Českotřebovský deník 102/2019 (13.4.)
Díky parkování nelze Sadovou ulici ani zamést 

Sadová ulice se stala vlastně parkovištěm, i když patří mezi nejfrekventovanější ulice města a nemá pro parkování vozidel dostatečnou šířku.  V pracovní dny je zde 15 - 20 zaparkovaných osobních auto, někdy i na úseku se žlutou čárou. Není divu, že tudy nechtějí řidiči linkových autobusů jezdit. A projede jich zde denně několik desítek. Současná situace je neúnosná a je plně v rukou odboru dopravy MěÚ.  Když upozorním na to, že by zde auta parkovat dle příslušného zákona neměla a jejich majitelé dostávají "povolení k porušení zákona" dostanu odpověď, že někde se parkovat prostě musí a jde o místní komunikaci.  Jenže současná situace je nebezpečná, neumožňuje bezpečné projetí a nyní na jaře ani vyčištění vozovky od zimního štěrku a nečistot.  Alespoň polovina vozidel ze Sadové by mohla klidně parkovat v ulici Na Strouze, která je naopak zcela prázdná, i když je stejně široká (možná dokonce i o několik centimetrů širší) a žádné autobusy zde nejezdí. Nedávno v r. 2017 se v ulici na Strouze dělala rekonstrukce chodníku a osvětlení. Již v předstihu jsem požadoval úpravu projektu tak, aby vznikl záliv pro parkování 10 osobních automobilů. Zbytečně, výmluv bylo spousta. Právě takovým způsobem však můžeme najít potřebná parkovací místa, kterých je zapotřebí více a více.  Myslíte že se podaří prosadit změnu a Sadovou ulicí bud možné bezpečně projet? Jako příklad udávám ulici Čs. armády v Ustí (místní komunikaci k nemocnici) nebo ulici Tvardkovu, kde přece také nesmí v jízdní dráze nikdo parkovat....
Stav z 13. 4: Vlevo nezametený úsek velký ulice Sadové často obsazený auty a vpravo zcela prázdná přilehlá ulice Na strouze

Opravená vodní kaskáda na terminálu

Mráz udělal svoje  oprava byla nevyhnutelná. Původní stav z 3. 4. je na levém snímku, na pravém pak snímek pořízený po opravě provedené v tomto týdnu. Ještě trochu opravit dláždění a bude vše jako nové. Přestanou mrazy a zase zde poteče umělý potok....

Lokomotiva Česká Třebová je  nejlepším českým kuželkářským týmem!

Je co oslavovat, soutěžní rok dopadl nad očekávání. Jsme nejlepším českým týmem! Ročník byl zahájen velkolepým zápasem, ve kterém Lokomotiva hostila Železárny Podbrezová. Prohrála 6 : 2, ale podařil se zázrak - Jan Bína porazil rekordmana Vilmoše Zavarka  693 : 674 a to se pak už nikomu v celém průběhu letošního ročníku nepodařilo. Byl to příslib dobrých výsledků.
Lokomotiva také nastoupila do letošního ročníku posílena a dokázala spoustu vynikajících výsledků. Svědčí o tom nakonec i závěrečná tabulky, ve které má Lokomotiva po Železárnách Podbrezová druhý nejlepší průměrný výsledek 3599 bodů.  V posledním zápase se nám ovšem moc nedařilo, velmi kvalitní výkony podali obě opory týmu Petr Dobeš (643b) a Jan Bína (683 bodů), hosté byli vyrovnanější, dosáhli čtyři šestistovky, i když museli po 16 hodu pro zranění vystřídat Pavla Honsu Romanem Pytlíkem  Společně dosáhli 616 bodů, to bývá při střídání málokdy. Spolu s kuželkáři přijela do České Třebové také početná skupiny fandů, kteří se také po každém úspěchu dokázali ozvat. A zvláště v 1. polovině utkání pro to měli  více příležitostí než Třebováci.   Rokycany vyhráli, ale Lokomotivu nepředhonili, zůstali těsně za námi a získali "bramborové medaile". VÍCE ZDE
 
Stát se nesmí chovat k České poště macešsky

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal se zástupci krajské regionální rady Českomoravské konfederace odborových svazů. S krajskými odboráři hejtman řešil především stávající situaci České pošty, kde působí v pozici člena dozorčí rady, ale také záležitosti spojené se středním školstvím, zdravotnictvím či financováním sociálních služeb.
„Situace České pošty není dlouhodobě snadná. Nejen že odměňování zaměstnanců neodpovídá jejich práci a mzdám, ale také dochází k časté obměně pracovníků, což samozřejmě znesnadňuje samotný provoz. I proto, že jsem měl od starostů měst a obcí informace, že se velmi složitě dostávají k jednáním s Českou poštou a nemají takové slovo, tak jsem chtěl pomoci, a proto jsem usiloval o pozici člena dozorčí rady, což samozřejmě otevírá možnosti pro jednání. I díky tomu jsme v minulosti řešili například situaci v Ústí nad Orlicí nebo Vysokém Mýtě a starostové se na mne v rámci výjezdů po regionu obrací i nadále,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který také nastínil další postup při řešení situace. „Stát by se měl k řešení krize České pošty postavit čelem, protože vnímám oprávněné požadavky zaměstnanců na nárůst mezd. Tento nárůst však není možný, pokud stát nezajistí navýšené úhrady za takzvanou univerzální službu, v rámci které si objednává například doručování na každou adresu, zajišťování poboček či provoz poštovních schránek. Náklady na poskytování těchto služeb každý rok překračují dvě miliardy korun,“ řekl hejtman Netolický, který se zástupci krajských odborů řešil také různá témata spojená se školstvím, zdravotnictvím, kulturou, sociálními službami či pardubickým letištěm.
Odboráři poděkovali hejtmanovi mimo jiné za možnost nominace svých členů do konkurzních komisí v rámci výběrových řízení na ředitele středních škol v regionu nebo za účast jednotlivých členů na jednáních výborů krajského zastupitelstva.
Českomoravská konfederace odborových svazů je největší odborovou centrálou v České republice. Jedná se o dobrovolné, otevřené a nezávislé sdružení 30 odborových svazů, jehož posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. ČMKOS je rovněž členem Evropské odborové konfederace, Mezinárodní odborové konfederace a Odborového poradního výboru při OECD.
  
Frankoscény se usadily v Pardubicích

Mezinárodní festival středoškolského frankofonního divadla Frankoscény, dříve známý jako Festivadlo, se už podruhé ve své 21leté historii koná v Pardubicích. Po celý víkend se mladí herci z Čech, Slovenska, Maďarska a Rumunska, kteří nacvičili divadelní hry ve francouzštině, usadí na Malé scéně Východočeského divadla. Festival se koná za podpory regionu Centre-Val de Loire, Pardubického kraje a Ministerstva mládeže a tělovýchovy. Organizuje ho profesionální divadelní společnost Théâtre de l´Imprévu pod vedením Érica Cénata.
„Festival Frankoscény je zářným příkladem mezinárodní spolupráce dvou spřátelených regionů – našeho Pardubického kraje a francouzského regionu Centre – Val de Loir. Sám jsem v roce 2003 stál u zrodu této partnerské spolupráce a velice mě těší, že naše partnerství pokračuje i po šestnácti letech a spojuje další, zejména mladé občany. Festival ukazuje, v čem může být evropská spolupráce silná a na čem můžeme stavět,“ řekl na úvod 1. náměstek hejtmana Roman Línek, pod jehož záštitou se festival koná.
S myšlenkou festivalu francouzského divadla před lety přišel Eric Cénat z divadla Théâtre de l´Imprevu: „ Díky festivalu jezdím od roku 2007 velmi často pracovat do České republiky a po celou tu dobu se snažím zviditelňovat francouzskou kulturu a umění. Spolupracuji s různými školami, z vašeho kraje to byly například gymnázia z Pardubic, Chrudimi a Svitav. Pro studenty, kteří nejsou rodilými mluvčími, je nastudování inscenace ve francouzštině novou cestou k osvojení jazyka. Je to hra, zábava a příjemný způsob vzdělávání.“
Letos se festivalu zúčastní na 130 mladých lidí z různých škol a jedno profesionální divadlo. Velkou oporou je festivalu francouzská aliance v Pardubicích, která našemu regionu přibližuje francouzskou kulturu a studentům dává možnost zdokonalit se v tomto krásném a světově rozšířeném jazyce.
 


Inspirace z USA, kde je dobrovolnictví samozřejmou součástí života

Pardubický kraj je díky iniciativě radního pro sociální péči a neziskový sektor Pavla Šotoly velmi aktivní v oblasti podpory sociálního podnikání. Díky českému velvyslanci v USA Hynku Kmoníčkovi dostali nedávno zástupci kraje možnost nahlédnout do několika sociálních podniků v zemi, kde mají s tímto tématem velké zkušenosti.
„Setkali jsme se s představiteli více než deseti organizací v New Orleans a v hlavním městě Washingtonu. Právě  New Orleans má mnoho zkušeností s rekonstrukcí ekonomického rozvoje a komunitního života po devastujícím zásahu hurikánu Katrina v roce 2005,“ shrnul program návštěvy Pavel Šotola. „Zaměřili jsme se na získávání zkušeností jak ze sociálního podnikání, tak i ze zakládání startupů, zaměstnávání znevýhodněných občanů a také na dobrovolnickou práci,“ dodal radní.
Situace v USA a v Česku se výrazně liší, například tím, že podpora startupů, investic a tvorby pracovních míst je v USA samozřejmostí. „Absolventi vysokých škol běžně zakládají startup s ambicí změnit svět či založit různé neziskové organizace. Podpora startupů a neziskových organizací je ale z 60 až 80 procent ze soukromých zdrojů, tato spolupráce se soukromým sektorem je zde mnohem silnější než u nás,“ konstatoval ředitel regionální kanceláře CzechInvestu v Pardubickém kraji Tomáš Vlasák a pokračoval: „Na druhou stranu ale při veřejných zakázkách jsou sociální podniky v USA často zvýhodňovány.“
Na zcela jiné úrovni je v USA dobrovolnická práce, která je běžnou a předpokládanou součástí života a všichni jsou také vedeni k tomu, aby vraceli obdrženou pomoc ve formě mentoringu a podpory dalším potřebným.
„V New Orleans patřila k zajímavým příkladům sociálního podnikání organizace Liberty´s Kitchen. Ta ve dvanáctitýdenních kurzech školí a zaučuje mladé motivované lidi od16 do 24 let, kterým byl zamezen přístup ke vzdělání a práci a mohou mít i problémy se zákonem. Devadesát procent absolventů po skončení kurzu s pomocí této organizace a jejích partnerů najde práci, většinou v restauračním byznysu,“ uvedl Pavel Šotola.
Ve Washingtonu byla podnětná například návštěva DC Central Kitchen. Je to první americká komunitní kuchyně, která se zaměřuje na boj proti hladu a chudobě. Nezaměstnané školí v kuchařském odvětví a každý rok připravuje 3 miliony jídel pro bezdomovce, školy a neziskové organizace. Denně v ní pracuje několik desítek dobrovolníků, kteří se zapisují do kalendáře na webu. „Provozují program pro zaměstnatelnost osob na okraji společnosti v restauračním byznysu, na rozdíl od New Orleans se zaměřují na bezdomovce a propuštěné vězně obvykle nad 35 let. Na tuto aktivitu přispívá i město, ale část grantu platí až po 6 a 12 měsících trvání zaměstnání. Každý den zpracují cca 1500 kg potravin, kterým by za krátko skončila trvanlivost, na jídla pro bezdomovce a další potřebné, která rozvážejí do distribučních center,“ popsala vedoucí odboru sociálních věcí Helena Zahálková.
Naše odborníky zaujala i organizace Halcyon, která sdružuje různé skupiny umělců a sociálních podniků a poskytuje jim prostředí, ve kterém mohou spolupracovat, vzdělávat se, experimentovat a rozvíjet své talenty a vize. „Nabízí pětiměsíční inkubátor pro startupy nebo devítiměsíční program pro sociálně zaměřené umělce. Pořádá různé kulaté stoly, diskuze a přednášky, například pro ženy ve vedoucích funkcích. Program je financován zakladateli dvou farmaceutických firem. Do zkráceného dvoutýdenního programu by se v příštím roce mohly přihlásit i české startupy splňující americká kritéria sociálního podniku,“  sdělil Tomáš Vlasák.
„Návštěva organizací v USA určitě přispěje k dalšímu rozvoji tématu sociálního podnikání u nás. Chceme využít naše poznatky jak přímo v práci s místním inkubátorem P-PINK, tak při přípravě vzdělávací akademie pro sociální podniky. Navíc s organizací Halcyon bude dobré zůstat v dlouhodobém kontaktu. A dále budeme sledovat aktivity i ostatních navštívených organizací,“ uzavřel Pavel Šotola.
Mgr. Jaroslava Buriánková