Zhodnocení končící hokejové sezóny mládeže v TJ Lokomotiva Česká Třebová
Právě končící sezóna 2018/19 se mi hodnotí velmi dobře. V našem mládežnickém hokejovém oddíle panuje mírný optimismus i příjemná atmosféra. To pak radost a dobrý pocit převáží starosti, které řízení klubu obnáší. A navíc tato sezóna byla zcela jistě úspěšná. Shrnuto výsledkově v krajské úrovni:

Juniorka – 3.místo, Dorost – 4.místo, Starší žáci – 3.místo, Mladší žáci – 2.místo

V letošní končící sezóně jsme měli obsazeny všechny mládežnické kategorie, které se hrají na krajské úrovni. V rámci kraje jsme tak ve všech bodovaných soutěžích patřili k předním týmům. V ostatních kategoriích počínaje přípravkou ročníku 2009 až po nejmenší 2012 se na tabulky ani výsledky nehraje. Navíc se nám daří dlouhodobě díky Školičce bruslení a náborovým akcím k hokeji přivádět další děti.

Junioři si v základní skupině regionální ligy vydobyli druhým místem postup do nadstavbové části, kde se bojovalo o postup do extraligy. Sice v této silné skupině přišla řada proher a vítězná euforie ze základní části trochu opadla, ale tým určitě nasbíral cenné zkušenosti. V této skupině, kterou ovládla Litomyšl, před Pardubickým B týmem, jsme nakonec obsadili 7. místo, které celkově znamená 3. místo v kraji. Tým juniorů tvoří místní odchovanci doplnění hráči z okolí a hráči, kteří nenašli uplatnění ve vyšší soutěži. Před sezónou tak do týmu přibyl Tomáš Dvořák z Olomouce, který tak doplnil brankáře Jana Machatého, který je též z Hanácké metropole. Během sezóny ještě přišlo několik hráčů z Chocně, která tým juniorů byla nucena během soutěže odhlásit. Do týmu juniorů již nahlíží i několik dorostenců, kteří kádr doplňují. A naopak právě Machatý, Dvořák a s nimi ještě Oliver Pirkl nastupují už za týmu mužů HC Kohouti. Celkově náš tým v trojročníkové soutěži patří k těm mladším a zůstane to i v další sezóně, neboť díky ročníkové reorganizaci se žádný posun nebude konat. Z věkové výhody nejvíce vytěžila Litomyšl, která má skvělý ročník 2000 a soutěž opanovala. Je tedy předpoklad, že tomu tak bude i v následujícím ročníku. My věříme, že se nám podaří tým případně ještě vhodně doplnit. Tak abychom v příští sezóně měli širší kádr a nemuseli se obávat případných nemocí či nepřítomností jednotlivých hráčů.

Dorost měl v regionální lize trochu slabší začátek soutěže, když se do týmu zapracovával nově příchozí ročník 2004 a musela se zacelit mezera po hráčích ročníku 2002 a odchodu opor z ročníku 2003 do extraligy (Koutecký, Ruda) V základní části se nám nepodařilo uhrát bohužel ani bod. Proto jsme zamířili do skupiny, kde se hrálo již pouze o umístění. Tuto skupinu jsme však zvládli bravůrně a s přehledem ji vyhráli. Nakonec to znamená 4. místo v kraji za rezervou Pardubic, Lanškrounem a Moravskou Třebovou (tito hráli ve skupině o postup do extraligy). U dorostu máme nyní dostatečně široký hráčský kádr a navíc si dorosteneckou soutěž okusilo již i několik starších žáků. Tým pro příští sezónu zůstane vesměs stejný, a proto věříme, že budeme hrát o čelní pozice i v příští sezóně a předvádět pěkný hokej.

Starší žáci v lize starších žáků B obsadili 3. místo, což je nejlepší umístění, kterého tato kategorie dosáhla. Soutěž vyhrála rezerva Pardubic před Lanškrounem. Zde bych jen chtěl podotknout, že indicie napovídají, že Lanškroun měl v některých utkáních neoprávněné starty hráčů z dorostu(!!!). Jenže ne ve všech, bylo toto nefér jednání odhaleno… Konfrontace se běžně nedělají a nikdo by nečekal, že má někdo toto u dětí zapotřebí. Bohužel opak je pravdou. Kontrola byla učiněna až Hlinskem, kde se neoprávněné starty potvrdily a Lanškrounu byly odebrány 2 body a udělena vyšší finanční pokuta. Bohužel pachuť z proher s Lanškrounem však zůstala…Pro příští sezónu máme za cíl ještě zlepšit herní činnosti a dovednosti a tím se zase posunout v hokejovém umu a hrát stále na předních místech soutěže.

Mladší žáci v lize mladších žáků D skončili na výborném druhém místě za rezervou Pardubic. Kluci mají dostatečně široký a kvalitní kádr. Myslím, že dělají radost jak trenérům tak zejména rodičům. Kluci stále pracují na zdokonalování a určitě nám zde vyrůstá potencionálně silný a šikovný ročník.

Ročníky 2009 – 2013 jsou standardně a dlouhodobě pečlivě vedeny k tomu, aby si postupně osvojili základní dovednosti hokeje a v navazujících kategoriích se zlepšovali a postupně rostli. Největším stavebním prvkem je však získání kladného vztahu ke sportu jako takovému a mentální rozvoj dětí ve sportovním kolektivu a prostředí.

Nejmladší ročníky se nám daří zdatně doplňovat nově příchozími dětmi. V letošním roce se nám podařilo k hokeji přitáhnout 13 dětí i díky školičce bruslení. Tu absolvovalo zhruba 80 dětí ve dvou bězích. Navíc ještě jezdili naši trenéři vypomáhat s výukou bruslení v mateřské škole v Ústí nad Orlicí. 

S rozrůstající se základnou je dalším stěžejním bodem získávání trenérů a asistentů. Zatím se nám i toto daří. Nyní jich v oddíle máme 27 a další se postupně zapracovávají a věříme, že je práce s dětmi v našem oddíle bude bavit. Postupně rozšiřujeme i formu přípravy i mimo ledovou plochu, tak abychom vhodným způsobem rozvíjeli tělesnou zdatnost dětí (bazén, tělocvičny i venkovní prostory).

V rozrůstající se organizaci nesmí zůstávat pozadu ani ekonomická stránka chodu oddílu. Náš rozpočet je vyrovnaný a tvoří jej několik pilířů. Hlavním z nich je podpora města, kde dostáváme z rozpočtu nemalou částku jako příspěvek na pronájem ledové plochy (přesto to kryje náklady na led zhruba jen z 55%). Dále z města putuje standardním dělením příspěvek na činnost a na trenéry. Další významnou položku tvoří hráčské příspěvky, výtěžek z naší činnosti a drobní sponzoři. V neposlední řadě to jsou různé dotační programy z MŠMT a podpora hokejového svazu. Díky němu se nám daří materiálově zabezpečit zhruba 50 nejmladších dětí a hradit mzdové náklady na profesionálního šéftrenéra. Naproti tomu nám nejvíce prostředků odčerpávají zvyšující se náklady na pronájem ledové plochy, doprava k utkáním či náklady na rozhodčí. Největším nedostatkem, který se nám zatím nepodařilo uspokojivě vyřešit, je nedostatečný prostorem šaten a zázemí. Zhruba 150 sportujících dětí není možné do současných prostor vměstnat. I zde se však snad blíží doba vyřešení problému a je v dohledu spolu s vybudováním šaten atletického stadionu. Věřím, že se nám tím podaří posunout hokej o další kus dopředu. Nadšení a zájem jak hráčů, trenérů a lidí kolem hokeje je velké a pro vedení oddílu hodně motivující, ale i zavazující.

Chtěl bych touto cestou všem, kteří se podílí na chodu mládežnického hokejového oddílu, poděkovat za jejich obětavou práci a děkuji i těm, kteří nás podporují.

Stanislav Ruda, předseda mládežnického hokejového oddílu  TJ Lokomotiva Česká Třebová