Českotřebovský deník 104/2019 (15.4.)
Druhá tráva, Robert Křesťan a Charlie McCoy

Velká událost
v Národním domě
se blíží

Po téměř 15 letech se v České Třebové uskuteční koncert Druhé trávy a jejich hosta.
Druhá tráva
Sestava skvělých hudebníků hrající spolu již 27 let. O jejich kvalitě svědčí pravidelná každoroční turné po USA, různá ocenění a ceny. Doprovázeli mj. Pavla Bobka, Lenku Dusilovou, Wabiho Daňka, Kateřinu Garcia a další. Na jejich vystoupeních hostují hudební osobnosti jako je Tony Trischka, Andy Owens, Peter Rowen a další. Skupina vydala více jak dvacet nosičů.
Robert Křesťan
Dvorní skladatel a textař Druhé trávy, vyhledávaný překladatel z angličtiny, kytarista, banjista, zpěvák s charakteristickým a nezaměnitelným hlasem.  Tento hudební zážitek bude o to mimořádnější, že jako host vystoupí s DT hudební legenda
CARLIE Mc COY
Zpěvák, multiinstrumentalista, jeden z nejlepších hráčů (ne-li nejlepší) na foukací  harmoniku. S DT spolupracuje cca 15 let. Tento, převážně studiový hráč, nahrával s hudebními velikány jako je např. Bob Dylan, Kriss Kristoferson, Elvis Presley, Johny Cash, Ringo Starr a  další. Za zmínku stojí, že hostoval i na CD sk. „Malina Brothers“, která velmi úspěšně vystoupila v r. 2017 v České Třebové na „ PPP - Pohodovém pátku poprvé“. Jedná se údajně o poslední návštěvu Charlieho McCoye (78) Evropy.
Koncert se uskuteční ve čtvrtek 25. 4.
v České Třebové ve velkém sále
Národního domu v Kozlovské ulici od 19 hodin

Jde o unikátní příležitost, proto byly vstupenky v distribuci  také v okolních městech.
K dnešnímu dni zbývá ještě cca 40 neprodaných vstupenek, máte tedy ještě mimořádnou příležitost. Vstupenky lze zajistit v infocentru v České Třebové v budově Městského muzea v Klácelově ulici nebo také v případě potřeby u pořadatele Zdeňka Neterdy na telefonu 608 376 931
(e-mail net.zdenek@seznam.cz)

KOZLOV U ČESKÉ TŘEBOVÉ SE PO LETECH DOČKAL.
LETOS ZAČNOU OPRAVY SÁLU ZA PŘISPĚNÍ KRAJE

Malá nenápadná vesnička známá hlavně působením akademického malíře Maxmiliána Švabinského je dnes místní částí města Česká Třebová. V obci se nachází kromě turistické chaty Maxe Švabinského s rozhlednou a stejnojmenné chaloupky, kde strávil umělec část svého života, také hospoda "U Sitařů" se společenským sálem, kde je k vidění také malovaná opona z doby, kdy měli kozlovští i svůj ochotnický soubor.
Před několika týdny proběhla oprava výčepu, nyní nás čeká mnohem zásadnější zásah. Stavebnětechnický stav sálu je kritický a v současné době je využívaný spíše výjimečně. Okna nelze otevírat, aby nevypadla skleněná výplň či dokonce okno i s rámem, parkety na podlaze jsou zvlněné, vlhkost prostupuje zdivem poměrně vysoko od země, některé nosné dřevěné pilíře jsou úplně shnilé, což způsobuje úplné vypoulení jedné ze stěn. Proto jsem počátkem roku inicioval opravu vlastníkem, kterým je město Třebová. Na společném pracovním obědě s novým vedením města jsme se koncem ledna dohodli, že město podá žádost do "Programu obnovy venkova", kterým Pardubický kraj přispívá mimo jiné na opravy, rekonstrukce a obnovu chátrajících objektů na venkově. Včera na zastupitelstvu kraje byla schválena dotace ve výši 300 tisíc korun. Další část už je na městě Česká Třebová.
PS: Tímto lze doložit, že není nutné sedět přímo v zastupitelstvu města, aby člověk mohl být prospěšný městu či okolí, kde žije. Je to o iniciativě a každodenním přístupu. Lepší než sedět na schůzích je reálně řešit konkrétní věci. FB MartinNetolický
Foto: Vernisáž velmi úspěšné výstavy Jak bývalo v Kozlově 4. 7. 2017 ve zmíněném sále. O loňských prázdninách se zde zase konala velkolepá výtvarná výstava FIGURAMA 2018-  Opravu si sál samozřejmě zaslouží...
 
Putování za třebovským kohoutem po třiačtyřicáté

KČT Česká Třebová zve všechny čtenáře ČtZ na 43. ročník Putování za Třebovským kohoutem. Start je 18. a 19. května od internátu VOŠ Na Skalce 1692 od 6. do 9.30 hodin a na dětské trasy od 8 do 11 hodin.  V sobotu jsou připraveny trasy pro pěší v délce 15, 20, 35 a 50 km do oblasti Semanínských stezek s cílem u Chaty Maxe Švabinského na Kozlovském kopci do 17. hodin. Bude připravena i 12 km trasa po zajímavých místech v okolí s telefonem a aplikací Mapy.cz.
V neděli vedou trasy pro pěší 15, 25, 35 a 50 km k Třebovským stěnám a do údolí Skuhrovského potoka. Cíl nedělních tras bude u restaurace Nad Hrází v Srnově do 17 hodin.
Po oba dny jsou připraveny dětské trasy Toulavý kočárek 6 – 8 km, v cíli  se  soutěžemi pro děti a cyklotrasy v délce 40 až 100 km.
Podrobnosti můžete sledovat na facebooku:  https://www.facebook.com/ctkohout/

Český červený kříž obdrží od kraje částku přesahující 800 tisíc korun

Největší část, konkrétně 600 tisíc korun je určená na sanaci havarijního stavu objektu oblastního spolku v Ústí nad Orlicí. Zbývající prostředky jsou rozdělené mezi všechny čtyři oblastní spolky ČČK na pořízení, údržbu a opravy věcného vybavení, ale také na podporu projektů bezpříspěvkového dárcovství krve či Světový den první pomoci.
„Podpora oblastního spolku Českého červeného kříže v Ústí nad Orlicí je zcela mimořádná, jelikož sídlo spolku je v havarijním stavu a bez rychlého zásahu by mohlo dojít k vystupňování problémů. Na jednání se zástupci ČČK a města jsme se dohodli na tom, že stejně jako kraj se k celé záležitosti postaví čelem také město, protože oblastní spolek patří mezi velmi aktivní a ve městě kromě obvyklé činnosti zajišťuje například takzvanou Seniordopravu,“ řekl hejtman Martin Netolický. „Tento příspěvek je zcela mimořádný a vychází z aktuální potřeby oblastního spolku. Proto jsem rád, že jak na úrovni rady, tak zastupitelstva panovala jednoznačná shoda na tom, že tyto prostředky z krajského rozpočtu uvolníme,“ sdělil hejtman.
Dalšími finančními prostředky podporuje kraj všechny čtyři oblastní spolky Českého červeného kříže. „Spolky v Pardubicích, Chrudimi a Svitavách získají 55 tisíc korun, přičemž 25 tisíc je určeno na projekty spojené s bezpříspěvkovým dárcovstvím krve a 30 tisíc na pořízení, údržbu a opravy věcného vybavení. Oblastní spolek v Ústí nad Orlicí navíc k částce 55 tisíc korun obdrží 15 tisíc korun na prezentaci Světového dne první pomoci, což je série akcí v různých městech okresu,“ řekl radní Ladislav Valtr. K tomu navíc Pardubický kraj pomáhá s organizací předávání Zlatých křížů II. stupně za 120 odběrů krve. „Osobně považuji dobrovolné dárcovství za velmi důležité, protože díky těmto bezejmenným hrdinům je možné zachraňovat lidské životy,“ řekl krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr, který také připomněl, že kraj podporuje všechny oblastní spolky dotací na propagaci dobrovolného dárcovství krve již od roku 2004.
 
 

Automodelářský klub Česká Třebová zve na autodráhu

Současná podoba našeho okruhu. Délka 63 metrů a je postavená z české autodráhy Faro. Najdete ve Sport klubu, budova pod mateřskou školkou U Koupaliště. Po jarním úklidu bude v provozu každý čtvrtek od 17 do 19 hodin.
 
Převod budov Vysokomýtské nemocnice na kraj se podaří

Jednou z dlouhodobých snah Pardubického kraje je získávat do svého vlastnictví majetek, ve kterém sídlí instituce zřizované krajem. V minulosti takto byly převedeny budovy středních škol z města na kraj. V pondělí na jednání krajském zastupitelstvu byl potvrzen obdobný krok v případně jedné z budov Vysokomýtské nemocnice. Konkrétně se jedná o budovy v Žižkově ulici.
„Debatu o převodu budov vedeme s městem již několik let, avšak vzhledem k soudnímu sporu města s jednou soukromou společností se nám až nyní daří převod jedné z budov dotáhnout. Konkrétně se jedná o budovu v Žižkově ulici, kde je poskytována služba následné lůžkové zdravotní péče. Část prostor je pronajímána naší Nemocnici Pardubického kraje. O druhé budově na Hradecké ulici nyní právě vzhledem k trvajícímu soudnímu sporu nediskutujeme. Jakmile však bude soud u konce, rádi bychom získali také tuto budovu, protože nám na dalším rozvoji zdravotnické péče ve Vysokém Mýtě záleží. O tom svědčí také záměr na vybudování nové výjezdové stanice naší krajské záchranky,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Takovéto kroky jsou podle radního pro oblast zdravotnictví Ladislava Valtra důležitým předpokladem dalšího rozvoje poskytované péče. „Sjednocování vlastnictví a další investice kraje do budov, kde působí krajské zdravotnické organizace, jsou jasným signálem o odhodlání kraje dále zlepšovat dostupnost zdravotní péče v celé škále zdravotnických služeb. Kromě investic do Nemocnice Pardubického kraje s převahou akutní péče se současně snažíme investičně vyztužit také další krajská zdravotnická zařízení, mezi kterými jsou vedle nemocnic následné péče také odborné a rehabilitační ústavy či záchranná služba a její výjezdové základny všude v regionu. Možnosti investic do zhodnocování a modernizace majetku, který není krajský, jsou totiž velmi omezené.  Daným majetkovým převodem se nám tak otevírá prostor pro postupné zvelebení budovy také ve Vysokém Mýtě,“ uvedl Ladislav Valtr.
Objekt, ve kterém sídlí Vysokomýtská nemocnice, získalo město Vysoké Mýto od Fondu národního majetku v roce 2004 v rámci privatizace. „Stávající stav, kdy je jiný zřizovatel a vlastník objektu, je velmi nekomfortní. S každou stavební či technickou úpravou v budově musí nezbytně souhlasit vlastník, což je administrativně často zdlouhavé. Navíc je logické, že investice do cizího majetku nejsou zcela obvyklé. Nyní se vše zjednoduší ku prospěchu nemocnice samotné,“ sdělil 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek.
 
(Rychlý) internet do každé vesnice

Venkov se stále potýká s nedostatečným internetovým pokrytím. To ztěžuje život a práci lidí, kteří žijí a podnikají v menších obcích a městech. Vše se ale může v následujícím období změnit. Místní akční skupiny chtějí podpořit zavádění vysokorychlostního internetu i do té nejmenší obce. Podmínky v současné době vyjednávají s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
Přístup na informační sítě s dostatečnou rychlostí a kapacitou dnes není nadstandard, ale norma. Proto by vysokorychlostním internetem měla podle něj disponovat i ta nejmenší obec.
Na internetovém pokrytí jsou závislá řešení problémů venkova ve 21. století: kooperující síť malých a středních podniků v místních podnikatelských areálech, práce z domu a chytré domácnosti, samořiditelná auta pro lepší dopravní obslužnost, rozvoz zboží zákazníkovi až domů, internetové celoživotní vzdělávání nebo náhrada sociálních ústavů domácí péčí.
Místní akční skupiny tak budou usilovat o zapojení do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, kde chtějí vedle rozvoje podnikání na venkově pomoci také se zaváděním vysokorychlostního internetu i v malých obcích.
O další práci a dopadech činnosti jednotlivých místních akčních skupin se můžete dočíst také na webových stránkách www.mistniakcniskupiny.cz.

 

Skutečský hudební festival také potěší publikum na Chlumku v Luži

Čtveřice charismatických zpěváků – vokální kvarteto Q VOX – představí namísto rockové či populární hudby program duchovní hudby, spirituálů a gospelů. S pořadem Laudate dominum vystoupí po Velikonocích v poutním kostele na Chlumku v Luži.
Festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč se posunul do své druhé poloviny a zamířil do okolí.  Ve čtvrtek 25. dubna od 18 hodin zve do poutního kostela Panny Marie na Chlumku v Luži. „Vokální kvarteto Q VOX festivaloví návštěvníci už znají. Na zimním stadionu jsme je mohli slyšet společně se symfonickými orchestry v takových projektech, jako např. Symphonic Queen, Pink Floyd Classic či Beatles Mania,“ popisuje kvarteto Lenka Frídlová z pořadatelského týmu festivalu.
Členové souboru jsou absolventy JAMU a AMU, jejich kultivovaný projev charakterizuje bezvadná intonace a společné rytmické cítění. Repertoár ansámblu zahrnuje a cappella zpívané skladby napříč žánry i staletími od středověku po nejžhavější současnost. Krása harmonizovaných hlasů vynikne i díky vynikajícímu akustickému prostředí kostela, který v posledních letech prošel rozsáhlou rekonstrukcí a pro svou krásu bývá nazýván Svící Východních Čech.
O tři dny později, tj. v neděli 28. dubna si přijdou na své milovníci operety. Na programu festivalu je Noc v Benátkách od Johanna Strausse ml., kterou v Kulturním klubu Skuteč uvede od 16 hodin Divadlo F. X. Šaldy Liberec.
 
Ve školní jídelně v Chroustovicích vařili podle receptů našich babiček

Projekt Pardubického kraje Kuchyně našich babiček, díky kterému se ve školních jídelnách kraje vaří obědy podle starých receptur a zároveň dle současných moderních trendů a výživových doporučení, pokračoval tentokrát v Odborném učilišti Chroustovice na Chrudimsku. Zúčastnil se ho i radní Pardubického kraje Bohumil Bernášek a ředitelka Krajské hospodářské komory PK Eva Malinová.
„V rámci tohoto projektu chceme ukázat, že naše školní jídelny vaří chutně, moderně a zdravě. Hledáme staré receptury, využíváme krajové speciality a při tom všem spolupracujeme se školní jídelnou v Kojetíně, kde je šéfkuchař Oldřich Szedlák, který je skvělým kuchařem a odborníkem v oblasti školního vaření. Slibujeme si od toho to, že žáci našich škol uvidí, že je lépe se stravovat ve školních jídelnách a nebudou využívat různé fastfoody. Chceme je přesvědčit, že i ve školní jídelně, s dodržením tzv. spotřebního koše, se dá vařit zdravě a chutně,“ uvedl radní Bohumil Bernášek. Co bylo k obědu: fazolová polévka s bylinkami, která byla zahuštěna bramborovým pyré. Výhodou bylo, že jsme nemuseli použít mouku. Dále jsme připravovali vepřová líčka na zelenině, která se upečou na svíčkovém základu, zelenina se mixuje se smetanou opět bez mouky. K tomu jsme podávali pečené brambory se semínky, s rozmarýnem, hlávkový salát s ředkvičkami, mrkví a zakysanou smetanou a nakonec byl moučník makovec s hruškami.
Při přípravě pokrmů se dodržují výživová doporučení jako je třeba omezování cukru a soli, správný výběr tuků nebo dostatek ovoce a zeleniny.