Městem pro byznys v našem kraji jsou Pardubice.

Česká Třebová je šestá


Vítězné Pardubice si udržují kvalitní podnikatelské prostředí, a v regionu tak obhájily první místo ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys. Druhé skončilo Hlinsko, bronz bere Přelouč. Výzkum, jehož výsledky jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí, zpracovává analytická agentura Datank a hodnotí v něm všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části Hlavního města Prahy.
Pardubická radnice výborně hospodaří
Pardubice jsou jasným vítězem! Obsadily první místo v přístupu veřejné správy a v podnikatelském prostředí jsou celkově druhé nejlepší. Pardubice vynikají zejména velmi vysokým podílem malých a středních firem, vysokým počtem studentů a učňů v odborném vzdělávání a rovněž výbornou dopravní dostupností. V přístupu veřejné správy město bezkonkurenčně boduje ekonomickými údaji. Má nejvyšší podíl výdajů věnovaných na veřejnou dopravu, vysokou likviditu a velmi nízkou dluhovou službu. Město nabízí nejvyšší počet úředních hodin a má velmi kvalitní elektronickou komunikaci.
„Pardubice mají velice dobrou infrastrukturu a mě osobně velmi těší, že jsme se umístili na prvním místě, protože malé a střední podniky jsou velice důležité pro další rozvoj. V dohledné době plánuje město celou řadu velkých investic, jednou z nich je oprava ulice Průmyslová, která vede do zóny, kde sídlí celá řada firem různých velikostí, takže tím také chceme přispět ke zlepšení infrastruktury,“ uvádí náměstek primátora Pardubic Jan Mazuch.

V Hlinsku je hodně podnikatelů, Přelouč se podnikatelsky rozvíjí
Hlinsko má v Pardubickém kraji vůbec nejvyšší podíl podnikatelů a také velmi nízkou dlouhodobou nezaměstnanost. Podnikatele láká na velmi nízké ceny stavebních pozemků. Místní radnice se může pochlubit velmi kvalitními webovými stránkami z pohledu podnikatele. Přelouč v rámci kraje zaznamenává velmi vysoký přírůstek ekonomických subjektů a také výrazný přírůstek obyvatel. V přístupu veřejné správy si ocenění Přelouč zaslouží vůbec nejvyšším podílem kapitálových výdajů a také nejnižším dluhovou službou.
Výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí. Na již tradičních krajských setkáních pro starosty a starostky se odborníci na danou problematiku letos zaměřují například na aktuální legislativu, konkrétní projekty Svazu měst a obcí, na přípravu sčítání lidu, domů a bytů, které proběhne v roce 2021 nebo na efektivní správu obcí.
Srovnávací výzkum Město pro byznys již jedenáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností v České republice. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Pro pracovníky městských úřadů, podnikatele ale i širokou veřejnost je sestavován jedinečný žebříček nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem v ČR. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR.

Metodika hodnocení je založena na vyhodnocení 23 kritérií rozdělených do dvou základních oblastí: 1. oblast "Podnikatelské prostředí" – má 14 kritérií (50 % hodnocení) na 2. oblast označená "Přístup veřejné správy" má 9 kritérií. Hodnotí se 205 měst II. typu v ČR, v každém kraji zvlášť a potom jsou i celkové výsledky. 

V Pardubickém kraji byl vyhlášen žebříček 15 "pověřených měst" v Pardubickém kraji. Soutěž pořádá týdeník Ekonom ve spolupráci se svazem měst a obcí. Hodnocení  je aktualizuje každým rokem.

V loňském hodnocení  pro rok 2018 bylo město Česká Třebová hodnoceno na 7. místě, letos tedy máme ještě o jeden stupeň lepší. V předchozích letech  byla Česká Třebová hodnocena ještě hůře: v roce 2017  na 13. místě, v roce 2015 pak byla v Pardubickém kraji nejhorší - patnáctá. V r. 2013 bylo také 13. místo v r. 2012 byla na 11. místě.  Naopak náš vůbec nejlepší výsledek byl dosažen  v r. 2009  (4. místo) , v rok později byla ještě Česká Třebová na místě pátém. Kritéria pro výzkum "Město pro byznys" se ovšem během let postupně upravovala.  (mm)