Město udělilo nová ocenění "Českotřebovský Ámos"         

28. března je den narozenin "Učitele národů" Jana Ámose Komenského. Také Den učitelů.  Tento den v letošním roce byl v České Třebové slavnostní - vedení města poprvé udělovala ceny "Českotřebovský Ámos"  pro učitele a pedagogické pracovníky  českotřebovských mateřských, základních i středních škol a školských zařízení.

Slavnostní ráz akci udělení cena Českotřebovský Ámos dala nejen zaplněná Malá scéna, ale také přítomnost delegace Pardubického kraje, ve které hejtmana Martina Netolického doprovázel i radní pro oblast školství Mgr. Bohumil Bernášek. Úvodní oficiální části předcházelo velmi milé vystoupení dětí z mateřské školy U koupaliště  vedených paní učitelkou Hanou Lustykovou. Starostka města Mgr. Magdaléna Peterková  v úvodu uvedla, jaký cíl nová akce sleduje. Povznést úlohu učitele a pedagogického pracovníka vůbec a vyzdvihnout ty, kteří to na českotřebovských školách a školkách dělají opravdu dobře: " Já sama jsem ještě nedávno patřila, a to pěknou řádku let, mezi pedagogické pracovníky a vnímala jsem problémy školství ve městě z jiné stránky, než to vidím nyní. Poznala jsem, že vzdělávat a vychovávat děti a mládež není vůbec jednoduchá práce, pro kterou je třeba vytvořit pozitivní motivaci. Všude na českotřebovských školách jsem pro záměr ocenit na školách ty nejlepší učitele našla kladnou odezvu, podařilo se se, aby každá škola v  našem města měla letos ke Dni učitelů svého Ámose,"  řekla Magdaléna Peterková. Práci učitelů ocenila i Martin Netolický, který by rád zajistil, aby se podařilo obtíže posledních let, způsobené centrem odstranit, aby učitelé měli za svou obtížnou práci jednak adekvátní odměnu a jednak i dobré pracovní podmínky. "Jsem rád, že jsem si zvolil jiné povolání, že nejsem učitel," dodal na závěr svého vystoupení. 

V Malé scéně byla příjemná atmosféra, vnímavé publikum reagovala na jednotlivá vystoupení oceněných "Ámosů" a potleskem řádně ocenilo jejich práci. Podvečer, věnovaný ze strany města školám a učitelům určitě stál za to, je zřejmé že top nebylo poslední oceňování pedagogů. Vždyť připomeňme si, že  město dosud oceňoval nejrůznější  aktivity, ale tak důležitá oblast, jako je školství a výchova mladé generace dosud zůstávala stranou. Českotřebovský Ámos je proto vynikající počin.

Každá škola si ve svém pracovním kolektivu vybírala koho má na svého nejlepšího Ámose nominovat. Někde proběhla anketa mezi pedagogy, někde i mezi žáky a dokonce i mezi rodiči.  Každé vyslovené jméno mělo u publika velký ohlas. Publikum velmi vnímavě vyslechlo nejen krátké medailonky jednotlivých oceněných, ale také i osobní pocity a vyjádření, často bylo i přerušené souhlasným potleskem.

MŠ Habrmanova - Jana Faltysová
MŠ U Koupaliště -  Irena Brůnová
MŠ U Stadionu -  Ludmila Pechancová
MŠ Vinohrady - Zdeňka Šatopletová
ZŠ Habrmanova - Mgr. Milan Michalski
ZŠ Nádražní  - Mgr. Iva Kovářová
ZŠ Ústecká - Mgr. Stanislav Beneš
ZŠ Na rovině - Barbora Jasanská
Gymnázium - Mgr. Jan Watroba
VOŠ a SŠ technická - Skalka  Ing. Josef Kaiš
VOŠ a  SŠ technická Habrmanova  - Mgr. Tomáš Slezák
ZŠ speciální  - Mgr. Iva Fikejsová
Základní umělecká škola  - Mgr. Milada Hamplová
Dům dětí a mládeže Kamarád - Iveta Mutlová
 
Celkem bylo uděleno 14 keramických plaket Českotřebovský Ámos z keramické dílny Jakuba Šicha.  Moderátorkou pořadu byla JUDr. Magdaléna Peterková. Po slavnostním udělení cen vystoupil se samostatným komponovaným hudebním pořadem pěvecký sbor českotřebovského gymnázia se sbormistryní Mgr. Kamilou Pavlíkovou, ve kterém se studenti a studentky českotřebovského gymnázia představili  vnímavému pedagogickému publiku v tom nejlepším světle. Pořad připravený z vlastních sil předčil možná mnohé profesionály a zajistil, že snad všichni odcházeli z českotřebovské oslavy Dne učitelů povzneseni a také pobaveni.
Můj osobní dojem z této akce je opravdu velký, nečekal jsem že se to tak vydaří, bude těžké udělat za rok něco lepšího....  (mm)
 
Fotografie z oceňování 28/3 2019

Bohumil Bernášek, Martin Netolický
Irena Brůnová, MŠ U koupaliště, Jana Faltysová, MŠ Habrmanova
Ludmila Pechancová,. MŠ U stadionu
Zdena Šatopletová, MŠ Vinohrady
Mgr. Milan Michalski, ZŠ Habrmanova
Mgr. Iva Kovářová, ZŠ Nádražní
Mgr. Stanislav Beneš, ZŠ Ústecká
Barbora Jasanská, ZŠ Na rovině
Mgr. Iva Fikejsová, ZŠ speciální
Mgr. Milada Hamplová, ZUŠ
Mgr. Jan Watroba, Gymnázium Česká Třebová
Ing. Josef Kaiš, VOŠ a SŠ technická - Skalka
Mgr. Tomáš Slezák, VOŠ a SŠ technická - Habrmanova
 
Iveta Mutlová, DDM kamarád Česká Třebová

Pěvecký a hudební soubor českotřebovského gymnázia, sbormistryně Mgr. Kamila Pavlíková