Českotřebovský deník 73/2019 (14/3) 
Dobrá spolupráce firmy a školy  

Také v letošním roce pokračuje dlouhodobá spolupráce Vyšší odborné školy  a Střední školy technické v České Třebové s firmou Rieter CZ s.r.o. z Ústí nad Orlicí. Firma pomáhá se zabezpečením odborného výcviku žáků oboru Mechanik elektrotechnik, Elektrikář a Strojní mechanik ve svém závodě v Ústí nad Orlicí. Zde žáci poznávají nové technologie, stroje a zařízení a jsou přímo zapojeni do výroby. Tím získávají neocenitelné zkušenosti a praktické dovednosti, které jim škola v takovém rozsahu nemůže poskytnout.  Ředitel školy Mgr. Jan Kovář si také pochvaluje spolupráci v oblasti vybavení školy moderními učebními pomůckami, a to v právě dokončené dílně automatizace, do které firma zajistila nové PLC řídící moduly pro výuku programování. Firma Rieter CZ podporuje další aktivity školy a připravila ceny pro účastníky oblastní soutěže odborných dovedností v elektrotechnice, kterou pořádala škola na začátku března.  Jak uvedl Mgr. Richard Bednář, vedoucí personálního oddělení „Se školou chceme dále spolupracovat ve všech oblastech jako dosud včetně nabídky zajímavého stipendijního programu pro žáky maturitních i učebních oborů“.
 

ZŠ Na rovině v MŠ U Koupaliště

V úterý 12. března navštívily naši MŠ zástupkyně ZŠ Na Rovině, zřizovatelka školy paní Petrová a asistentka pedagoga paní Provazníková. Velmi poutavou prezentací a připravenými ukázkami z výchovné práce přiblížily učitelkám a rodičům výuku ZŠ Na Rovině, která staví na principech Montessori školy.  Škoda, že besedu nevyužilo více našich rodičů.
S paní učitelkou Petrovou jsme se domluvily na další spolupráci a návštěvě dětí ze ZŠ Na Rovině u nás.
Irena Brůnová, ředitelka MŠ
 
Vyhlášení výsledků výzkumu Město pro byznys 2018 v Pardubickém kraji

Vyhlášení proběhne ve čtvrtek 21. března 2019 od 12:40 hod. v Congress Centre Pardubice (Velký sál), Masarykovo nám. 2799, Pardubice, a to v rámci krajského setkání Svazu měst a obcí.
Českotřebovský zpravodaj bude při tom. Nyní si můžeme jen připomenout, že metodika hodnocení je založena na vyhodnocení 23 kritérií rozdělených do dvou základních oblastí: 1. oblast "Podnikatelské prostředí" – má 14 kritérií (50 % hodnocení) na 2. oblast označená "Přístup veřejné správy" má 9 kritérií. Hodnotí se 205 měst II. typu v ČR, v každém kraji zvlášť a potom jsou i celkové výsledky.  V Pardubickém kraji bude takto 21. března vyhlášen žebříček 15 "pověřených měst" v Pardubickém kraji. Soutěž pořádá týdeník Ekonom ve spolupráci se svazem měst a obcí. Hodnocení  je aktualizuje každým rokem. V loňském hodnocení  pro rok 2018 bylo město Česká Třebová hodnoceno na 7. místě, v předchozím roce 2017 byla Česká Třebová na 13. místě, v roce 2015 pak v Pardubickém kraji nejhorší - patnáctá. V r. 2013 bylo také 13. místo v r. 2012 byla na 11. místě, v r. 2010 na 5. místě a vůbec nejlepší hodnocení bylo v roce 2009 (4. místo). Kritéria pro výzkum se během let postupně upravovala.
 
CHL  postoupila do závěrečných bojů

Soutěž se nám pomalu posouvá do závěrečných soubojů, před námi jsou v mnoha případech poslední zápasy. Slavnostní ukončení sezony  se bude konat v pondělí 25.3.2019 po posledním plánovaném zápase, který začíná v 18 hodin. V tomto "finále" se utkají týmy Proplast a TEPI. Po zápase cca v 19:30 hodin je slavnostní  vyhlášení výsledků. je to současně poslední plánovaná akce letošní zimní sezóny.Investice do silnic v kraji se týkají i Českotřebovska

Pardubický kraj připravuje na letošní rok řadu investic do zlepšení stavu silnic nižších tříd z různých zdrojů. Jedním z těch nejdůležitějších je Integrovaný regionální operační program a jeho 70. výzva. Do něj je zahrnuta také několikaetapová modernizace silnice II/368 na Moravskotřebovsku. Krajští radní v pondělí schválili zahájení výběrového řízení na dodavatele úseku, který je průtahem obce Krasíkov v délce necelých 2,4 kilometru. Předpokládaná hodnota investice činí podle projektové dokumentace 54 milionů včetně DPH.
„Vedle oblasti Hlinecka patří Moravskotřebovsko mezi lokality, do kterých chceme investovat větší množství prostředků ať už z evropských, státních nebo krajských zdrojů. V tomto případě se jedná o modernizaci stávající silnice II/368 v úseku mezi Tatenicemi od křižovatky se silnicí II/315 směrem na Hoštejn v Olomouckém kraji, následně pokračuje přes Krasíkov a končí na křižovatce se silnicí III/3689 ve Třebařově. Celkově měří tento úsek necelých 2,4 kilometru. Předpokládaná hodnota před soutěží je podle projektové dokumentace 54 milionů korun včetně DPH,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Podle zadávací dokumentace předpokládáme předání staveniště na začátku letních prázdnin s dokončením nejpozději do 150 dní od předání,“ doplnil hejtman Netolický.
V rámci Integrovaného regionálního operačního programu připravuje kraj modernizaci dalších dvou úseků na silnici II/368. „V zásobníku projektů máme ještě připravenou modernizaci průtahu Moravskou Třebovou s předpokládanými náklady podle schváleného projektového záměru ve výši 74 milionů bez DPH a modernizaci průtahu Třebařovem s předpokládanými náklady 52,3 milionu korun bez DPH,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.
Investice do oblasti dopravy se však netýkají pouze Hlinecka či Moravskotřebovska. Kraj má v různé fázi rozpracovanosti v rámci svého investičního plánu na rok 2019 okolo 60 projektů na rekonstrukce silnic II. a III., ale také mostů. „Některé akce již byly stavebně dokonce zahájeny v loňském roce a v tom letošním je dokončíme. Máme tam také akce, které zahájíme letos, ale dokončení je plánováno v roce příštím nebo dokonce až v roce 2021. To je příklad silnice II/315 ze Skuhrova na Lanškroun za více jak 182 milionů korun. Mezi největší investice v tomto plánu patří modernizace silnice II/358 v úseku Litomyšl – Česká Třebová, což je jeden z přivaděčů k D35, na který jsme získali prostředky od státu. K tomu plánujeme rekonstrukci přibližně 20 mostů či zabezpečení skalního masivu u Svobodných Hamrů,“ dodal náměstek hejtmana Michal Kortyš.
 
Návštěva
jiného století

Průmyslové muzeum v Mladějově rozšiřuje nabídku návštěvníkům, kteří si budou chtít odnést nevšední zážitek v podobě fotografování nebo jen posezení a procházky v kostýmu z doby, kdy se na pozemcích nynějšího muzea procházeli jeho zakladatelé.
Pan továrník Mauve se svojí chotí v roce 1900.
Miloš Kopřiva předseda PMM Průmyslové muzeum Mladějov, z.s.
mob:737 844 429

Výsledky personálního auditu v rehabilitačním ústavu v Brandýse n.O. budou známy v polovině května

Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání vzala na vědomí postup při výběru společnosti, která bude pro Pardubický kraj zpracovávat personální audit v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí, který je příspěvkovou organizací kraje. Výsledkem auditu by se měli radní zabývat na svém jednání v polovině května.
„Jak jsme již dříve avizovali, tak audit vnitřní firemní kultury je pro nás jedním z vodítek, jak stabilizovat situaci v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí. I přesto, že paní ředitelka oznámila svoji rezignaci k 31. březnu, tak považuji za zcela nezbytné, abychom znali posudek nezávislého auditora. Zároveň i nadále vyhodnocujeme podněty jednotlivých zaměstnanců. Tyto podněty budou samozřejmě také součástí auditu,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Předpokládám, že výsledek auditu bude předložen na jednání radních v polovině května. To je termín, který je naprosto dostatečný jak pro auditorskou společnost, tak pro náš odbor zdravotnictví, který celou veřejnou zakázku zadává a administruje,“ doplnil hejtman Netolický.
 „Jen subjektivní hodnocení vzniku a důvodů míry eskalace nedávných emocí mezi zaměstnanci a vedením Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí dle mého názoru opravdu není možné. Proto dále trváme na požadavku nezávislého personálního auditu, jako formy nutné standardizace postupu pro přijetí potřebných opatření. Primárním cílem nás všech už musí být zklidnění situace a především další řádné fungování rehabilitační péče. Další organizační kroky budou v kompetenci nového ředitele. Žádoucí z mého pohledu je vedle bezodkladného zlepšení komunikace uvnitř ústavu dále také intenzivnější kooperace a přiblížení tohoto rehabilitačního ústavu s našimi krajskými nemocnicemi s akutní péčí,“ sdělil krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.
 
Bude nebo nebude v Králíkách věznice?

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický společně se starostou města Králíky Miroslavem Kubínem jednali ve středu s náměstkem ministra spravedlnosti Jeronýmem Tejcem a zástupci Vězeňské služby ČR o záměru státu využít areál bývalého diagnostického ústav v centru města. Poprvé s tímto záměrem přišlo ministerstvo za vedení Roberta Pelikána. Nyní se k myšlence vrátilo, avšak definitivní rozhodnutí ještě nepadlo, jelikož je otevřené alternativám v podobě pozemků pro stavbu nové věznice.
„Nové vedení ministerstva je z mého pohledu jednoznačně komunikativnější a vstřícnější než v roce 2016, kdy byl celý záměr předložen samosprávě a kraji jako hotová věc. Od té doby se z varianty azylového centra stala ženská věznice a z ní následně mužská věznice. Rozumím potřebám státu na zvýšení kapacit, ale tato lokalita byla v minulosti zatížena již několikrát, a proto se dlouhodobě snažíme o její rozvoj. Tomu by pomohlo také jiné využití areálu bývalého diagnostického ústavu například na byty. Jednoznačně jsem přesvědčen o tom, že by prioritou státu měla být stavba nové moderní věznice na zelené louce, kterou se však za posledních 100 let nepodařilo postavit nikde v republice,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Se zástupci ministerstva jsme se domluvili na dalším postupu, který spočívá ve specifikaci potřebného pozemku a jeho parametrů. Následně můžeme hovořit o jiných alternativách, a to nejen v rámci našeho kraje, jelikož české vězeňství svoji krajskou strukturu na rozdíl od jiných organizací státu nemá. Pokud existuje jakákoliv varianta na opuštění myšlenky vytvořit v Králíkách jakýkoli typ věznice, tak jsem připraven tyto varianty prověřovat a hledat,“ řekl hejtman Netolický s tím, že ministerstvu stávající areál vyhovuje především proto, že byl budovaný jako diagnostický ústav s jistou formou zabezpečení. Proto je jeho adaptace na vězení méně nákladná.
Toho zástupci ministerstva a Vězeňské služby ČR informovali také o současném stavu vězeňství či mírně se snižující kriminalitě. „I přesto, že obecně kriminalita klesá, tak stále na straně státu existuje jasná potřeba na rozšíření kapacit nápravných zařízení. Jednou ze snah, jak nezatěžovat věznice, je systém domácího vězení formou monitorovacích náramků, které však logicky nejsou aplikovatelné na všechny druhy trestů,“ řekl hejtman Netolický.
 
V Holicích museli měnit projekt atletické dráhy a řešili zpoždění stavby

V minulém roce dokončil Pardubický kraj rekonstrukci atletické dráhy na Gymnáziu v Holicích za více než 14 milionů korun. Již při zahájení stavebních prací v roce 2017 byly zjištěny problémy vyplývající ze stavu podloží, a proto byla celá stavba po schválení prodloužení termínů dokončena až v loňském roce, avšak s nedodělkem v podobě chybějícího lajnování atletických drah. Vzhledem k tomu, že došlo k neopodstatněnému prodlení při dokončení prací v délce 12 týdnů, doporučila krajská rada zastupitelstvu odmítnout stavební firmě prominutí smluvního penále v hodnotě jednoho milionu korun.
„Jednoznačně jako investor odmítáme jakékoliv neopodstatněné prodlužování termínu jakýchkoliv staveb. Objektivní skutečností byl v tomto případě stav podloží po odkrytí staré dráhy. Na základě zpracovaného geologického průzkumu byla projektantem zpracována změna v projektové dokumentaci, což šlo ruku v ruce s posunem termínu dokončení stavby. Ani tento termín však nebyl ze strany dodavatele dodržen,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Stavební práce byly podle našich informací velmi pomalé a na stavbě se i několik týdnů vůbec nepracovalo. Největší časová prodleva nastala při samotné montáži atletického povrchu. I přesto, že měl dodavatel v harmonogramu plánováno tuto montáž dokončit za 14 dnů, skutečná doba se protáhla na 2,5 měsíce. Zdržení rozhodně není možné argumentovat počasím, které v této době bylo pro stavební práce příznivé. Problém byl především v nezvládnutí organizační stránky celé stavby. To však nemůže řešit kraj jako investor. Vzhledem k tomu, že chceme chránit krajský rozpočet, tak nemůžeme pykat za chyby druhých,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Předmětem investiční akce byla rekonstrukce atletické dráhy a vnitřního hřiště. Původní termín dokončení byl stanoven na 31. října 2017 s tím, že pokud by klimatické podmínky neumožnily dodržet technologii pokládky finálního sportovního povrchu na atletické dráze, bude pokládka odložena na následující rok s dokončením do 30. června 2018. „Po zahájení stavebních prací, kdy byly odstraněny sportovní povrchy atletické dráhy, bylo zjištěno, že stav podkladních vrstev není v celé řešené ploše stejný a v některých místech neodpovídá výsledkům sond, které byly provedeny před zpracováním projektové dokumentace na rekonstrukci atletické dráhy v roce 2016. Vše potřebné bylo zahrnuto do dodatku smlouvy o dílo,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek. Druhou změnou v projektové dokumentaci bylo větší množství odstraněného materiálu z podkladu, vybourání základových patek stávajících konstrukcí a změny v provedení basketbalové konstrukce. I toto bylo předmětem dodatku ke smlouvě avšak bez vlivu na slíbený termín dodání kompletní stavby.
 
Vedení vysokého napětí z Hlinska do Poličky bude dokončeno již letos

Výstavba vedení vysokého napětí mezi Hlinskem a Poličkou a pokračování až do Svitav. Hlavní téma jednání hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického se zástupci společnosti ČEZ Distribuce. Ta v letošním roce dokončí výstavbu vedení v délce 28 kilometrů z Hlinska do Poličky. Další etapa do Svitav by měla být hotova v příštím roce. Hejtman se zároveň zajímal o způsob zvládání kalamitního stavu, který postihl de facto celé území republiky v průběhu uplynulého víkendu a počátku tohoto týdne.
„Celá anabáze výstavby vedení vysokého napětí z Hlinska do Poličky se konečně blíží ke svému šťastnému závěru. Problém nedostatečného napojení Poličska na elektrickou energii jsem od samého počátku vnímal velmi intenzivně, a proto jsem se snažil v rámci řady jednání komunikovat tak, aby se podařilo celý proces majetkoprávního vyjednávání co nejvíce urychlit. Jsem rád, že se daří celý dohodnutý harmonogram držet a již v letošním roce bude první etapa hotová. Následně by v příštím roce mělo být vedení taženo až do Svitav, čímž se opět zlepší nejen zázemí nejen pro místní podnikatele, ale také občany a výstavbu bytových domů,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Ten se zajímal také o způsoby zvládání mimořádných situací způsobených především silným větrem či sněhem. Jedna taková nastala na přelomu minulého a tohoto týdne. „Větrná smršť, která zasáhla de facto celou republiku, byla podle zástupců ČEZ Distribuce druhou největší od větrné smršti Herwart z října 2017. V nejhorším období bylo bez elektrické energie 360 tisíc odběrných míst. Do 24 hodin však již jen pět tisíc, což svědčí o velmi dobré práci energetiků, kteří při prognóze mimořádné situace aktivovali místní dodavatele a posílili čety, které následky odstraňují. Jinak bohužel nelze mimořádnostem předcházet,“ sdělil hejtman Martin Netolický.