Větrná smršť kácela stromy na serpentině                          
Větrná smršť nadělala škody i jinde naší republice, nevynechala ani okolí našeho města. Místo, ve kterém se síly větru znásobí je v oblasti serpentiny jasně vymezeno, větrná smršť zde způsobila školy opakovaně.  Mělce kořenící stromy  jsou  nyní v předjaří ukotveny no méně pevného podloží. Můžeme mluvit o štěstí, že se nikomu nic nestalo, serpentiny se staly díky spadlým stromům neprůjezdné, objet se místo dalo jen mezi zahrádkami přes "Saharu". Městská policie ve spolupráci s Ekobi  zajistila  včasné odstranění překážky a označení tohoto místa. Fotografie nedělního rána ukazují, že škody vznikly na komunikaci i na okolních pozemcích.