Českotřebovský deník 71/2019 (12/3)  
Česká Třebová má zástupce v nejvyšší mládežnické hokejové soutěži

Českotřebovák Stanislav Ruda (16), ač věkem ještě dorostenec, nastoupil v sobotu 9.3. k prvnímu utkání v DHL extralize juniorů.
V týmu HC Olomouc, kde je na hostování, získal první a vítěznou zkušenost v nejvyšší mládežnické soutěži proti týmu z Havířova (2:1).
Svoji pozvánku o kategorii výš si vydobyl svými herními výkony v dorostenecké extralize, kde patří k tahounům týmu Olomouce.
Během sezóny vsítil v této soutěži 30 branek (což jej řadí na 12. – 15. místo v celé dorostenecké extralize).
Ve volném mezidobí nastupoval za tým juniorů TJ Lokomotiva v regionální lize.  
Standa je studentem 1. ročníku na českotřebovské VDA. Jeho úspěch je dokladem o rostoucí úrovni českotřebovského mládežnického hokeje a systematické práci trenérů Mládežnického oddílu TJ Lokomotiva Česká Třebová
 
Urgentní příjem v ústeckoorlické nemocnici bude stát 446 milionů korun    

Významnou krajskou investicí, která bude zahájena již v letošním roce, je stavba Centrálního urgentního příjmu v Orlickoústecké nemocnici. Vedle příprav na samotné zahájení dvouetapové stavby, řeší kraj také financování celého projektu. I díky dobrému hospodaření a úpravám projektu, se kraji zřejmě podaří celou investici zafinancovat z vlastních zdrojů oproti původnímu předpokladu čerpání úvěru Evropské investiční banky. Celkové náklady stavby I. a II. etapy bez přístrojového vybavení činí přes 446 milionů korun včetně DPH před výběrovým řízením na dodavatele stavby.
„Financování takto náročných staveb není jednoduchá záležitost, a proto pravidelně debatujeme o tom, jaký způsob bude pro rozpočet kraje tím nejlepším. V tuto chvíli se jeví jako velmi reálná varianta, že nebudeme muset na financování celé stavby, která je rozdělena do dvou etap, využít úvěr Evropské investiční banky. I přesto, že postupem času narůstaly náklady na celou stavbu, tak se nám díky dobrému řízení krajských financí a ekonomicky dobrému roku 2018 podaří pro zafinancování stavby za 447 milionů korun včetně DPH využít výhradně prostředky z krajského rozpočtu,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Ukazuje se, že způsob, jakým každoročně nastavujeme rozpočet kraje, je velmi efektivní. Díky zapojování zvýšeného inkasa daní tak můžeme investičně posílit všechny kapitoly krajského rozpočtu, ale především si vytvořit rezervu na financování stěžejních investic. Mezi ty centrální příjem v Orlickoústecké nemocnici jednoznačně patří, a proto mu věnujeme zvýšenou pozornost i rámci projektových příprav,“ sdělil hejtman Netolický.
Stavba centrálního příjmu je rozdělena na dvě etapy. Ta první, za částku mírně přesahující 69 milionů korun, obsahuje přeložky kabelových tras silnoproudé elektrotechniky, nové rozvody a přípojky vodovodu, kanalizace, plynovodu, venkovní rozvody osvětlení, elektronických komunikací a medicinálních plynů. „Součástí této etapy je rovněž výstavba energobloku, skladu tlakových láhví a provedení přilehlých komunikací, terénních a sadových úprav. V případě druhé etapy, kde bychom chtěli v dubnu zahájit výběrové řízení na dodavatele stavby, se nyní pohybujeme na předpokládaných nákladech 377 milionů korun včetně DPH,“ uvedl radní Ladislav Valtr. „Jsem každopádně velmi rád, že výnosy zlepšeného hospodaření kraje směřují v rámci přerozdělování primárně právě do investic ve zdravotnictví,“ dodal Valtr.
Hledám pracovníka pro občasnou výpomoc na zahradě u rod. domkU.
Telefon 724 314 702.

Dům dětí a mládeže zve na velikonoční prázdniny do Legolandu

Dům dětí a mládeže pořádá zájezd do zábavného parku Legoland v Günzburgu. Výlet se uskuteční 18.4.2019 a je určen pro děti školního věku. Cena – 1100,-Kč zahrnuje dopravu autobusem, cestovní pojištění a pedagogický doprovod. Vstupné do Legolandu je 8,-Eur. Přihlásit se můžete v kanceláři DDM nebo na tel.č. 736 694 671, 777 292 218, 777 292 242 nejpozději však do pondělí 8.4.2019. Máme volná místa do druhého autobusu. (DDM)
 
Choceňská mlékárna má 90 let

Choceňská mlékárna dělá lidem radost už 90 let. Po celou dobu existence v rukou českých majitelů.  Její příběh začíná v polovině října roku 1928. V Kinského velkostatku v Chocni tehdy spustila svůj provoz mlékárna, jejíž počáteční kapacity nebyly nikterak vysoké – pouhých 6 tisíc litrů mléka denně, přičemž skutečný příjem dosahoval zhruba poloviny. Tehdy ještě nikdo nemohl tušit, že o 90 let později bude ona mlékárna denně nakupovat 55 tisíc litrů mléka a 110 tisíc litrů smetany měsíčně. V roce 1940 čekalo mlékárnu stěhování. Protože Kinského velkostatek přestával rostoucímu provozu stačit, bylo třeba hledat útočiště jinde. A volba padla na novou budovu v Kollárově ulici. Tam přečkala druhou světovou válku, znárodnění komunistickou stranou i následnou privatizaci. Během dražby v roce 1991 mlékárnu získala společnost Zamilk, většinově vlastněná Zemědělsko obchodním družstvem Zálší (ZOD).
Pod vedením nových majitelů začala do té doby zanedbávaná mlékárna opět vzkvétat. Globalizace trhu však postupně nutila majitelé navázat spojenectví s parťákem, který by jim pomohl obstát v konkurenci velkoobchodních společností. Proto v roce 2002 do příběhu vstoupila firma ACCOM,  stala se majoritním vlastníkem. Choceňská mlékárna se tak stala členem velké rodiny ACCOM, ve které jí dělají společnost značky jako Bohušovická mlékárna, Bobík, Kapucín a řada dalších.   V současnosti výroba zahrnuje řadu s obchodní značkou “Choceňská mlékárna 1928” a výrobu pro privátní značky některých maloobchodních řetězců.
 
Portmoneum Litomyšl: poslední výstava před rekonstrukcí

Výstava Cestopisák Josefa Váchala od 23. března do 16. června bude poslední příležitostí navštívit Portmoneum – Museum Josefa Váchala v letošním roce.  Tato pobočka Regionálního muzea v Litomyšli bude následně po zbytek sezóny uzavřena kvůli významné rekonstrukci za téměř 10 milionů korun. Pardubický kraj koupil Portmoneum od dědiců Ladislava Horáčka v roce 2016.
 
Nadační fond Albert daroval projektům pro děti čtvrt milionu korun

Nadační fond Albert ocenil úspěšné organizace v programu Bertík pomáhá. Celkově nadace v regionu rozdělila mezi projekty na podporu vzdělávání a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 247 tisíc korun.
Program Bertík pomáhá je součástí aktivit Nadačního fondu Albert a v souladu s jeho posláním podporuje projekty zaměřené na  vzdělávání a rozvoj dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. V Pardubickém kraji se o hlasy nakupujících ucházely dva nejlepší projekty vybrané odborníky. Mezi čtyři podpořené organizace na Pardubicku, o kterých rozhodli zákazníci obchodů Albert, patří Centrum J. J. Pestalozziho, Selesiánsky klub mládeže Don Bosco, pardubické SKP-CENTRUM a Dobrovolnické centrum Pardubice. Nadační fond Albert pak v kraji navíc podpořil Výchovný ústav v Brandýse nad Orlicí a Dětský domov Pardubice, kde příspěvek využijí na fungování odborných psychologů a podporu vzdělávacích aktivit.
Nadační fond Albert letos oslaví 10. výročí svého fungování. Vznikl v roce 2009 za účelem podpory zdravého životního stylu dětí i jejich rodičů a podpory vzdělávání, integrace a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněných skupin. Zdravé stravování podporuje Nadační fond Albert prostřednictvím vzdělávacího programu Zdravá 5, který v školách a školkách v Pardubickém kraji přiblížil principy zdravého životního stylu už téměř 10 tisícům dětí. Sociálně znevýhodněné děti fond podporuje díky programům Bertík pomáhá, Do Alberta na praxi nebo Obchůdky s Albertem, který seznamuje s finanční gramotností, přibližuje základy podnikání a připravuje je tak na vstup do reálného života. Obchůdků se v kraji pravidelně účastní dva dětské domovy. Od roku 2015 si děti prodejem svých výrobků vydělaly téměř 30 tisíc korun.
Oceněné projekty v regionech Pardubického kraje:
Centrum J. J. Pestalozziho – projekt Krizové centrum Žamberk
Chceme tu být i pro Vás, pokud se dostanete do životní situace nebo problémů, které neumíte či nemůžete řešit sami. Nové Krizové centrum v Žamberku bude nabízet pomoc dětem, dospělým i celým rodinám okamžitě a bezodkladně. Naším cílem je, aby se Vaše tíživá situace zlepšila v co nejkratším čase.
Salesiánský klub mládeže – Centrum Don Bosco – projekt Na cestě do života
Je jim 18 let, rodiče nemají, nebo jim v dětství táta či máma ubližovali. Končí svůj pobyt v dětském domově. Nikoho nemají, není kde bydlet, nemají peníze. Hrozí jim to, že je někdo podvede, či jim ublíží. Naše organizace těmto mladým lidem pomáhá zvládnout vstup do života tak, aby mohli žít důstojným životem.
SKP-CENTRUM – projekt Dětské centrum
Dětské centrum je součástí Městského azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Pardubicích. Určeno je pro děti klientek služby, kterým AD pomáhá překlenout složité životní období, kdy ztratily domov, jsou bez finančních prostředků, bez pomoci partnera či rodiny. Projekt, je zaměřen na komplexní práci s dětmi a jejich maminkami, které žijí v AD a potřebují naši pomoc a podporu.
Dobrovolnické centrum Pardubice – projekt Dobrovolnická činnost pro ohrožené děti, mládež a cizince
K dětem a mládeži ze znevýhodněného sociálního prostředí vysíláme dobrovolníky, kteří jim pomáhají a podporují ve vzdělávání a volnočasových aktivitách. Pomáhají dětem z azylového domu, Fondu ohrožených dětí, nízkoprahového klub i z dětského domova. Také ony si zaslouží lásku, přijetí a pozornost. Dobrovolníkem se člověk nerodí, ale stává vlastním rozhodnutím pomoci druhému bez nároku na odměnu.
Výchovný ústav Brandýs nad Orlicí, Vysoké Mýto - Podpora vzdělávacích aktivit pro klientky zařízení
Dětský domov Pardubice  Podpora psychologické a psychoterapeutické pomoci dětem v domově

Tragickým následkům dopravních nehod nezabrání plošné kácení stromů

V roce 2018 došlo na silnicích ke 104 764 dopravním nehodám. Nárazem do stromu skončilo 2565 nehod, což jsou 2 % všech případů. Kolize se stromem si vyžádaly 73 obětí. Podle policejních statistik nehody způsobují především samotní řidiči nepřizpůsobením jízdy stavu vozovky, vjetím do protisměru nebo nevěnování se řízení vozidla. Statistiky ani odborné studie nepotvrdily vztah mezi vysokou mírou nehodovosti a existencí pevných překážek, za které jsou považovány také stromy. Namísto kácení cenných stromů se tragickým koncům nehod dá předejít daleko efektivněji umístěním dopravního značení, snížením rychlosti, reflexními nátěry nebo instalací svodidel.
Dopravní nehody nejčastěji končí srážkou s jedoucím vozidlem (24 %), dále se zaparkovaným vozidlem (22 %) a teprve pak následuje náraz do pevné překážky (21 %), kterou kromě stromů tvoří také pouliční lampy, betonové sloupky, domy, mostní pilíře nebo skály.
Při haváriích v roce 2018  přišlo o život 565 osob. Nejvíce tragických případů (47 %) má na svědomí vzájemná srážka jedoucích vozidel, přes 20 % obětí si vyžádaly srážky s chodcem. Nárazem do stromu přišlo o život 73 lidí (12 %).
Z dlouhodobých zkušeností vyplývá, že plošné vykácení stromů u silnic problém neřeší. Odborné studie naopak prokázaly pozitivní vliv stromů kolem cest na bezpečnost jízdy. Stromy nutí řidiče zpomalit, zatímco na vozovce bez stromů  jezdí rychleji a ohrožují tím nejen sebe, ale i ostatní řidiče.
K bezpečnější jízdě a dodržování pravidel řidiče usměrní dopravní značení, reflexní nátěry či odrazky na kmenech. Počty nehod pomáhají snižovat svodidla v rizikových místech, výsadba stromů v bezpečné vzdálenosti od vozovky a navíc správná výuka v autoškole. Ke kácení stromů z bezpečnostních důvodů by mělo docházet jen v případech, kdy stromy svým zdravotním stavem bezprostředně ohrožují zdraví lidí nebo majetek anebo pokud brání řidičům ve výhledu.   Jiří Kańa