Valná hromada Vodárenské společnosti odvolala jednatele

V pátek dne 15. března 2019 odpoledne se na českotřebovské radnici konala valná hromada Vodárenské společnosti, která jednala o dalším působení společnosti a o obsazení pozice jednatele společnosti. Oficiální zpráva o jednání valné hromady nebyla vydána, ani žádné usnesení.  Jistě i proto, že jednání valné hromady bylo přerušeno a bude pokračovat v novém termínu v závěru měsíce března. Vysoká návštěvnost webu Českotřebovského deníku během uplynulého víkendu dává tušit, že veřejnost má zájem o informace z jednání této valné hromady a čeká na ně. Protože nechci uvádět neověřené  a neoficiální informace, čekal jsem až na oficiální zprávu, která se objevila až dnes v pondělí 18. března dopoledne na webu města a kterou jsem také převzal na web Českotřebovského zpravodaje. Na pozici jednatele Vodárenské společnosti bylo vyhlášeno výběrové řízení. To současně znamená, že dosavadního jednatele valná hromada po hlasování odvolala. Přerušení valné hromady je způsobeno tím, že ve stanovách společnosti není  řešena možnost fungování společnosti bez obsazené pozice jednatele.

K odvolání jednatele Vodárenské společnosti  zaslala svoje vyjádření starostka města Mgr. Magdaléna Peterková:

V pátek 15. 3. 2019 se konalo mimořádné jednání valné hromady městské společnosti Vodárenská, na kterém byl odvolán jednatel společnosti pan Jaroslav Zedník. Celou situaci jsme řešili se vší vážností i úctou k tomu, že se jedná o člověka, který se v minulých letech významně zasloužil o rozvoj našeho města.

Osobně mě však mrzí, že jsme za celou dobu a stejně tak i na pátečním jednání od pana Zedníka nedostali žádné reálné informace. I když musel o celém problému vědět již při jmenování do čela Vodárenské společnosti, nepovažoval za potřebné nás o tom zpravit. Ani další vyjádření bohužel neodpovídala realitě - exekuce i přes všechna ujištění stále trvá a je spojena s člověkem, pro kterého se pan Zedník snažil na zastupitelstvu v loňském roce zajistit odkup krytu v Javorce.

Vyjádření pana Zedníka s odkazem na jeden novinový článek k vyjasnění celé záležitosti opravdu nepomohlo, proto jsme na valné hromadě neměli jinou možnost než udělat v čele Vodárenské společnosti změnu.  Magdaléna Peterková

Pokračování jednání valné hromady Vodárenské společnosti bude možné po vyhodnocení zadaného výběrového řízení na pozici jednatele společnosti. Nějaké termíny existují, ale nevím, zda musí být splněny. Současně si můžeme připomenout usnesení Zastupitelstva města č. 186 a 187 ze dne 17. prosince 2018, kde doporučení odvolání a jmenování jednatele Vodárenské společnosti  Česká Třebová pro valnou hromadu bylo získáno usnesením zastupitelstva města. Bylo to ovšem v souvislosti s tím, že zastupitelstvo současně měnilo zakládací listinu Vodárenské společnosti. Protože ve jmění Vodárenské společnosti mají mimo města Česká Třebová  ještě malý podíl obce Přívrat a Němčice, tak valnou hromadu Vodárenské společnosti netvoří  jako u Eko Bi a Tezy jen rada města, ale tři společníci:  starostka města Magdaléna Peterková, starosta Obce Přívrat Ing. Jan Stránský a starosta obce Němčice Ing. Josef Racek. Starostka má při jednání rozhodující většinu danou ekonomickým podílem města ve jmění společnosti a řídí se výsledkem jednání (hlasování) rady města. (mm)