Orlicko – Třebovský bike resort startuje                              
Jednáním starostů měst České Třebové, Ústí nad Orlicí a Litomyšle a starostů okolních obcí dne 10.března 2014 startuje projekt Orlicko – Třebovského bike resortu, jednoho z největších projektů tohoto druhu v České republice. Starostové se společně dohodli na pořízení úvodní podrobné studie v letošním roce, kterou zastřeší svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko.
Nápad vybudovat v krásné zalesněné krajině hřbetu mezi městy Česká Třebová, Ústí nad Orlicí a Litomyšl síť propojených terénních stezek pro kola (tzv. singltrailů) vznikl již před dvěma lety a dostal se do regionální cyklokoncepce. Záměr počítá se čtyřmi lokalitami a nástupními místy, ze kterých budou vycházet okruhy různé obtížnosti. Nejlehčí trasy zvládnou i rodiny s malými dětmi, na nejtěžších trasách s překážkami si užijí i ti nejnáročnější bikeři a vyznavači adrenalinu. Terénními stezkami se rozumí upravené jednostopé cesty, budované z přírodního materiálu, jako je zaválcovaný štěrkopísek, lokálně i kámen nebo dřevo. Výchozími místy se zázemím jako je parkování, restaurace, ubytování, servis  s myčkou kol a informační servis bude Ústí nad Orlicí - Andrlův chlum, Peklák v České Třebové, Kozlov a Rybník. První tři budou stezkami vzájemně propojené. Celková délka tras je odhadnuta na 140 km a celkové náklady projektu na 60 mil. Kč. Výhodou sítě je snadná dostupnost pro téměř 100 tisíc zde žijících obyvatel i pro přijíždějící z dálky po hlavním železničním tahu nebo po silnici.  
„Náš bike resort nebude mít vlastně konkurenci. Nejbližší singltraily jsou dnes v hůře dostupném příhraničí Jizerských a Rychlebských hor. My navíc nabídneme hned čtyři propojené areály, jeden zajímavější než druhý, v krásné přírodě, ke které se snadno přiblížíte. A se všemi službami, již dnes víme, kdo se jich chopí. V našem regionu si přijde na své každý. Může jet terénem nebo si vzít in-line brusle a vydat se na cyklostezky, relaxovat může v moderních bazénech a koupalištích našich měst. Ta kombinace a rozsah nabídky je prostě unikátní. Bude to skvělé pro místní i pro návštěvníky. Považujeme tento regionální projekt za stěžejní pro další léta a prostě jej chceme zrealizovat. Dohodli jsme se na tom všichni starostové na pondělním jednání. Podporu máme i z Pardubického kraje, který nám na studii přispěje“, řekl Jaroslav Zedník, starosta města Česká Třebová a leader projektu za samosprávu.  
A co na projekt Orlicko – Třebovského bike resortu říkají místní bikeři? Michal Boušek: „Jsem rád, že bude u nás. Já s klukama sjedu všechno, ale pro normální lidi bude fajn, když se budou moci dobře projet na kole v lese". Petr Morávek: "Jezdím tu roky a znám spoustu lesních cest. Nejvíc uvítám, že to bude všechno propojené a že opravdu nebudu muset vůbec na silnici. Zvláště se těším na náročnější singltraily“. Petr Pospíšil: "Jako biker znám spoustu drsných cest, ale s malými dětmi musíme spíš po asfaltu, a to je škoda. Cesta po lese je bude strašně bavit, na to se těším. Už aby to bylo."
Více informací:
RNDr. Renata Šedová, manažerka projektu, sedova@ohgs.cz , 603 956 870
Jaroslav Zedník, starosta města Česká Třebová, 603 277 696

 

Bikerezort Orlicko Třebovsko
Dotace je přislíbena !

Tuto vynikající zprávu se město Česká Třebová po dlouhém čekání dozvědělo včera v pondělí 19. 3. 2018.  Bikerezort Orlicko-Třebovsko byl nakonec při hodnocení podaných žádostí o dotaci z  dotačního programu Interreg V-A Česká republika - Polsko vyhodnocen jako nejlepší z několika desítek podaných žádostí.  Můžeme tedy očekávat 85% dotaci na podaný projekt, bude to být začátek nového rozvoje areálu Peklák, podstatně se zvýší jeho letní využití.

 

zastupitelé UDĚLALI dobře,

že LONI schválili pokračování v projektu

Prostředky investované do několikaleté přípravy se získanou dotace zhodnotí, zajistí rozvoj sportovního areálu a jeho větší letní využití. Celkový objem investice je 17800 tis. Kč, z toho bude spoluúčast města jen 15%. Podaří zhodnotit a dovybavit areál Peklák jako nástupní místo  na letní i zimní aktivity a za peníze z projektu se opravit a doplnit např. i stávající MTB sjezdy, které to samozřejmě také potřebují. Mnoho práce na údržbě a rozvoji areálu Peklák by bylo třeba udělat i bez dotace, ta tedy hodně pomůže.Budeme mít dílo v ceně cca 18 mil. Kč a sami na to dáme tak  3 - 3,5 milionu Kč. 

 

Shrnutí průběhu podání žádosti o dotaci

projektu SINGLETRACK GLACENSIS

První podání projektově žádostí o dotaci  Původní projektová žádost o dotaci byla podána do Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko dne 31.5.2017 ve složení 11 partnerů.  Za českou stranu: Region Orlicko -Třebovsko, Město Choceň a Město Moravská Třebová (celkem 3 partneři), za polskou stranu: Gmina Bardo (jako vedoucí partner), a dalších 7 partnerů. Rozpočet projektu byl ve výši: 4 449 556,00. Dne 4.10.2016 byla obdržena výzva k doplnění žádosti o dotaci. Doplnění bylo podáno dne 18.10.2016. Rozpočet projektu po doplnění byl ve výši: 4 742 370,00 €  Už týden poté 25.10.2016 byla obdržena informace o nesplnění kontroly přijatelnosti projektové žádosti Na základě nedoložení dokumentů od některých polských partnerů v požadované formě. Čeští partneři doplnili dokumenty dle požadavků výzvy.

Rozhodnutí partnerů o zmenšení projektu pro další vyzvu  Na jednání dne 31.1.2017 bylo dohodnuto zmenšení projektu, tzn. redukce partnerů původní projektové žádosti. Byl podán návrh na redukci: polská strana - Gmina Bystrzyca Klodzka (+ případně další 2 zájemci Stronie Šlaskie a Ladek Zdroj),  na české straně Obec Zdobnice, Region Orlicko - Třebovsko případně i Město Choceň a Město Moravská Třebová. Po několika jednáních byla konečná domluva o účasti partnerů v projektu v tomto složení: Gmina Bystrzyca Ktodzka, Region Orlicko - Třebovsko a Obec Zdobnice. Město Choceň - účast neschválilo zastupitelstvo, V případě Moravské Třebové byl o účast v projektu zájem, ale nebyla doporučena ohledně vzdálenosti od česko-polské hranice.

Konzultace projektového záměru proběhla na JS Olomouc dne 18.5.2017. Zpracovaný rozpočet k projektovému záměru byl ve výši: l 785 308 €  (% podíl partnerů: česká strana 88%, polská strana 12%). Dostali jsme doporučené provést úpravu rozsahu projektu tak, aby byl rozpočet více vyvážený (ideálně 50% česká strana a 50% polská strana). Vyváženost projektu je jedním z hodnocených kritérií projektové žádosti o dotaci, tzn. čím lepší vyváženost rozpočtu mezi českou a polskou stranou, tím větší šance na úspěch.

Proto byla rozdělen projekt Regionu Orlicko - Třebovsko na dvě menší části a zvětšen rozsah projektu u města Bystrzyca Klodzka. Podle závěrů z konzultace na JS Olomouc byl  přepracován rozsah projektové žádosti takto Gmina Bystrzyca Klodzka 15 km singletracků na Jagodne + 19 km singletracků na masywu Sněžníka - Miedzygórze, ROT - lokalita Peklák 15 km nových tras singletracků + 4 km stávajících sjezdů + l nástupní místo a Obec Zdobnice 10 km sinlgetracků + pumptrack.   Po této úpravě je výše rozpočtu: l 552 044 € a % podíl partnerů následující: Region Orlicko - Třebovsko: 44%, Obec Zdobnice: 14%, Gmina Bystrzyca Klodzka: 42%, tzn. česká strana 58% a polská strana 42%. Lokalita Peklák vybrána na základě větší připravenosti a zajistitelnosti provozu.  Zdroj: Renata Šedová a Veronika Peterková, Region Orlicko - Třebovsko

 

Singletrack Glacensis  do realizace                                     
Cena za projekt bude mnohem vyšší, než se kdy uvádělo
Získaná dotace se Třebovákům prodraží
O projektu na Bikerezort Orlicko-Třebovsko, nyní Bikerezort Peklák Česká Třebová se mluví a píše již více než 5 let. Projekt to byl (jak jinak, že) velkolepý, velikánský, zahrnoval neuvěřitelné množství tratí pro bikery v širokém okolí měst Česká Třebová, Litomyšl a Ústí nad Orlicí, dále zahrnoval tratě v okolí Chocně, Moravské Třebové a v osmi polských lokalitách. Nevyšlo to, Poláci zklamali a bylo po dotaci. Byl prosazen nový menší projekt, odstoupila Choceň i Moravská Třebová. I ten měl určité mouchy a tak se ve zmenšování  pokračovalo, od projektu odstoupilo i město Ústí nad Orlicí a z celého záměru zbyla jen lokalita Peklák, Zdobnice a na polské straně Bystrzyca Klodzka. Loni byla konečně potvrzena dotace ve výši 14506 tis. Kč. Do konce loňského roku však již za přípravné a projektové práce město zaplatilo 1303 tis. Kč. Dotace činí 85% projektu, 5% je státní příspěvek a 10%  budeme muset vydat z městské pokladny. Vypadá to jako slušný výsledek.
 Jenže ono to je o mnoho složitější.  Když v minulém roce předkládalo staré vedení města k odsouhlasení projekt pro dotaci, tak se už o žádných dalších nutných a vynucených investicích nemluvilo, a to ani na přímý dotaz zastupitelů Koalice pro Českou Třebovou, kteří si dokonce vynutili k tématu zvláštní seminář.  A nyní se ukazuje, že je všechno jinak !
Při zmenšování projektu byly z dotované části projektu vyčleněny důležité stavby, které nelze neudělat, bez nich by celý projekt nebyl dokončen a jsou podmínkou proplacení dotace. Jde především o úpravu nástupního místa Peklák - viz mapa. Všechno co je v mapce vybarvené bude třeba zaplatit navíc z rozpočtu města: tedy 2/3 parkoviště + odvodnění této plochy a zelenou plochu, která vznikne po terénních úpravách a bude sloužit pro kempování návštěvníků - bikerů. K tomu je ještě třeba přičíst kanalizaci která odvede dešťové vody z nástupního místa až dolů na Kubelkovu ulici, bez které  nebude projekt zkolaudován.
 
Jaké náklady tím pro město vzniknou?   Celkem, kdybychom vše provedli tak, jak je na mapce provedeno, tak bude muset město zaplatit ze svého  (letos a napřesrok) částku 20, 8 mil. Kč.  Když to za těchto podmínek porovnáme z přidělenou dotací, tak spoluúčast města není 10% na projektu ale  mnohem, mnohem více. Tato "lahůdka pro bikery" by byla při plné realizaci financována ze strany města ze 70% a dotace by byla jen třicetiprocentní! Co myslíte,  kývli by na takovou alternativu zastupitelé, kdyby jim byla takto předložena? Byly nám předloženy polopravdy, lze říci i lži. Přitom to bude projekt, který osloví jen malou část občanů našeho města, představuje nadstavbu, tedy "třešničku na dortu".
A to ještě není všechno. V plánu úprav "nástupního místa Peklák" je ještě navíc zahrnuto nahrazení stávajících  stavebních buněk u parkoviště zděnou budovou pro poskytování služeb na vyšší úrovni se sociálním zařízením. (V plánku není nakresleno.) Tato tzv. "stavba 4" také není v dotaci zahrnuta, ani ve výše uvedeném dvacetimilionovém podílu města. Pokud bychom chtěli ještě stavět tuto budovu, bude to dalších skoro 20 milionů navíc a podíl dotace na investici se tím dále scvrkne na minimum. A připomeňme si k tomu naštěstí již opuštěný záměr starého vedení města postavit na Pekláku další atrakci - dobrodužnou věž za dalších (našich) 7 milionů korun. Zde jsme ovšem museli odepsat cca 500 tis. Kč na projekt, který nyní není k ničemu. Prostě bychom mohli podle původního záměru na Pekláku utratit celou část rozpočtu města vyčleněnou na investice.  A za co pak opravíme ve městě školy, chodníky a komunikace?
Letos má být realizace tohoto projektu zahájena, na příští rok je v plánu dokončení. Abychom mohli akci zahájit,  bylo zapotřebí v zastupitelstvu města schválit  financování investice. Zastupitelstvo města v usnesení schválilo financování projektu Singletrack Glacensis + nástupní místo Peklák  v plné výši 20.8 mil. Kč.  Je to podmínka proto, aby se mohla zahájit stavební příprava a vypsat výběrové řízení na zhotovitele.  Jde o dotovanou akci, bude tedy přísné a složité.
Je ještě nějaká možnost na projektu ušetřit a část odložit NEBO NEREALIZOVAT?
Tato možnost pořád existuje.  Nespoléhejme na úspory ve výběrovém řízení. Existuje možnost projekt rozdělit na část "povinnou",  zahrnující akce, bez kterých nebude  Bikerezort Peklák pro účely vyúčtování dotace zkolaudován, a zbývající část projektu by na realizaci musela "chvíli počkat". Pak  by bylo možné v plné míře věnovat dalším potřebnějším investicím ve městě. V tomto případě by byla vybudována (s využitím dotace) jen odkanalizovaná asfaltová plocha jen na 1/3 parkoviště pod Peklákem a k tomu kapacitní kanalizace, která by odvedla dešťové vody z celého areálu do kmenové stoky v Kubelkově ulici.  Tyto práce by nestály již 20,8 milionu Kč, ale jenom cca 8 mil. Kč! Na zbývající části parkoviště by byl prozatím štěrk a nebylo by zde sloupové veřejné osvětlení.  Pro plné využití  Singletrackových tratí bikery, přijíždějícími z větších dálek, by však bylo výhodné umožnit  kempování. Provést  terénní úpravy a vybudovat (na plánku zelenou) travnatou plochu pro kemp, třeba i s přípojnými místy energie. To by byl pak podle propočtu ještě asi milion korun navíc.  Za těchto podmínek bychom vybudovali Singletrack Glacesis  dle požadavků donátora a navíc ušetřili významnou částku cca 11 milionů korun!
Proto je potřebné se k projektu během roku vrátit a znovu vše posoudit třeba v kontextu s dalšími rozpracovanými investicemi ve městě v rámci posouzení priorit.
Do letošního rozpočtu města byla pro Peklák odsouhlasena vysoká částka celkem 14.3 milionu korun jednak na spoluúčast v dotovaném projektu Singletrack Glacensis a také proto, aby bylo možné podle stávajících pravidel vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele dalších úprav nástupního místa Peklák, včetně povinné kanalizace. Tyto peníze zatím jinde v rozpočtu investic nechybí, neboť město stejně nemá další projekty připravené tak, aby se rychle "mohly pustit míchačky". Při dalších rozpočtových změnách během roku však bude možné uvažovat i tak, že se část finančních prostředků z této položky přesune na potřebnější investice.
Připomeňme si např. odloženou žádost o dotaci na "Park s hřištěm na Trávníku". Zde město loni neuspělo, nebylo vše dokončeno dle požadavku FRB, jak mělo být. Letos se o dotaci znovu hlásíme, termín je konec dubna. V rozpočtu na to zatím nemáme ani korunu, ale v případě získání dotace bychom měli kde vzít peníze.
Proto se i já připojuji k doporučení radního Ing. Petra Skopala: postavme tu variantu úspornější, ušetřených 11 milionů je dost peněz. Dejme je na užitečnější projekty a připravme je rychle k realizaci. V tomto případě neplatí pravidlo o tom, že při realizaci "všeho najednou" ušetříme: Jde o nadstavbu, nelze porovnávat potřebnost drahého parkoviště pod Peklákem např. s investicemi do škol, chodníků a komunikací ve městě.   MILAN MIKOLECKÝ

Ještě si prohlédněme tratě v areálu Peklák, i jejichž úprava je předmětem dotace (ty slabé čáry). Silně vytažené  úseky tratí se upravovat nemají. Modré trasy jsou snadnější, červené jsou sjezdy pro zdatné sportovce.


A na závěr ještě přidám celkovou mapu  projektu Singletrack Glacensis Česká Třebová. Červeně značené singletracky se od centra na Pekláku rozbíhají i do větších vzdáleností mimo běžné cesty, ovšem jen na pozemcích, na kterých dostali od jejich majitelů potřebné svolení. Jedna z biketras vede také přes silnici II/358 a dovede bikery až k rybníčku Utopeňák nad Techplastem.