Českotřebovský deník 87/2019 (29/3)  
Vodárenská společnost
Česká Třebová
má nového jednatele

Valná hromada Vodárenské společnosti, Česká Třebová s.r.o. ve čtvrtek 28. 3. odpoledne obnovila přerušené jednání. Na základě doporučení výběrové komise jmenovala do funkce jednatele Vodárenské společnosti s účinností od 1. dubna 2019 Ing. Jiřího Šilara, dosavadního pracovníka této společnosti.
Výběrová komise hodnotila výběrové řízení, do kterého se přihlásilo 5 uchazečů. 
Dosavadní jednatel společnosti Jaroslav Zedník, kterého dne 15.3. Valná hromada společnosti odvolala,  končí v této funkci ke dni 31. března 2019.

Velké kácení stromů v Bezděkově

Úsek Třebovky od Rambouskova kamenného mostu po Domov důchodců  nepoznáte. Celý levý břeh řeky je už nyní více méně bez stromů, ty poslední budou odstraněny v nejbližší době. Je to opatření spojení se zajištěním protipovodňových úprav. O nic se deset let zatím jen mluvilo, nyní se dostaly ke slovu motorové pily. Více v samostatném článku zítra.

Žáci VOŠ a SŠT uspěli v soutěži odborných dovedností Strojní mechanik

Dne 17. a 18. března se konala soutěž odborných dovedností oboru Strojní mechanik v Podorlickém vzdělávacím centru Dobruška. Účastnilo se jí celkem 9 družstev z Pardubického, Královéhradeckého a Středočeského kraje. Z VOŠ A SŠT soutěžili žáci 3. ročníku Martin Kolomazník a Jan Turek. Průběh soutěže byl rozdělen do dvou částí. První den proběhla praktická část, v které vyráběli žáci zámečnickou svěrku v časovém limitu 7 hodin. Druhý den následovala teoretická část ve formě písemné práce. Jejich snaha uspět jim přinesla 3. místo v družstvech a Martinovi Kolomazníkovi 3. místo v jednotlivcích.  Kluci si ze soutěže odvezli  hodnotné ceny a Martin Kolomazník postupuje do celostátního kola soutěže České ručičky. Žákům gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy!


Zápis do základní školy v Rybníku - i pro Třebováky!

Základní škola a mateřská škola Rybník Rybník 147, 560 02 Česká Třebová oznamuje
Vážení rodiče, milí předškoláčci,
rádi bychom vás pozvali k ZÁPISU, který se bude konat ve středu  3. dubna 2019 od 14.00 – 17.00 hod.
Nezapomeňte si vzít s sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz, zápisový list, žádost o přijetí dítěte k zákl. vzdělávání (obdržíte v MŠ)  Těšíme se na Vás!  Učitelé ZŠ Rybník
 
Novým předsedou KDU-ČSL byl zvolen Marek Výborný

Pro Českou Třebovou to může být dobrá zpráva. Marek Výborný je současným poslancem zvoleným za Pardubický kraj. Opakovaně navštěvoval v minulých letech naše město, kde má řadu přátel. Pochází v Heřmanova Městce, je to syn bývalého ústavního soudce JUDr. Výborného, který byl i starostou tohoto města.  Marek Výbor byl ředitelem gymnázia v Pardubicích na Mozartově ulici a spolu se svou manželkou jsou aktivní v pěveckém sboru Vlastislav Heřmanův Městec. (Marek Výborný je jednatelem spolku Vlastislav). Tento sbor udržuje dlouholeté družební vztahy také s českotřebovským  smíšeným sborem Bendl.  Na fotografiích Marek Výborný s delegací KDU byly hosty Koalice pro Českou Třebovou a  navštívili českotřebovskou  firmu IMS Jiří Drašnar na Semanínské ulici.

V Programu regenerace letos zvítězilo Ústí nad Orlicí

Ministerstvo kultury České republiky každoročně vyhlašuje Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón České republiky (dále jen Program regenerace). Za rok 2018 vyhrálo krajské kolo město Ústí nad Orlicí a postoupilo do celostátního kola.
„Představitelům města Ústí nad orlicí budeme na Krajském úřadu Pardubického kraje gratulovat jako již tradičně v září na setkání zástupců kulturních institucí. Už nyní ale Rada Pardubického kraje odsouhlasila odměnu za vítězství v soutěži, která činí 75 tisíc korun,“ řekl 1. náměstek hejtmana Roman Línek. Od ministerstva kultury získá navíc město 100 tisíc korun.
Ocenění se městu dostalo zejména za zrealizování obnovy nejvýznamnějších památkových objektů, které se nacházejí v oblasti městské památkové zóny. V roce 2018 byla dokončena revitalizace centra městské památkové zóny. V rámci této vznikl na místě starého hřbitova nový park. Byla zde obnovena stávající a vysazena nová zeleň, rozmístěn mobiliář, instalováno veřejné osvětlení i slavnostní nasvícení a kamerový systém. Parkem prochází kamenná cesta, která propojuje náměstí s Roškotovým divadlem. Je to zároveň cesta historií, neboť jednotlivé kamenné prahy připomínají dvanáct významných milníků z více jak 700leté historie města.
„Program regenerace je důležitým zdrojem dotací pro ochranu památek v kraji. V loňském roce byl Pardubický kraj první ze všech krajů v čerpání těchto dotací, získal více než 25 milionů korun,“ uvedl Roman Línek.
Celostátní kolo bude vyhlášeno v průběhu dubna. V minulosti v něm z našeho kraje zvítězila města Svitavy, Litomyšl a Chrudim.

Velebný & Kulda nás baví, tentokrát velmi aktuálně  

Z textu navíc vyplývá, že v Ústí mají problémy nejen s letním časem, ale také s architektonickou avantgardou, skoro jako u nás v České Třebové. Tady jsme se ovšem na úroveň města Ústí nad Orlicí  ještě nevypracovali, vědomi si toho, že památek máme málo, tak je zatím nenatíráme.... U nás se evidované památky spíš snažíme schovat před turisty za jiné významnější stavby, např. za bývalý sirotčinec (rotundu sv. Kateřiny) nebo za tenisovou halu (jedinou parnickou Jenyštovu roubenku).

Pardubický kraj pokračuje v podpoře Českého červeného kříže

Rada Pardubického kraje finančně podpořila činnost oblastních spolků Českého červeného kříže v Chrudimi, Pardubicích, Svitavách a Ústí nad Orlicí. Peníze jsou určeny na podporu projektů bezpříspěvkového dárcovství krve.  
„Záchrana života si zaslouží podporu a Pardubický kraj se hrdě hlásí k těm, kteří darují krev pravidelně a dlouhodobě. Čtyři oblastní spolky si na organizaci setkání pro ocenění dárců a další osvětovou činnost rozdělí stejným dílem částku sto tisíc korun,“ sdělil Ladislav Valtr, radní pro zdravotnictví.
Pardubický kraj díle přispěl také částkou 15 tisíc korun na sérii akcí, která se uskuteční v září pod názvem „Světový den první pomoci“. Tu pořádá oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí od roku 2000 ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému.
„Český, potažmo Československý červený kříž plnil a stále plní nezastupitelnou úlohu v oblasti školení, prevence, bezpříspěvkového dárcovství krve, ale také v rámci různých humanitárních katastrof, jako jsou například povodně. Jejich aktivita je patrná i v rámci válečných konfliktů po celém světě,“ uvedl v minulosti hejtman Martin Netolický.
Pardubický kraj s Českým červeným křížem úzce spolupracuje a mimo jiné každoročně oceňuje právě dobrovolné dárce, kteří dosáhli 120 odběrů a mají tak nárok na Zlatý kříž II. stupně.