Hrozí dětem digitální demence?                                           
Téma z roku 2015
Tento rok (2015) vyhlásil tehdejší ministr školství jako rok technického vzdělávání pro základní školy. Odborníci a učitelé z projektu MATES ovšem míří i na mladší děti. Technické obory a řemesla se snaží rozvíjet již u dětí ve školkovém věku, vznikl projekt "Technické mateřské školky"  V čem spočívá?
Projekt Technické mateřské školky se snaží vzdělávat učitelky, které pak mohou s dětmi zábavnou formou rozvíjet užitečné znalosti a dovednosti. Projekty jsou zaměřeny na témata jako stavebnictví, biotechnologie, chemie a další. Jejich důležitou součástí je pak vytváření výkresu, výroba modelu, jeho odzkoušení a vyřešení technických otázek a nakonec předvedení.
„Projektem řešíme nezájem žáků o studium technických oborů. Ve většině případů se s technickými obory setkávají až v 7. třídě, kdy se začíná vyučovat fyzika. Přitom je již v praxi ověřeno, že technika se může vhodným způsobem přiblížit dětem již v době jejich docházky do MŠ.
CO DĚLAT S KLADIVEM
Ideou Technických mateřských škol je nabídnout dětem už v raném dětství možnost osahat si všemožné nářadí, vyzkoušet si různé výrobní techniky, postupy i práci s materiálem. Děti v 21 zapojených školkách si takto vyrábějí hudební nástroje, modely mostů, ptačí budky nebo třeba vlastní jogurt a bylinkové máslo. V jedné ze zapojených školek si například během projektu upravily zahradu a pak v ní pěstovaly dýně.
„Děti tak zažívají radost z tvoření i z hotového díla. Cílem projektu je probudit v dětech zájem o techniku co nejdříve a pomoci jim odhalit třeba dosud netušený talent, což se jim může hodit v pozdějším věku, jelikož technicky vzdělaní lidé v dnešní průmyslové, internetové a obecně znalostní ekonomice najdou uplatnění vždy,“ vysvětluje Petra Vachová.
Digitální demence?
Na nedávné konferenci technických mateřských škol vystoupil i Miloš Filip, ředitel společnosti Prefa kompozity, podle kterého je třeba u dětí rozvíjet technické myšlení, představivost a manuální zručnost. Hovořil doslova o tom, že je rodiče musí ochránit před digitální demencí, což jsou silná slova, kterým by mnozí psychologové oponovali, zatímco jiní by zřejmě souhlasili.
Každopádně přicházejí od člověka, který bude stejně hodnotit i uchazeče o práci. „Budoucí prosperita země závisí na tom, jaké povolání vyberou dětem jejich rodiče,“ je dokonce přesvědčen Filip.
Obeznámení s běžnými kutilskými nástroji a jejich obsluhou se hodí dívkám i chlapcům bez ohledu na to, jestli se v budoucnu stanou IT pracovníky, stavaři, nebo zůstanou s dětmi v domácnosti. Přestože jsme stále více obklopeni digitálními přístroji a virtuální realitou, vždycky se hodí, pokud si sami umíme zatlouct hřebík nebo připevnit poličku.
PŘÍNOSY KUTĚNÍ
„U dětí se rozvíjí představivost, exaktní myšlení, pečlivost, ale také fyzické dovednosti, zejména jemná i hrubá motorika. Pokud není vaše dítě ještě ve školce, nebo tento ani podobný program nemáte k dispozici, můžete zapojit do společného tvoření i celou rodinu. Výukové moduly, přehršel rad, tipů a triků a také e-learningový kurz najdete na stránkách projektu MATES. Spoustu návodů na tvoření s dětmi nebo zábavné fyzikální pokusy najdete na stránce Alík.cz. Méně zruční, kteří přejí svým dětem šikovnější budoucnost, se mohou poohlédnout po kurzech s názvy jako Kutílek, Dílnička aj. v rodinných centrech v okolí.
 
VÍCE NA www.irer.cz 

Všechny zveřejněné programy jsou ovšem z let 2014 - 2015, od té doby se dále nepokročilo?
 
Proč téma otevírám?

Je to aktuální zvláště pro Českou Třebovou, kde je technicky vzdělaných lidí skutečně velký nedostatek. A nejen zde.  Technicky vzdělaný člověk najde dobře placenou práci všude. Technické vzdělání, vztah z technice, k technické práci a dopravním prostředkům začíná již v útlém mládí. Byl jsem osloven z více stran s námětem  rozšířit nějaký technický program také do českotřebovských mateřských škol a základních škol, Domu dětí a mládeže, vytvořit k tomu podmínky, hledat pro to podporu. Někde se musí začít, rozpracované programy a pomůcky existují. Zkušenosti v této oblasti však nejsou. Je to o odvaze zavádět nové věci. Ale ve městě, kde mohou každému s technickým vzděláním "utrhnout ruce"  to stojí za zamyšlení. Jde o to co můžeme více udělat proto, abychom měli také šikovné děti se vztahem k technice, elektrotechnice, k železnici. Tomu mohou napomoci technická zaměření stávajících škol a  ukazuje se, že je pro tuto oblast také vypracována metodika zaměřená dokonce na mateřské školy.   
Skutečností je totiž tristní počet uchazečů o studium na technicky zaměřených školách se rok od roku zmenšuje, ačkoliv potřeba se naopak zvyšuje. Nůžky se rozevírají. Nároky jsou velké a ne každý má pro to předpoklad a také zájem. Hodně se v této věcí dělá motivační  akce zajišťují jak střední školy, tak Úřad práce ve spolupráci s výrobními podniky. Nepomáhají ani vypisovaná stipendia. Velký nedostatek zájemců o technické studium mají technicky zaměřené vysoké školy.  Nakonec i  ústup Dopravní fakulty z České Třebové do Pardubic byl z části také způsoben zmenšováním počtu zde působících studentů. A ti co studovat přichází, mají mnohdy elementární technické neznalosti, těžko na škole bojují a pak to třeba i vzdávají. Techniky vzdělaných lidí bude třeba pro další dobu spousta na všech úrovních. Jak ty vyučené nástrojáře, zámečníky, mechaniky, elektrikáře, tak střední technické kádry tak vysokoškolsky vzdělané inženýry.  (mm)
 
Příloha: Projekt z roku 2014

Technické mateřské školy

Název projektu pro pedagogy: Technické mateřské školy (MATES).

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0152, OP VK
Realizátor projektu: Jihočeská agentura pro rozvoj inovačního podnikání, o.p.s.
Partneři projektu: 
Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s., Societas Rudolphina, o.s., Česká manažerská asociace.

Cílem projektu je účinně podpořit profesní rozvoj pedagogů mateřských škol a vytvořit síť mateřských škol nabízejících ve svém školním vzdělávacím programu polytechnické vzdělávání, které vede nejenom ke kreativitě a k získání lepšího vztahu k rukodělné práci, ale také k zájmu o techniku kolem nás a v neposlední řadě učí děti dokončovat započatou práci. Máme za to, že orientace školek na tuto oblast vytváří do  budoucna i zajímavou konkurenční výhodu samotných mateřských škol, neboť je jisté, že současný populační boom bude ovlivňovat veliký zájem o mateřské školy již pouze několik let.

Výukový program Technické mateřské školy je složen z 5 vzdělávacích bloků a Soft Skills.

Vzdělávací bloky (40 hodin přímé výuky)

§  Strojní oblast (dopravní prostředky)

§  Stavební oblast

§  Chemie

§  Biotechnologie

§  Hudební oblast

Soft Skills (40 hodin přímé výuky, 40 hodin E-learning)

§  Osobnostní kompetence

§  Sociální kompetence

§  Morální kompetence

§  Osobnostně sociální kompetence aplikované na specifické role učitelů mateřských škol

Jednou z klíčových aktivit projektu je také gamefikace.  Více na webových stránkách projektu www.technicke-ms.cz.