Bledule 2019 - Revitalizace Zádolského potoka                   


Při letošním cyklovýletu za bledulemi do  Královy zahrady mě potěšily nejen koberce rozkvetlých bledulí, ale i akce Revitalizace Zádolského potoka. Šetrně se zde vrací potok do původního meandrujícího koryta na ploše 4,4 ha. Tím se zvýší retence vody v krajině a zmírní se rozkolísanost průtoku.  Jak se lze dočíst na informačních tabulkách, tak celkové výdaje budou 2997 tis. Kč a jsou ze 100% dotovány z EU v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Příjemcem dotace jsou Lesy České republiky, s.p. Nevím komu jmenovitě poděkovat, kdo celou akci připravil a prosadil ji do realizace.  Všiml jsem si, že zvláště Lesy ČR už realizovaly v okolí České Třebové opravy studánek i obnovení Jubilejních Lichtenštejnských pomníků ...

Ing.Václav Polák