Pohřební služba  a krematorium přechází od dubna pod městskou společnost Eko Bi

Od 1. dubna 2019 převezme správu objektu  obřadní síně a městského krematoria město Česká Třebová, novým provozovatelem bude městská společnost Eko Bi, která zde po krátkém čase zajistí jak pohřební službu, tak  i provoz městského krematoria. Vlastní fyzické předání objektu  je plánováno na 29. března.

Nyní nastává přechodné období, ve kterém se občané, kteří potřebují pohřební službu využít, musí obracet na  pohřební služby v okolí. Zde jsou největší zkušeností s pohřební službou p. Libora Souška v Ústí nad Orlicí, v dosahu je jistě také pohřební služba Litomyšl. Během přechodného období bude třeba nově upravit a vybavit obřadní síň tak aby po znovuzahájení činnosti  byla opět důstojným místem pro rozloučení se zesnulými, také kancelář Pohřební služby, místnosti pro pozůstalé. Těžko odhadovat, kdy bude vše připraveno tak, abychom zde opět měli vše připraveno, jak má být. Odhadem lze uvažovat tak, že měsíc duben na to asi stačit nemusí. Po tuto dobu bude tedy nutné konat rozloučení se zesnulými jinde, např. v obřadní síni v Ústí n.O.

Pohřební služba Česká Třebová zahájí činnost během dubna. Informační skříňky přebírá město do svého majetku a již od začátku měsíce dubna zde bude možné vyvěšovat úmrtní oznámení a také vzpomínky na dříve zesnulé občany. Vyvěšení parte a vzpomínek zajistí  Ing. Veronika Cinková, která bude mít prozatím svoji kancelář v sídle společnosti Eko Bi na Semanínské ulici 2050.  Kontakt je možný telefonicky v pracovní době na čísle 739 613 129. Organizaci pohřbů a odvoz zemřelých  bude zatím zajišťovat Pohřební služba v Ústí n.O. nebo např. v Litomyšli, spaly jsou po přechodnou dobu zajištěny v krematoriu v Pardubicích. Stálá služba v Ústí je na telefonu 465 523 165.

Provoz pohřební služby a krematoria je licencovaná činnost, získání licence není zcela jednoduché. Proto bude mít na začátku své činnosti českotřebovská pohřební služba svého garanta s licencí a to Pohřební službu Libor Soušek Ústí nad Orlicí.  Zřízení pohřební služby je rozšířením činnosti městské společnosti Ekobi, bude třeba upravit zakládací listinu, přidat další  činnosti. To bude projednáno na dubnovém jednání zastupitelstva města a předtím na valné hromadě Eko Bi, s.r.o. Po úpravě prostor bude pro občany zřízena kancelář pohřební služby přímo v objektu krematoria, kde bude také správa městských hřbitovů, vše na jednom místě. Pohřební služba Česká Třebová zřídí od 1. dubna non stop kontaktní  telefonní linku, její číslo bude velmi brzo zveřejněno. Na tomto čísle již bude možné zajistit např. odvoz zemřelých i mimo pracovní dobu. Ekobi také odkupuje od současného provozovatele pro převozy zemřelých potřebné vozidlo.

Předání objektu a technického zařízení bude provedeno ve spolupráci s odbornou firmou TABO Olomouc. Její pracovníci provedou revizi spalovacího zařízení, připraví posudek pro další možný provoz, případně i rozpočet nákladů na opravy či rekonstrukci.  Předpokládá se, že by stávající zařízení mohlo dále po dokončení úprav v budově dále sloužit a tak přechodné období, při kterém bude nutné převážet těla ke spalování do Pardubic, by nemuselo být dlouhé. V této době se převoz do Pardubic jistě projeví v ceně spalu. Někteří pracovníci stávajícího provozovatele budou v krematoriu dále pracovat; to právě umožní nastartování provozu krematoria bez zbytečného prodlení. Provoz krematoria bude omezený, maximálně na dva dny v týdnu, počítá se se zajištěním této služby jen pro nejbližší region.

Informace podal jednatel společnosti Ekobi Zdeněk Řehák.