Českotřebovský deník 88/2019 (30/3)  
Českotřebovští basketbalisté vyhráli Východočeský přebor mužů

Vítězství ve Východočeském přeboru je pro českotřebovské basketbalisty největším úspěchem od roku 2015, kdy došle ke generační obměně větší části týmu. V současné sestavě se na hřišti potkávají spoluhráči, jejichž věkový rozdíl se přibližuje dvacítce. Zkušenosti jsou tak doplňovány energií "mladé krve", což se i podle výsledků ukazuje jako dobrá cesta.
Po prvních letech vzájemného sehrávání se během poslední sezóny podařilo vyladit optimální taktické varianty i hráčské kombinace. Výsledkem je nejen bilance 19 vítězství / 1 prohra a bezpečné první místo tabulky Východočeského přeboru, ale především často rychlá, pohledná hra plná nasazení, na které soupeři nebyli schopni dlouhodoběji reagovat. Spokojenost s letošními výsledky a předvedenou hrou je příslibem do dalšího ročníku - nabízí se možnost postupu do vyšší soutěže. Nejprve je ale potřeba ujasnit si ambice a možnosti týmu + v neposlední řadě zvážit navýšení rozpočtu a celkovou ekonomickou situaci klubu.  Stanislav Machalík
 
Ke kácení stromů za Rambouskovým mostem v Bezděkově

Úpravu toku v obydlené a urbanizované části města lze pochopit, ale nemá se nic přehánět.  Je přece fakt, že až když se narovnaly řeky, tak se teprve  dodatečně se přišlo na to, že meandry měly v krajině své opodstatnění. Podobně ne všechny provedené meliorace byly užitečné. Navíc kácení bylo v tak velkém rozsahu ponecháno  "nadoraz", kdy jaro klepe na dveře a ptáci už začali hnízdit. Mám z toho pocit, že když se kácí les, létají i třísky. 
Ohlasy na kácení stromů jsou i jinde - Jak je vidět, kácení je problém celých východních Čech a snad i každoroční. Podívejme se např. na odkaz https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/stromy-kaceni-hradec-ceska-skalice-kralovehradecky-povodi-labe.A190220_458676_hradec-zpravy_tuu  VV.
 
Městská policie loni vybrala na pokutách o 60% více než předloni

Rozdíl vyplývá ze zveřejněných zpráv o činnosti městské policie za předchozí dvě rok.  Zatímco počet zjištěných případů protiprávního jednání vzrostl pouze cca o 10% ( z 7737 na 8636) tak inkasovaná výše pokut se zvýšila na více než jedenapůlnásobek.  Na svědomí to má zřejmě přísnější postihování dopravních přestupků. Těch je totiž podle zveřejněných statistik většína.  Přestože je úsekové měření na I/14 v Třebovici v činnosti již dva a půl roku, tak  počet zjištěný přestupků zde trvale roste, loni se počet zjištěných přestupků zvýšil o 1100. To nám trvale zaměstnává nejen naši městskou policii, ale především odbor dopravy zvýšenou administrativou.  Naproti tomu počet zjištěných případů porušování městských vyhlášek a proti veřejnému pořádku nebo občanskému soužití poklesl cca o jednu čtvrtinu, zvýšil se ale počet přestupků majetkových a to skoro o polovinu stavu roku 2017. Díky zásahu v závěru roku v Komenského ulici se loni podstatně navýšil počet odchycených psů předaných do záchytných stanic
 
Česká Třebová a Smart city

Přeměna České Třebové na "Smart city, tedy "chytré město" bude postupná, ale byla již odstartována. Nové vedení českotřebovské radnice pro zajištění tohoto cíle sestavilo pracovní skupinu, která se pravidelně schází a která připravuje postupné kroky, které se projeví  zlepšením elektronické komunikace v rámci města a služeb, které zajišťuje. Ač se to nezdá, tak již dnes je v držení občanů města cca 4500 elektronických čipových karet nebo čipů nutných pro obsluhu sběrného dvora a je žádoucí sjednotit jejich používání formou nové městské karty. Již při jejím vytvoření je třeba stanovit, co všechno lze od městské karty očekávat, aby nebyla následně potřeba nová dodatečná úprava software a přidávání dalších služeb, které by měla karta zajistit, Taková dodatečná opatření by byla pak nákladná a komplikovala by užívání. Příprava se nachází právě v této fázi. Na jakékoliv podrobnosti je proto zatím brzo. 
Do oblasti "Smart city" může patřít i noční regulace intenzity veřejného diodového osvětlení.  je skutečností, že náhradou sodíkových lamp diodovými svítidly sa zase tak moc energie (a tedy i peněz neušetří, úspora vychází asi desetiprocentní. Daleko významnější hodnoty zaznamenáme, pokud  bude v době sníženého provozu regulována intenzita osvětlení, potom úspora dosáhne třeba i šedesáti procent. Je tedy v zájmu města, aby dosavadní trend náhrady svítidel  byl následován regulací intenzity osvětlení. To se již na instalované části hlavního průtahu městem daří.  Letos má být instalováno veřejné diodové osvětlení ještě na úseku Tyršovo náměstí - nový závod Korado. Zatím probíhá vyhlášené výběrové řízení na zhotovitele. První výběr se nezdařil, žádný z uchazečů nevyhověl zadaným podmínkám, proto bylo nutné výběrové řízení vyhlásit znovu. 
Dalším krokem v realizaci záměru "Smart city" bude realizace wifi hotspotů ve městě na základě obdržené poukázky WiFi4EU, tedy dotace v hodnotě cca 400 tis. Kč. Byl připraven návrh veřejných prostor, které lze označit jako centra veřejného života, kde podobná nabídka bezplatného připojení wi-fi zatím není k dispozici. Nově instalované bezdrátové sítě Wi-Fi budou schopny zajistit vysoce kvalitní připojení k internetu, tedy s rychlostí alespoň 30 Mb/s. Rychlost sítě páteřního propojení by se také měla přinejmenším vyrovnat připojení, které obec používá pro své interní potřeby. Komise bude kvalitu připojení všech hotspotů WiFi4EU dálkově sledovat. Podrobnosti k zajištění této služby budou poskytnuty po výběru dodavatele, v podmínkách přidělené dotace je uveden termín 18 měsíců na dokončení a zprovoznění sítě.


Napekli 752 perníčků

Spolek Senioři ČR byl založen jako nestranické občanské sdružení s veřejně prospěšnou činností několika nadšenci v Praze v roce 1990. Až do loňského roku vystupoval pod původním názvem Svaz důchodců ČR.  Za svoje hlavní cíle si vytkl hájení oprávněných zájmů a požadavku důchodců, humanitární pomoc starším občanům a jejich společensko-kulturní vyžití. V České Třebové  patří tento spolek mezi nepočetnější ať již pod starým nebo novým jménem.  Pořádá nejen zajímavé zájezdy, ale také další akce, mezi které  patří oblíbené pečení perníčků Předchozí akce z prosince 2018 měla velký ohlas a tak se opakovala, tentokrát ve čtvrtek 28. března na Července.  Podle přesné evidence se zde napeklo přesně 752 perníčků. Foto František Smejkal

KOLEM PASTVINSKÉ PŘEHRADY POJEDOU PO ČTYŘIATŘICÁTÉ

Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí pořádá v neděli 21. dubna 2019 34. ročník cyklojízdy „Kolem Pastvinské přehrady“.
Start je mezi osmou a devátou hodinou z Mírového náměstí v Ústí nad Orlicí. Trasy 50 a 100km vedou společně na Hejnice a Žamberk. Padesátka pokračuje na Klášterec, Pastviny, kde obdrží účastníci v restauraci U mostu diplom a přes Letohrad pokračují do Ústí nad Orlicí. Cyklisté účastnící se stokilometrové trasy zamíří přes Kunvald do Bartošovic na Zemskou bránu, Čihák, České Petrovice, Mladkov, Pastviny, Bredůvku, Jablonné nad Orlicí, Horní a Dolní Čermnou (zde obdrží diplom a turistické materiály) a pokračují přes Petrovice a Dolní Dobrouč do Ústí nad Orlicí.
Cykloakce není závod, vítězí každý, kdo projede kontrolami v Pastvinách a Dolní Čermné. Samozřejmostí při podobných akcích je dodržování silniční vyhlášky, děti mladší patnácti let jedou v doprovodu dospělé osoby. Za 33 let projelo na tratích Kolem Pastvinksé přehrady 8 298 cyklistů, rekordní účast byla v roce 2002, kdy přijelo 572 cyklistů. Dodržuj zákon 361/2000 o pozemních komunikacích! Pořadatelé děkují Městu Ústí nad Orlicí za dlouholetou finanční podporu.
Na Vaší hojnou účast se těší pořadatelé z KČT Ústí nad Orlicí. MR.
Dvě vítězství na závěr a páté místo v II. lize


Tabulka Z V3 V2 P1 P0   S B
1   Havlíčkův Brod 36 24 5 4 3   96:40 86
2   Říčany 36 25 4 1 4   91:37 82
3   Č. Kostelec 36 23 1 4 8   86:48 75
4   ČVUT Praha 36 16 10 1 9   85:60 69
5   Česká Třebová 36 15 4 5 12   74:63 58
6   Liberec 36 8 7 6 15   62:81 44
7   Žďár nad Sázavou 36 6 7 3 20   57:88 35
8   Turnov 36 6 4 7 19   50:91 33
9   Svitavy 36 6 2 9 19   47:92 31
10   Junior 36 5 2 6 23   47:95 2
Poslední dva zápasy hrály českotřebovské sokolky doma a porazily Junior Brno 3 : 1 a a 3 : 0. potvrdily dobrou úroveň českotřebovského volejbalu a celou sezónu si dokonale užily v klidných vodách středu druholigové tabulky skupiny B. Za dobrou reprezentaci měst a ji patří velká gratulace a poděkování.
Kraj schvaloval dotace do kultury a památkové péče

Na podporu kulturních aktivit, na preventivní péči o sbírky muzeí a galerií, památkovou péči, podporu subjektů v oblasti kultury a památkové péče také na regionální činnost Východočeského divadla a Komorní filharmonie vydá letos Pardubický kraj více než 32 milionů korun. Dotace schvalovali radní, některé ještě podléhají schválení Zastupitelstvem Pardubického kraje.
„Nejvíce prostředků jde tradičně do památek, je to přes 14 milionů,“ říká 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek a pokračuje: „Ani tak nemůžeme uspokojit všechny žádosti. Letos rada schválila 48 žádostí a do Zastupitelstva jde 103 ze 188 podaných žádostí. Z těch větších mohu jmenovat obnovu střechy kostela Nejsvětější Trojice v Sezemicích, výměnu střešní krytiny na domě čp. 61 Řestokách, nebo restaurování varhan v kostele sv. Marie Magdalény v Řetové.“
Kraj podpoří také tradiční akce jako Hudební léto v Heřmanově Městci, Pardubické letní kino Pernštejn, Mezinárodní hudební festival Letohrad a další. Dotace pomohou také péči o sbírky, například hasičskému muzeu v Kočí nebo Městskému muzeu Jevíčko na restaurování vzácného herbáře. Dotace pro Východočeské divadlo a Komorní filharmonii zohledňují jejich vystupování mimo domovské Pardubice v kraji a jejich výši musí potvrdit zastupitelé na dubnovém zasedání.

Fotografie: interiér kostela sv. Marie Magdalény v Řetové, který si zaslouží nové varhany