ZŠ Na rovině přinesla do žluťáku jaro                                 
V pátek 29.3. dopoledne  navštívili žáci soukromé ZŠ Na rovině se svými učitelkami Slávkou Petrovou a Pavlínou Provazníkovou obyvatele Domu s pečovatelskou službou se svým jarním programem recitací písní i tanečků. Komponované pásmo rozhodně rozjasnilo tváře přítomných obyvatelek pečovatelského domu, bylo to milé skutečně jarní vystoupení, navíc s doneseným zákuskem, tak jak bylo cílem projektu. Dokonce měly dvě alternativní varianty, svůj program přednést v jídelně DPS nebo  venku v parčíku za budovou. Nakonec byla zvolena interiérová pokojnější varianta, pro venkovní posezení to ještě nebylo.  Díky projektu "laskavý zákusek" a majitelce kavárny v Hylvátském pivovaru, paní Karolíně Kapounové, mohli  žáci a žákyně ZŠ Na rovině přinést  svým posluchačům nejen trochu poezie, ale pro větší radost z jarního programu také ale  skutečně vynikající sladké pokušení. Akce byla dalším důkazem obrovské aktivity této malé školy v rámci našeho města a regionu. (mm)