnou stopu a za jejího působení došlo k celkové rekonstrukci a dostavbě zařízení,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Rezignaci ředitelky jako velmi vstřícný krok k uklidnění situace vnímá také krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr: „Gradace informací v posledních týdnech a dnech kolem RÚ Brandýs nad Orlicí znamenala již neúnosný tlak na všechny, zejména pak na paní ředitelku, a tím potřebu zásadního a rychlého řešení. Současně chci ubezpečit, že plánovaný personální audit zaměřený na vnitřní procesy a jejich zlepšení však tímto krokem není nijak dotčen. Naopak zůstává důležitou součástí potřebných opatření v dalším kroku. Společným cílem všech zúčastněných je, aby tento rehabilitační ústav dále držel své dobré jméno, odbornou úroveň a kvalitu péče z hlediska pacienta. Paní ředitelce děkuji za téměř dvacet let její práce a jsem rád, že nadále zůstává v pozici primářky,“ řekl Valtr s tím, že výběrová komise na nového ředitele bude složena nejen ze zástupců Pardubického kraje, ale i odborné veřejnosti.
Vyjádření ředitelky Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí Michaely Tomanové:
„V posledních letech se zvýšila časová náročnost, kterou mne obě funkce zatěžovaly. V současné době je pro mne primární odbornost, kterou bych i nadále rozvíjela v rámci rehabilitačního ústavu a ráda bych se více věnovala pacientům. Proto jsem se rozhodla odstoupit z funkce ředitelky. Za uplynulých 19 let jsem se snažila vždy co nejlépe rozvíjet rehabilitační ústav jako celek, jak z hlediska kvality péče o pacienta, tak i z hlediska prostředí ústavu. Chci poděkovat všem spolupracovníkům a zřizovateli za to, co se nám společně podařilo. Ze zařízení, které bylo na zavření, se podařilo vybudovat zdravotnické zařízení na špičkové úrovni,“ uvedla končící ředitelka Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí Michaela Tomanová.
 
Novým zákonem se ruší staré krajské členění

Od roku 1960 dělilo Českou republiku na sedm krajů a hlavní město Prahu, nyní se dvojí krajské členění odstraní. Definitivně tím zmizí např. Západočeský, Východočeský nebo Severomoravský kraj, které dnes nemají z hlediska veřejné správy již žádné využití a opodstatnění.
Jedinými kraji tak nadále bude 13 samosprávných krajů ustavených v roce 1997 a hl. město Praha. Kompetence těchto krajů se nemění. Základem pro členění státu budou nově správní obvody obcí s rozšířenou působností, kterých bude i nadále 205 a představují základní mikroregionální strukturu veřejné správy. Okresy zůstávají i do budoucna zachovány, zejména z evidenčních důvodů, ale budou nově vymezeny obvody obcí třetího typu.
Zákon dále řeší zbývající neskladebnost územně správních jednotek, tedy rozdílné začlenění 33 obcí mezi obce s rozšířenou působností a okresy. Tu zapříčinila právě existence dvou rozdílných systémů územně správního členění státu. Přijetím zákona dochází k zajištění vzájemné skladebnosti, a tím dokončení sjednocení systému územně správního členění státu a celkovému završení reforem z let 1997 až 2003. Jednotné územně správní členění státu přispěje i budoucí koordinaci výkonu veřejné správy v území, což v důsledku povede k efektivnějším a přehlednějším službám pro občany. V některých oblastech by tento zákon měl přispět ke snížení počtu míst, kam si občané jezdí vyřizovat své věci, např. na Holýšovsku v Plzeňském kraji. Jednotlivé resorty by pro své vnitřní členění měly zvolit právě úroveň vycházející ze všeobecného členění státu a nevytvářet tak nové struktury, které nebudou souladné s obecným principem členění. Obce a veřejnost nyní mají možnost podávat do 12. března písemné připomínky.
 
Změna zákona o provozu na pozemních komunikacích

Vláda při projednávání v Parlamentu podpoří návrh (sněmovní tisk č. 374), který rozšiřuje pravomoci obecní policie při kontrole provozu na pozemních komunikacích o možnost kontrolovat a sankcionovat řidiče, kteří zneužívají k jízdě pruh vyhrazený pro zvláštní vozidla (například pro MHD, taxi a záchranné složky). Kromě udělování pokut na místě by obecní policie mohla řidiče, případně vlastníky vozidel postihovat i na základě kamerových záznamů.

Festival ve Skutči zve i na výstavu obrazů 

Jen dva týdny dělí skutečské od zahájení 16. ročníku festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč. Úvodní koncert s názvem Souboj klavírů v neděli 17. března na pódium kulturního klubu svede orchestr Filharmonie Bohuslava Martinů ze Zlína a klavírní duo, manžele Renatu a Igora Ardaševovi. Společně s festivalem začíná i doprovodná výstava obrazů Milana Eberla.
Hlavním dějištěm shora jmenovaného festivalu je Kulturní klub Skuteč. Návštěvníci koncertů, které se zde konají, mají každoročně příležitost vidět také doprovodnou výstavu umístěnou v hlavním vestibulu objektu. V posledních letech zde svá díla prezentoval např. Miloš Sláma - grafiky a linoryty či Vlastimil Raška - fotografie (akty) s hudebními motivy. Vloni byla vystavena sbírka předmětů známých osobností veřejného a kulturního života zapůjčená z pražského Švandova divadla.
„V rámci letošního ročníku vystavíme obrazy potomka slavného houslařského rodu Milana Eberla, v nichž se silně odráží autorův blízký vztah k hudbě. Mezi třemi desítkami obrazů figurují i portréty Václava Hudečka či Pavla Šporcla,“ popisuje výstavu Lenka Frídlová z pořadatelského týmu festivalu.
Milan Eberl se narodil v Praze a se svým bratrem Karlem, který je houslistou mnichovské filharmonie byl svým dědečkem od malička veden k hudbě a malování. Je absolventem SOŠV Hollarova v Praze, soukromě studoval malbu u ak. malíře Josefa Hluchého. Vedle portrétní tvorby se zaměřuje i na krajinomalbu a zátiší. Kromě malby se Milan Eberl věnuje také grafice, perokresbě, řezbářství a jiným výtvarným činnostem. Jeho práce můžeme nalézt v USA, Kanadě, Německu, Rusku, Švédsku a Austrálii.
Výstava v Kulturním klubu Skuteč bude přístupná v rámci zde probíhajících akcí po celou dobu festivalu, tedy od 17. března do 12. května 2019.