MÁME NĚJAKÉ PAMÁTKY?           
 
Když jsem byl mladší, strašně jsem záviděl lidem, kteří bydlí v sousední Litomyšli, protože žijí mezi památkami a spoustou slavných osobností, které se v Litomyšli narodili nebo tam žili. Prostě jedno z nejkrásnějších míst se zámkem, zahradami, kostely, starými náměstími s podloubími i bez nich, úzkými uličkami jako ze Stínadel a průchody nebo schodišti. Ale každý tam žít nemůže a i město, ve kterém jsem se narodil, může být zajímavé. A když jsem si přečetl v jedné knize Thomase Hardyho tyto věty "...a v těchto končinách prastarých dob, posetých otiskiy dávno mrtvých dlaní, písmeny nápisů, které zdobí hrob, a daty... Já hledám příběhy, jež se tu odehrály, aby se mými zkušenostmi staly.", nějak mně napadlo udělat knihu o historii našeho města. Tak vznikly dva díly Toulek minulostí Českotřebovska. A uvědomil jsem si, že "není místa bez historie. Je pouze historie, kterou meumíme na tom kterém místě přečíst."
Ty Hardyho myšlenky se mi vybaví vždycky, když zabloudím k rotundě sv. Kateřiny, která je nejstarší památkou celých východních Čech, i když tato zdánlivě románská stavba má s románským slohem už spojitost pouze asi třemi kameny a půdorysem a jak tvrdí mnozí historikové, je rotunda zasažena mnoha historickými slohy. Takže tahle naše památka je sice vzácná, ale společně se starou radnicí a kostelem sv. Jakuba Většího a farou jsou vlastně jedinými starými historickými památkami, i když celostátně nevýznamnými. Třebová byla městem poddanským a tudíž chudým.
Přesto, pokud bychom hledali v Pardubickém kraji místa s geniem loci, pak jsou možná dvě. V Litomyšli je to domek Josefa Portmanna, kde dvě místnosti originálně vymaloval výtvarník a spisovatel Josef Váchal, a v Kozlově roubená chaloupka, vejminek Pacháčkova statku, který se stal letním bytem rodiny Vejrychovy, kam jezdil a kde v místnosti zvané "kufr" pracoval Max Švabinský.
Česká Třebová má však i několik staveb, které jsou architektonicky velmi významné, ačkoliv kolem nich chodíme a vůbec si to neuvědomujeme. Město je spojeno bytostně se železnicí a patřilo díky textilnímu průmyslu k dynamicky se rozvíjejícím a tyto dvě záležitosti, i když to dnes už nevypadá, přinesly i bohatství, a tak vyrostly ve městě i vzácné stavby. Z architektonicky vytříbených staveb, které tehdy ve městě vznikly, svedly čtyři z nich boj o pomyslný primát architektonického skvostu.
Prvním byla realizace rodinného domu, který byl postaven na Parníku v parku jako domov rodiny ředitele přilehlé textilky Hermann Pollack's Sohne a byl obklopený rozlehlou okrasnou zahradou s ovocným sadem. Vila byla dílem neznámého projektanta.
S ní mohla soupeřit krásná secesní vila v MIynské ulici nedaleko dnešní Malé scény, dílo pražského architekta Aloise Dryáka, který ve Třebové zanechal nezapomenutelné stopy. Tento dům byl pojat daleko modernističtěji. Zvláště vnitřek domu s dřevěným schodištěm, velkou halou a mnoha místnostmi byl velkorysý a mnoho prvků (podlahy, lustry, obklady stěn) je zachováno dodnes. Vilu dokonce navštívil v roce 1912 Karel Habsburský s princeznou Zitou. Majitel vily Miroslav Vyskočil byl starý mládenec a velký hráč, který veškerý majetek prohrál na burze a v roce 1930 se zastřelil. Vilu poté získala Církev husitská a její vzhled byl tak nakonec tímto krokem, aniž to kdo tušil, zachráněn.
Jen o několik měsíců později byla Aloisem Dryákem vyprojektována jedna z nejkrásnějších budov ve městě, ředitelská vila pro ředitele reálného gymnázia. V ní se už Dryák odklonil od rostlinné secese a právě touto budovou (a budovou gymnázia) vykročil k racionální moderně bez zbytečných extravagancí. Podíl na zadání tohoto projektu právě Dryákovi měl pravděpodobně právě mlynář a velkoobchodník Vyskočil, který ho už znal. Dryák, jak bylo jeho zvykem, pojal stavbu vily opět velkoryse (nemluvě o budově gymnázia) a byl napaden pro luxusnost. Starosta Glücksmann se však nedal opozicí odradit a stavba se uskutečnila. A to je pro celé město veliké štěstí.
Když už jsme u Aloise Dryáka, připomeňme si ještě jeho areál třebovské vodárny, což jsou dvě rotundy s dnes již docela vzácnou artézskou studní na prameni Vrbovka a se sochou Josefa Drahoňovského jinocha a dívky kráčejícími k nevysychajícímu prameni.
Druhým významným architektem té doby byl významný žák slavného Josefa Gočára Vojtěch Vanický, jehož hlavním směrem byl kotěrovský kubismus a také moderna. Jeho dílem je levé křídlo základní školy zvané Červenka a ze stejného materiálu červených cihel vystavený pavlačový dům původně s plochou střechou zvaný Červeňák, ve kterém je 88 speciálních jednopokojových bytů, jejichž východy vedou všechny na zmíněnou pavlač. Tato stavba je svým způsobem unikátním projektem funkcionalismu, který těžko někde jinde hledat.
Podle názoru mnoha historiků umění i některých Třebováků je nejvzácnější stavbou v České Třebové dnes velmi nenápadná funkcionalistická vila, bývalý rodinný dům učitele Miroslava Zedníka, dílo architekta Vojtěcha Vanického stojící na křižovatce ulice bří Hubálků a Moravské na vrcholku kopce. Dům je charakteristický krabicovými objemy, pásovými okny a otevřenými střešními terasami a vůbec avangardním vzhledem exteriéru. V interiéru je zajímavá obdélná hala, ložnice se zabudovaným rizalitem, kam umístil manželskou postel a na boku prostorná lázeň. Po schodech se vešlo k pokojům a slunné střešní terase s lehátky a sprchou. Vanický se odchýlil od svého směru u této vily pravděpodobně ovlivněn i nezdobnými plochami rotundy a kostela, čímž se nám kruh třebovských památek uzavírá. Současně s touto vilou Vanický také navrhl úsporné řadové funkcionalistické domky ve svahu pod Jelenicí. Dnes je bohužel vila zcela opuštěna a chátrá. Po její rekonstrukci by mohla sloužit třeba jako stálá expozice moderního umění regionu.           
 
Karel Kubišta