Českotřebovský deník 65/2019 (6/3)    
Učitelé, žáci i rodiče zušky na tradičním koncertu jako jedna rodina              

Je to tradice, opakovaná léta, ale každý rok je jiná. Jde o koncert "Hrajeme doma", na kterém vystoupili společně žáci zušky i se svými sourozenci rodiči nebo i prarodiči.  Aby vše dobře dopadlo je samozřejmě také zásluha  pedagogického kolektivu školy. Koncert stál hodně sil jak jednotlivé interprety, z nichž mnozí na jevišti nemuzicírovali buď i hodně dlouho nebo třeba vůbec, ale také učitele, kteří s nevšední trpělivostí dokázali "hory přenášet".     Koncert se opravdu vydařil, měl krásnou slavnostní atmosféru. Každá rodinná skupinka interpretů  byla před svým vystoupením představena krátkým medailonkem, který umožnil posluchačům v sále Malé scény zjistit  i to jak to všechno vlastně vzniklo.  Na závěr pak bylo společné fotografování a malé občerstvení. Však si to všichni zasloužili. Více fotografií v samostatném příspěvku. (mm)
 
Město Česká Třebová vyhlásilo konkurzy na pracovní místa ředitelů škol

1. Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice
2. Mateřská škola Česká Třebová, Habrmanova
a to z důvodu ukončení šestiletého období výkonu práce na pracovním místě ředitele školy (tzv. funkční období ředitele).  Rada města Česká Třebová prohlašuje, že v obdobných případech, tj. v případě ukončení funkčního období ředitelů škol a školských zařízení, které zřizuje město Česká Třebová, bude postupovat ve všech případech stejně, tj. po ukončení funkčního období ředitelů škol/školských zařízení vyhlásí konkurs. 
Dále Město Česká Třebová vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Česká Třebová. V současnosti ředitel není jmenován, je obsazena pouze funkce statutárního zástupce školy. 
 
Podrobnosti k uvedeným konkurzům najdete na dále uvedených odkazech
ZŠ Česká Třebová Nádražní ulice
MŠ Habrmanova, Česká Třebová 
Zákaldní umělecká škola  Česká Třebová

Nominujte pracovníky sociálních služeb a dobrovolníky na cenu Duhové křídlo

Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje vyhlašují sedmý  ročník ceny Duhové křídlo. Cena je udílena zaměstnancům, organizacím a dobrovolníkům, kteří pracují v sociálních službách ve prospěch osob se zdravotním postižením. Patronkou akce je tradičně paní Táňa Fischerová. Nominovat je možné od nynějška až do konce května 2019.
„Krásné keramické duhové křídlo, které symbolizuje všechnu tu potřebnou pomoc pro jednotlivé lidi, dostanou vítězové čtyř kategorií,“ uvedl radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola a pokračoval: „První bude patřit profesionálovi v sociálních službách, další dobrovolníkovi nebo filantropovi a třetí bude pro poskytovatele sociálních služeb. Křídlo také předáme za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením. Tuto cenu jsme nově nazvali Cenou Michala Hašta, jako vzpomínku na jednoho z průkopníků vozíčkářských organizací, který nás v loňském roce opustil.“
Všechny   fyzické i právnické osoby mohou nyní podávat návrhy na nominace do jedné nebo více kategorií na příslušných formulářích, které lze vyplnit a elektronicky podat na www.duhovekridlo.cz . Formuláře jsou také k dispozici ke stažení na www.duhovekridlo.cz a v internetových novinách www.duhovenoviny.cz . V tištěné podobě si je lze vyzvednout v sídle NRZP Pardubického kraje, Erno Košťála 1013, 530 12 Pardubice. Vyplněné formuláře mohou navrhovatelé odesílat na e-mail pardubice@nrzp.cz nebo poštou na  výše uvedenou adresu. Uzávěrka došlých návrhů bude k 31. květnu 2019.
Vítězové všech kategorií budou vyhlášeni a celá akce zakončena slavnostním předáváním cen   2. října 2019 od 15:00 hodin ve velkém sále Muzea v Chrudimi.
Kraj na část sezóny uzavře Portmoneum, tu další přivítá muzeum už v novém

Výstava Cestopisák Josefa Váchala od 23. března do 16. června bude poslední příležitostí navštívit Portmoneum – Museum Josefa Váchala v letošním roce.  Tato pobočka Regionálního muzea v Litomyšli bude následně po zbytek sezóny uzavřena kvůli významné rekonstrukci za téměř 10 milionů korun. O postupu jednal 1. náměstek hejtmana Roman Línek s vedením muzea a představiteli města Litomyšl.
„Podařilo se nám zajistit 9,5 milionu korun na potřebné statické úpravy, zateplení podkroví a opravu střechy,“ sdělil Roman Línek a pokračoval: „Na domě je několik rozsáhlých prasklin, má velmi mělké základy a před lety vyměněná střecha má řadu závad. V rámci těchto prací vznikne na půdě domu funkční vestavba, která umožní muzeu rozšířit do tohoto prostoru stálou expozici a získat místo pro pořady pro veřejnost a školní a dětské skupiny. Pokud vše půjde podle plánu, rádi bychom přivítali začátek turistické sezóny 2020 už v novém.“Pardubický kraj koupil Portmoneum od dědiců Ladislava Horáčka v roce 2016. Poslední větší úpravy se v Portmoneu uskutečnily před více než 25 lety. Proto bude potřeba vyměnit také venkovní kanalizaci a upravit zahradu i objekt bývalé prádelny na dvorku. 
Dva učitelé ve vyučovací hodině? Není to moc!

Hodina matematiky na Gymnáziu Mozartova v Pardubicích není rozhodně nudná. Studenti mohou využít moderní vybavení nové multimediální učebny, kterou spolufinancoval Pardubický kraj. Navíc v řadě hodin výuky pracují ve třídě zároveň dva pedagogové. Na takovou vyučovací hodinu  zavítal radní Pardubického kraje pro školství Bohumil Bernášek.
Tandemová výuka je speciální druh výuky, při které pedagoga doplňuje kolega, odborník z praxe nebo začínající učitel. Společně vedou hodinu a vzájemně se doplňují, inspirují, pomáhají si navzájem a podporují studenty při práci.
Na pardubickém gymnázium používají tuto „párovou“ metodu výuky druhým rokem. „Chceme zefektivnit výuku matematiky a více ji přiblížit širokému spektru studentů. Díky Operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání jsme schopni takto vyučované hodiny finančně zabezpečit. Pedagogové jsou za práci navíc ohodnoceni,“ sdělil ředitel gymnázia Petr Harbich.  „Model vyučování, kdy jsou ve třídě zároveň dva pedagogové, by se měl postupně uplatňovat v našem základním a středním školství. Dojít by mělo i ke snížení počtu žáků ve třídě. Obě opatření by nesporně prospěla úrovni vyučování a přípravě žáků na budoucí uplatnění. Dnešní hodina geometrie se sehraným duem učitelů a soustředěnými žáky pro mě byla velkým potěšením,“ sdělil své poznatky Bohumil Bernášek.
Na gymnáziu v Pardubicích praktikují navíc tandemovou výuku i v množství hodin českého jazyka, angličtiny, španělštiny, biologie, fyziky, chemie, základů společenských věd či tělesné výchovy. „Tato metoda je pro naše žáky přínosem a rozhodně v ní budeme pokračovat,“ dodal ředitel gymnázia.

 


Tematické skupiny v České Třebové (setkání pečujících)                               

Diakonie ČCE pořádá v České Třebová setkávání pečujících. ¨Pro účastníky jsou zdarma.
Uskuteční se v Rodinném centru ROSA na adrese Ústecká 160, Česká Třebová.
 
TERMÍNY:
Úterý 12. března 2019 (13:30 – 17:30 hod.)
Lektor Mgr. Tomáš Kršňák  -Setkání na téma Jak zvládat stres 2
Úterý 30. dubna 2019 (14:00 – 18:00 hod.)
Lektorka Mgr. Martina Terezie Kalábová  -Setkání na téma Intimita mezi pečujícím a nemocným
Úterý 25. června 2019 (13:30 – 17:30 hod.)
Lektorka Mgr. Martina Holcová   -Workshop relaxace, nadhledu, sebepéče (Proběhne v přírodě v pěší vzdálenosti
od České Třebové. Bližší informace dostanou zájemci s předstihem telefonicky či e-mailem)
Informace a přihlášky:
·        na www.pecujdoma.cz (https://www.pecujdoma.cz/akce-a-kurzy/)
·        telefonicky na čísle: 604 299 659 (Magdaléna Grünbecková)
    e-mailem: magdalena.grunbeckova@diakonie.cz

Svět indických děti - výstava v kostelech na Letohradsku

V měsíci dubnu si bude možno v kostelech letohradské farnosti prohlédnout putovní výstavu „Svět indických dětí“. Diecézní charita Hradec Králové touto cestou prezentuje výsledky projektu Adopce na dálku, který propojuje dárce a chudé indické děti. Letohradská farnost je do projektu zapojena od r. 2000 a za tuto dobu podpořila dlouhodobé vzdělání více než 30 dětí.


Setkání se zástupci školských odborů

Radní pro školství Bohumil Bernášek a vedoucí odboru školství Martin Kiss se sešli se zástupci školských odborů   (Českomoravský odborový svaz pracovníků školství ) na pravidelném setkání.  Diskutovali nejen o situaci na školách zřizovaných krajem, ale i o změnách, kterými prochází naše školství.  
„Vzájemně jsme se informovali o situaci ve školských zařízeních. Dotazy směřovaly nejen na výběrová řízení na místa ředitelů škol, ale také na platové ohodnocení pedagogů či na připravovanou reformu financování regionálního školství. Zástupce odborů jsme také informovali o nárůstu počtu žáků na středních školách s ohledem na demografickou křivku. Nejsilnější ročníky nás na středních školách čekají v letech 2022 - 2025, učitelé se tedy o práci obávat nemusí“ sdělil Bohumil Bernášek.
Spolupráci s Pardubickým krajem hodnotí kladně i zástupci odborů. „Scházíme se pravidelně dvakrát do roka. Naše spolupráce je založena na partnerském vztahu. Tato setkání nám pomáhají řešit pracovní záležitosti našich členů a jsou platformou pro vzájemné předávání informací v průběhu školního roku,“ sdělila Hana Štusáková, předsedkyně Krajské rady odborového svazu Pardubického kraje.