Ekocentrum Podorlicko: obojživelníci ve svém živlu         

V ekocentru Podorlicko byla v neděli 10. března podvečer otevřena výstava věnovaná obojživelníkům . Výstavu otevřela předsedkyně ZO ČSOP Paed.Dr. Hana Grundová, o hudební produkci se postaral tradičně Petr Zelený, tentokrát sám.  Ve výstavním (a přednáškovém) sále ekocentra jsou vlastně výstavy dvě. Jedna z nich je nevšední reprezentativní putovní výstava velkoplošných fotografií Jany Doležalové a Romana Vlčka, pracovníků Agentury ochrany přírody a krajiny Pardubického kraje, která nás zavede do pro mnohé z nás skrytého života  obojživelníků a to jak na souši (na snímcích Romana Vlčka), tak i pod vodou. To zase na fotografiích Jany Doležalové, která si pro tento účel pořídila speciálně upravený fotoaparát uzpůsobený pro fotografování pod vodou. Výstava představuje obojživelníky v různých vývojových stádiích včetně vajíček a larev a přibližuje zajímavý průběh jejich života. Unikátní snímky vystavené v ekocentru zde budou pouze týden do 17. března, potom se výstava stěhuje do Olomouce a odtud pak dále do Třeboně.
A ta druhá výstava? Zdá se ve srovnání s velkoplošnými snímky skromná a nenápadná.  Reprezentuje však obrovskou práci  českotřebovských ekologů, kteří již od roku 2004 - tedy celých 15 let realizují v oblasti Přívratských rybníků záchranný sběr obojživelníků a každý rok přenesou do zdejších rybníků 7 - 8 tisíc exemplářů  několika druhů žab a čolků, mezi nimi i přísně chráněné druhy. Je březen a tak další ročník záchranné akce je přede dveřmi. O historii a významu záchranného sběru obojživelníků pak promluvil Vít Bednář, který jej měl řadu let na starosti a zavedl také přesné sledování výskytu a jeho závislost na vlhkosti a teplotě. Záchrannému sběru obojživelníků se věnuje i webová stránka ZO ČSOP Podorlicko.
Letos bude u Přívratu akce probíhat poněkud jinak. Pardubický kraj v loňském roce realizoval s pomocí dotace z EU instalaci pevných zábran na cca 500 metrů dlouhém úseku kolem silnice - zkratky  mezi Řetovou a Zacharovcem. zde již je vše zařízeno tak, aby obojživelníci a nakonec i další  fauna našla cestu připravenými propustky pod silnicí.  Na akci budou tedy dobrovolníci potřeba stejně jako v předchozích letech, ale budou mít práci přece jen o něco snazší. Budou sice opět vyrážet na záchranný sběr každý den, ale budou s prací dříve hotovi. Po letošní sezóně bude možné vyhodnotit, jak byly nově instalované zábrany účinné. Jejich význam spočívá i v tom, že chrání obojživelníky také při zpětném přesunu z rybníků zpět do lesů. Tento přesun již neprobíhá v jasně vymezené etapě, probíhá později během jara a zpravidla v noci, kdy je dopravní frekvence minimální.
Nové trvalé zábrany u Přívratu nejsou unikátním řešením, používají se jako zábrany pro migraci také v jiných lokalitách a to v daleko větších délkách, např. u frekventovaných silnic mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Vzhledem k tomu, že jsou od silnic dále vzdáleny, tak si jich nevšimneme. U Přívratu jsou instalovány v těsné blízkosti úzké silnice vlastně v příkopech a jsou tedy patrnější. Byly instalovány loni a bohužel již  na přelomu listopadu a prosince doplatily na nepozornost jednoho řidiče osobního vozu a bude je třeba opravit.  Cílem ekologů je rozšířit  tyto pevné zábrany i na další úseky. zejména jde o úsek Malý Přívrat - Řetová, kde by instalace byla nejjednodušší. (mm)