Šedesát let od demolice Felcmanovy truhlárny a továrny na nábytek 


V dubnu 2019 uplyne šedesát let od doby, kdy byla dokončena demolice někdejší Felcmanovy truhlárny a továrny na nábytek čp. 172 na Trávníku. Tato továrna byla největším dřevozpracujícím závodem v našem městě a současně také největším průmyslovým podnikem na starém Trávníku.
Felcmanova továrna stávala v blízkosti dnešního Nového náměstí, konkrétně v prostoru mezi ulicemi Na Strouze, Pražského a Felixova. Jejím původním majitelem byl továrník Antonín Felcman, jenž byl synem truhláře Františka Felcmana z domu čp. 475 v Moravské ulici, v němž později sídlilo známé Suchomelovo hodinářství. Truhlář František Felcman byl majitelem rozlehlých pozemků v blízkosti starého nádraží, na nichž nechal v 19. století vystavět budovu hotelu čp. 569 a 639. Vzpomenutý Felcmanův hotel byl později, po změně majitele  známý jako hotel Netušil. Jeho objekt dodnes stojí v Sadové ulici. V roce 1876 František Felcman koupil pro svého syna Antonína od jistého Valenty dům čp. 172 s velkým pozemkem o rozloze  100 arů. Nemovitosti se  nacházely  v sousedství  jeho hotelu.   V nově zakoupeném domě čp. 172 zřídil Antonín Felcman truhlářskou dílnu, v níž začal v roce 1876 pracovat s jedním dělníkem. Felcmanův závod každým rokem vzrůstal a roku 1881 byla u něho postavena vlastní továrna na nábytek s parním pohonem. Parní stroj o síle 140 HP s přenosem parní síly na generátor  o 90 kW sloužící k výrobě vlastního elektrického proudu poháněl jednotlivé stroje. Ve Felcmanově továrně se jako  v jedné z prvních budov ve Třebové rozzářilo elektrické osvětlení. Tehdy vznikla říkanka:    
                                                     „Felcmanova elektrika,
                                                    ve dne svítí, v noci bliká.“
V roce 1885 pro velkou spotřebu řeziva nechal Antonín Felcman postavit také vlastní pilu. Dominantou závodu byla kotelna s vysokým, osmibokým továrním komínem. V roce 1912 závod zaměstnával 120 dělníků a tři úředníky. V továrně také několikrát hořelo. První požár zde vypukl v 14. srpna  1885, kdy hořelo v truhlárně. Další požár, dne 5. září 1905 zcela zničil tovární objekty, které však následně místní stavitel František Plašil znova vystavěl, v již moderním stylu. Třetí požár zde vypukl   v roce 1925.  Majitel firmy Antonín Felcman byl v letech 1891 – 1893 starostou města a byl činným v řadě místních spolků, byl např. zakládajícím členem jednoty Sokol, členem hasičského sboru apod.
Po úmrtí Antonína Felcmana (†5. 12. 1929) převzal pilu jeho syn Jan Felcman, známý člen Sokola  a jeden z místních lyžařů, truhlárnu potom syn Stanislav Felcman, po němž si ji pronajal Václav Vimr. Součástí Felcmanova závodu byl též obchod uhlím a zámečnická dílna. Tu později provozoval Felcmanův zeť, známý divadelník Sokola, Josef Rosenberger. Po likvidaci jeho firmy v dílně sídlila autosprávkárna Josefa Sovy. Před demolicí byla v objektu továrny sběrna starého papíru.
V lednu 1959 byla z obytného domu čp. 172 rodina Felcmanova vystěhována. Na někdejší Felcmanově zahradě byly postaveny obytné domy čp. 1709 – 1710 a 1705 – 1706 na rohu ulic Pražského a Felixovy. V dubnu 1959 byl odstraněn Felcmanův dům i výrobní objekty. Torzo bývalé kotelny se zbytky továrního komína zde byly poměrně dlouho patrny. Staly se tak lákadlem pro místní fotografy. Dnes tato část města ničím nepřipomíná svoji původní podobu.
Martin Šebela