Česká Třebová má nové Centrum informačních

technologií a elektroniky.

V České Třebové dne 19. března  slavnostně otevřeli nové Centrum informačních technologií a elektroniky. Pro zdejší Vyšší odbornou školu a Střední školu technickou (VDA) ho vybudovala ČD - Telematika. Centrum vzniklo celkovou rekonstrukcí prostoru starých kovářských dílen, který byl také kompletně vybaven novými technologiemi. Slavnostního otevření se zúčastnil také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, radní pro oblast školství Bohumil Bernášek (dříve na lanškrounské pobočce této školy studoval), zastupitelé města, zástupci spolupracujících firem, studenti i veřejnost. Původní špinavé a nevyužité prostory dílen se během sedmi měsíců (od konce srpna 2018) přeměnily na moderní vybavené prostory umožňující  rozvíjet moderní obory, rozšíří možnosti studia na škole i poptávku po jejích absolventech. Investici do nového centra v hodnotě převyšující 6 milionů korun financoval Pardubický kraj a také přímo VOŠ SŠ technická ze svého investičního rozpočtu, tato pro školu tak významná akce se tedy obešla bez jakékoliv dotace.
„Ke zdejší škole máme jako společnost výjimečný vztah, neboť množství našich kolegů vzešlo právě ze zdejších lavic,“ zdůrazňuje David Wolski, předseda představenstva ČD - Telematiky. „Věřím, že se nám díky partnerství s VDA podaří zaujmout ještě více jejích absolventů natolik, aby rozšířili naše řady,“ dodává Wolski. „Akce navíc perfektně zapadá do naší strategie zaměřovat svou pozornost a aktivity stále více i na nabídku pracovních příležitostí studentům středních a vysokých škol,“ uzavírá.
„Jako vzdělávací instituce pečlivě vnímáme vývoj pracovního trhu a v nabídce našich studijních oborů musíme reflektovat nejen zájmy studentů, ale i poptávku firem po moderních profilech absolventů,“ uvádí ředitel VDA Jan Kovář s tím, že právě otevřené nové centrum je toho dobrým příkladem. „Jsem přesvědčen, že strategické partnerství s významnými soukromými firmami, které jsou schopny rozvíjet moderní obory a dlouhodobě uplatňovat absolventy, přispěje nejen k ještě vyšší kvalitě, ale také atraktivitě studia na naší škole,“ dodává Kovář.
Rekonstrukci prostoru starých kovářských dílen a jejich přeměnu na moderní Centrum informačních technologií a Elektroniky provedla ČD - Telematika na základě vítězství ve výběrovém řízení v loňském roce. Vítězná společnost byla dodavatelem stavby a odborným garantem, dodala a realizovala novou strukturovanou kabeláž kategorie 6, optické rozvody single mode a multimode. Celá investiční akce mohla proběhnout díky podpoře Pardubického kraje.
Centrum je vybaveno učebnou pro praktickou výuku počítačových sítí s kapacitou 22 míst, disponuje moderním zázemím včetně produkční i cvičné silové a datové infrastruktury, technologiemi pro VoIP, bezdrátovou síť WiFi či pro přenos dat prostřednictvím optických vláken, lokální bezdrátovou síť WLAN a síťovými prvky CISCO. Součástí centra je i unikátní simulátor řízení lokomotivy, laboratoř pro výuku hardwaru a robotiky a prostor pro skupinové konzultace s připojením k datové síti o kapacitě 33 míst.
Díky novému centru otevírá VDA nový studijní obor Elektrotechnika – Internet věcí. Centrum také umožní ještě více rozšiřovat i volnočasové aktivity studentů zaměřené například na robotiku včetně prvků internetu věcí (Internet of Things – IoT). V příslušných kroužcích mají zájemci možnost řešit technické problémy současné robotiky a automatizace za využití moderních stavebnic Lego Mindstorms Education EV3 či Fischertechnik.
ČD - Telematika a.s. je významným poskytovatelem velkoobchodních internetových, datových a hlasových služeb a dodavatelem služeb v oblasti správy, údržby i výstavby optických infrastruktur. Portfolio svých činností doplňuje službami s přidanou hodnotou zahrnujícími servis kontaktního centra, systémovou integraci, diagnostiku a analýzu dat nebo kybernetickou bezpečnost. Dalším dynamicky se rozvíjejícím segmentem poskytovaných služeb je oblast Internetu věcí, kde realizuje řešení například chytrého parkování.
Po slavnostním uvedení nových prostor využili přítomní všech nabízených možností prezentace na řadě stanovišť v nových učebnách především z oblasti robotiky na unikátním simulátoru vyzkoušeli jízdu na elektrické lokomotivě, seznámili se výukou na cvičné síti. Díky stále dokonalejšímu sepětí s železničními dopravci lze předpokládat další intenzifikaci  spolupráce. Již za měsíc, ve dnech 26. a 27. dubna bude v železniční stanici i zde ve škole odstartována velká regionální akce "Budoucnost je na železnici". Ukazuje,. že VOŠ a SŠ technická Česká Třebová se stále více přibližuje ke svému původnímu zaměření, tedy k železnici. A chce ukázat, že to je obor budoucnosti. Příští rok 2020 si připomene již 75 let existence.
 
  19. 3. 2019 VOŠ SŠT